V jaké vzdálenosti od sousedova plotu lze umístit převlékárnu?

Venkovský dům s vlastní lázní a garáží je snem každého druhého obyvatele Ruska. Při nabývání vlastnictví pozemku a plánování výstavby domu nebo přístavby na něm je však nutné vzít v úvahu požadavky a pravidla, která se vztahují na rozvoj, protože jejich porušení má za následek vážné pokuty a důsledky.

Stavební povolení

První otázka, před kterou stojí majitel, který plánuje stavbu chaty, zní: je k práci potřeba povolení? Podle Územního řádu Ruské federace ve znění ze dne 4. srpna 2018 již není získání takového povolení vyžadováno. V roce 2019 je podle nově přidaného článku 51.1 vlastník nebo nájemce pozemku povinen pouze oznámit státním orgánům plánovanou stavbu.

Oznamovací řízení se vztahuje pouze na stavbu obytného nebo letního domu. Instalace pomocných budov, jako je lázeňský dům, altán, garáž, skleník, šatna, nevyžaduje předchozí oznámení vládních agentur, ale je organizována v souladu s normami stanovenými v SNiP.

Oznamovací formulář je sjednocen vyhláškou Ministerstva výstavby Ruské federace č. 591/pr ze dne 19.09.2018. září XNUMX a obsahuje informace o developerovi, staveništi a vlastnictví pozemku. Musí být vypracován a přiložen schematický výkres stavby nebo rekonstrukce.

Správně vyplněné ohlášení, stavební záměr a doklady o vlastnictví pozemku je vlastník povinen předložit přímo oprávněnému orgánu nebo Správě. Zažádat je také možné prostřednictvím MFC, portálu Služeb státu nebo doporučeně poštou.

Pravidla pro stavbu na chatě a zahradních pozemcích

Oblíbeným typem letní dovolené v Rusku jsou pravidelné výlety do dacha nebo zahradnické komunity. Při plánování návrhů venkovských domů mohou majitelé porušovat zákon. Nezohledňují stávající normy pro umísťování staveb na pozemku. Díky tomu dostávají pokuty, žaloby od nespokojených sousedů a příkazy od katastrálních úřadů o nutnosti přestěhovat nebo zbourat stavbu.

Zahrada a dacha: jaký je rozdíl

Pojďme zjistit, jaký je rozdíl mezi těmito typy území.

Dacha pozemek je pozemek zakoupený jako majetek nebo přijatý od státu do dlouhodobého pronájmu k rekreaci, přijímání hostů nebo bydlení. Zde je povoleno postavit trvalý obytný dům s následným právem trvalého zápisu v něm.

Zahradní pozemek předpokládá, že většina pozemku je přidělena pro zahradu. Můžete si tu postavit malý domek, ale bydlet v něm můžete jen v létě. Taková budova nesplňuje standardy individuální bytové výstavby (IHC) a nedává právo získat registraci na této adrese.

Obecné stavební předpisy

Na území dacha a zahradních pozemků je povolena výstavba jakýchkoli hospodářských budov, které podléhají normám umístění. Omezení se týkají pouze zákazu výstavby staveb pro chov zvířat nebo ptactva na pozemku zahrady nebo přísného přidělování jejich počtu. Zákaz je způsoben obavami majitelů z možného poškození úrody, pokud se zvířata vymknou kontrole.

READ
Jak v rané fázi pochopit, že to bude dívka?

Minimální plocha každého pozemku je šest akrů. Optimální velikost pozemku je 8-12 akrů. Na takové ploše je možné umístit všechny potřebné budovy. Jejich výstavba musí odpovídat pravidlům a doporučením pro rozvoj území. Jsou předepsány v SNiP, SNT, SP a současné legislativě (federální zákon č. 66 z 15.04.1998. dubna XNUMX).

Pravidel a požadavků je dost. Rozdělme je do čtyř skupin:

 1. Umístění objektu ve vztahu k městské infrastruktuře (silnice, ulice, příjezdové cesty).
 2. Povinné dodržování hygienických norem při umísťování budov.
 3. Organizace výstavby s ohledem na pravidla požární bezpečnosti.
 4. Plánování uspořádání vnitřní infrastruktury lokality s ohledem na zachování komfortu a bezpečnosti pro sousední pozemky.

Tyto požadavky a normy jsou podrobněji rozebrány v další části článku.

Stavební normy a pravidla pro umístění objektů na pozemku

Chaotické umístění obytných a pomocných budov na pozemku je zakázáno. Pravidla pro jejich instalaci jsou jasně upravena stavebními, hygienickými a požárními normami uvedenými v SNiP. Tyto normy zajišťují maximální bezpečnost a komfort budov pro majitele pozemku a jeho sousedy.

“Červená čára” ve stavebnictví

Při vytváření plánu výstavby se ujistěte, že dodržujte pravidlo „červené linie“ – to je podmíněná hranice, která odděluje soukromý majetek od celoměstské zóny.

Podle standardů umístění uvedených v SNiP 30-02-97 by vzhledem k tomuto indikátoru neměla být vzdálenost menší než:

 • 5 metrů mezi obytným domem a ulicí;
 • 3 metry mezi domem a příjezdovou cestou;
 • 5 metrů mezi jakoukoli přístavbou a ulicí nebo příjezdovou cestou.

Důležité. Při instalaci plotu na vlastním území musíte vzít v úvahu, že brána nebo brána by také neměla porušovat konvenční hranici. K tomu je plot instalován v dostatečné vzdálenosti od červené čáry. Pokud je plot z důvodu úspory místa umístěn blízko něj, jsou instalovány dveře, které se otevírají dovnitř.

Hygienické normy

Při vytváření stavebního plánu je věnována velká pozornost hygienickým normám. Jsou specifikovány v SNiP 30-02-97 a regulují minimální přípustnou vzdálenost mezi objekty z hlediska hygienických ohledů.

Normy umístění jsou důležité při organizaci stavby pro ustájení hospodářských zvířat nebo drůbeže, je instalována ve vzdálenosti nejméně 12 metrů od obytné budovy nebo sklepa. Stejné pravidlo platí při stavbě septiků (WC, žumpa nebo kompostovací jímka). A při stavbě lázeňského domu nebo letní sprchy je objekt umístěn ve vzdálenosti osmi nebo více metrů od obytných budov. Uvedené normy umístění platí jak pro stavby v rámci jednoho pozemku, tak pro sousední pozemky.

Pokud chatová komunita nebo zahradní komunita nemá centralizovaný systém zásobování vodou a kanalizací, vyvíjejí se schémata pro instalaci alternativního vybavení. Patří mezi ně studna, studna, žumpa. Normy a pravidla pro jejich umístění na místě jsou uvedeny v SNiP 2.04.02-84 a SNiP 0.04.02-85 a minimální vzdálenost mezi zdrojem vody a toaletou nebo kompostem je osm metrů.

Požární předpisy

Dalším důležitým bodem při sestavování stavebního plánu na staveništi je dodržování požadavků požární bezpečnosti. Všechny jsou obsaženy ve stejném SNiP 30-02-97. Neukládá omezení na umístění objektů v rámci jedné lokality, ale reguluje jejich umístění ve vztahu ke stavbám na sousedních pozemcích.

READ
Jak skladovat řízky hroznů nařezané na podzim?

Vzdálenost závisí na materiálech použitých při stavbě. Pokud tedy plánujete postavit dřevěný lázeňský dům, je instalován ve vzdálenosti 15 metrů od sousední budovy z podobného materiálu a 10 metrů od kamenného domu. Podrobná tabulka je uvedena v článku 4.7 SNiP.

Při výstavbě vícepodlažních budov na místě se dodržuje SNiP 2.07.01-89. Podle této normy, aby se zabránilo šíření požáru mezi budovami v případě požáru, je minimální vzdálenost mezi nimi:

 • 15 metrů mezi dvoupatrovými budovami;
 • 20 metrů mezi čtyřpatrovými budovami.

Pokud se na stavbě používají plynové lahve o objemu 12 litrů a více, musí být uloženy v samostatném nástavci z nehořlavého materiálu nebo v kovové krabici.

Normy platné pro oplocení

Každý pozemek má plot, který chrání soukromé území a vizuálně vyznačuje jeho hranice. Stavba plotu má také své požadavky.

Mezi hlavní z nich patří následující:

 • Není dovoleno instalovat plot, který přesahuje výšku dvou metrů na straně veřejného prostranství a 1,5 metru na straně sousedního soukromého pozemku.
 • Mezi dvěma pozemky nemůžete postavit pevný plot. Monolitické oplocení je povoleno pouze na krajnici.
 • Plot by neměl bránit pronikání slunečního světla do přilehlého soukromého prostoru. To zaručuje dodržování minimálních vzdáleností doporučených SNiP.

Odchylky od přijatých norem jsou povoleny pouze s písemným, notářsky ověřeným souhlasem vlastníků sousedních pozemků. Je povoleno vyrábět oplocení z jakéhokoli materiálu. Nejčastěji jde o beton, kámen, dřevo, kovové rošty, desky nebo pletivo. Někdy funkci plotu plní živý plot.

Vzdálenost od sousedních pozemků

Někteří majitelé se domnívají, že obehnáním svého pozemku vysokým plotem si na něm mohou dělat a stavět, co chtějí a jak chtějí. To však vůbec není pravda.

Stavební, hygienické a požární požadavky se nevztahují pouze na umístění objektů na stejném pozemku, ale také na jejich umístění vzhledem k plotu.

Podle požadavků současné legislativy a SNiP jsou při plánování umístění objektů na pozemku dodržovány následující minimální vzdálenosti od sousedského plotu:

 • od obytného domu – 3 m;
 • od přístavku, ve kterém jsou umístěna zvířata nebo ptáci – 4 m;
 • od požárně nebezpečných předmětů, jako jsou vany nebo sauny – 3 m;
 • od stodoly, garáže nebo skladu s vybavením – 1 m.

Omezení se týkají i rostlin vysazených na místě. Keře tak mohou růst ne blíže než jeden metr od plotu a stromy ve vzdálenosti 2-4 metry, v závislosti na jejich výšce a větvení. Aby koruna nezasahovala do sousedního území a nezasahovala do slunečního záření.

Všechna měření vzdálenosti se provádějí od základny nebo stěny, pokud budova nemá žádné vyčnívající části.

Důležité. Pokud je budova zdobena dekorativními prvky (veranda, arkýř, baldachýn), které vyčnívají půl metru nebo více, pak se z nich odebírají měření.

Typy přístavků a pravidla pro jejich umístění na místě

Majitelé i malého pozemku se neobejdou bez instalace dalších přístavků. Každá z budov má svůj účel. Společné mají to, že zlepšují pohodlí a pomáhají zefektivnit pracovní postupy. Běžné typy přístavků jsou:

 • Vana nebo letní sprcha.
 • Stáj nebo drůbežárna.
 • Garáž, sklep.
 • Skleník.
 • Žumpa nebo venkovní WC.
 • Kůlna, dřevník nebo kůlna.
READ
M zalít, aby byla řepa sladká?

Při plánování umístění budov na území je nutné vzít v úvahu požadavky SNiP 30-02-97 uvedené v bodě 6.13. V souladu s nimi by všechny typy staveb, stejně jako cesty a plošiny na místě neměly zabírat více než 30% celkové plochy. Zbývající plocha je vyhrazena pro zelené plochy.

Při stavbě přístavků se používají různé materiály: dřevo, kov, cihla nebo překližka. Vybraný materiál je pevně stanoven v projektu ve fázi plánování, protože na tom závisí minimální vzdálenost mezi objekty.

Umístění pomocných budov na staveništi také podléhá hygienickým normám a pravidlům požární bezpečnosti, která byla zmíněna výše. Zohledňují také vzdálenost od „červené čáry“, od staveb v přilehlých oblastech, umístění bytového domu a terén.

Normy pro umístění lázeňského domu na místě: doporučuje se naplánovat jeho stavbu tak, aby byla umístěna osm metrů od domu, tři metry od plotu. Ke stavbě lázeňského domu se často používají dřevěné trámy. V tomto případě se instaluje ve vzdálenosti 15 metrů od nejbližší dřevostavby a 10 metrů od betonové nebo zděné stavby. Stejné požadavky platí pro stavbu sauny nebo venkovní sprchy. Odpadní vody z lázeňských domů a podobných staveb mohou být vypouštěny do speciálně vybaveného vnějšího příkopu.

Stodola, kurník nebo drůbežárna se instaluje ve vzdálenosti 12 metrů od obytného prostoru nebo sklepa a čtyři metry od hranice se sousedními pozemky. V blízkosti bude zřízena žumpa nebo kompostovací jáma.

Pro zkrácení příjezdové trasy je v blízkosti komunikace vybudována garáž. Je však třeba pamatovat na to, že pro dodržení hygienických norem je povoleno umístit jej v minimální vzdálenosti jednoho metru od plotu oddělujícího sousední oblasti.

K pomocným budovám patří i sklep. Nachází se pod obytným domem, minimální výška stropu podzemní místnosti je 1,6 metru. Sklep a garáž je možné spojit do jednoho bloku.

Změna domu: účel, standardy umístění

Podle stavebních předpisů se šatna posuzuje samostatně a není zařazena do seznamu staveb, které lze slučovat pod pojem „přístavba“. Šatna je multifunkční dočasná nevytápěná stavba, která slouží pro potřeby domácnosti nebo k bydlení při výstavbě. Používá se pro:

 • skladování inventáře;
 • ubytování a přenocování pro pracovníky;
 • skladování věcí, příprava a konzumace jídla pro stavební dělníky;
 • jako rozpočtová alternativa k bydlení na zahradním pozemku.

Staví kabiny z různých materiálů: kov, dřevo, PVC, holý kov. Jejich výběr ovlivňuje cenu a komfort konstrukce.

K dispozici jsou hotové přívěsy pro domácnost s individuálním napájením a elektrickým sporákem.

Instalace této možnosti na místě se provádí v souladu s normami SNiP v závislosti na:

 • funkce vykonávané kabinou;
 • materiál, ze kterého je vyroben;
 • plány majitele na jeho budoucí využití.

Šatna se častěji používá jako dočasný obytný prostor. Splňuje normy stanovené pro obytné budovy. Tato minimální vzdálenost k ulici je 5 metrů a k sousednímu plotu – 3 metry.

Přístavba vedle volného pozemku

Někdy je poblíž volný pozemek. Jak tedy můžete určit optimální umístění přístavby na vašem pozemku?

Při umísťování přístavků vedle proluky se řídí normami odsazení od hranic svého pozemku. Pro větší přesnost a přehlednost se doporučuje nainstalovat plot a provést měření z něj. Také je vhodné nejprve dohodnout parametry stavby s majiteli zahradnického partnerství nebo hlavním developerem.

READ
Jak často můžete zalévat rostliny bylinkovým nálevem?

Při stavbě lázeňského domu, skladu vybavení, kůlny nebo garáže vedle prázdného místa se tedy řídí následujícími:

 • obecná stavební pravidla v souladu s požadavky na umístění budovy vzhledem k červené čáře (bod 6.6 SNiP 30-02-97);
 • hygienické normy pro umístění budov uvnitř pozemku (bod 6.8 SNiP 30-02-97);
 • Od plotu k hospodářskému stavení je dovoleno zaujmout minimální vzdálenost jeden metr.

Pokud bude nakonec prázdný pozemek převeden do vlastnictví někoho jiného, ​​bude se nový vlastník muset přizpůsobit stávajícímu uspořádání na přilehlém pozemku.

Změna domu na webu

Mít vlastní pozemek s obytným domem znamená výstavbu hospodářských budov na pozemku. Pro umístění takových budov na místě jsou určeny regulační dokumenty a GOST. Porušení těchto norem znamená pokuty a správní sankce. Na stavbu objektů jako jsou skleníky, altány, chatky není potřeba získat povolení. Pokud se hospodářské budovy plánují používat k prodeji komerčních služeb, musíte se obrátit na místní samosprávu a získat povolení.

Obecné požadavky na výstavbu přístavků

 1. Vzdálenost k veřejné komunikaci procházející za plotem.
 2. Uplatňování hygienických norem ohledně umístění zařízení.
 3. Dodržování pravidel požární bezpečnosti.
 4. Zajištění bezpečnosti majetku sousedů.
 5. Zachování výšky budovy.

Normy a pravidla pro umístění staveb na místě

Neregulované umístění hospodářských budov na pozemku je nepřijatelné. Normy pro jejich umístění jsou stanoveny SNiP (SP). Budovy musí splňovat všechny normy požární bezpečnosti.

Normy požární bezpečnosti

Přístavby mohou v případě požáru způsobit škody na majetku, proto je důležité dodržet přípustnou vzdálenost pro umístění takových typů objektů. Vzdálenost závisí na typu materiálů, ze kterých je postaven.

za předpokladu, že je stavba z nehořlavých materiálů (beton nebo cihla), její vzdálenost od ostatních objektů je 6 metrů.

pokud byly během výstavby použity dřevěné podlahy – 8 metrů.

budova je dřevěná – 8 metrů.

pokud jsou všechny budovy na místě vyrobeny ze dřeva, pak by vzdálenost mezi nimi měla být 15 metrů.

Sanitární normy pro přístavby, normy SNiP (SP).

Kabina a dobytek

Hygienické normy musí být dodrženy pro všechny typy budov. Nedodržení norem může vést k poškození ušlechtilé vrstvy země, zhoršení kvality pitné vody a znečištění ovzduší.

Zvláště důležité je vzít v úvahu hygienické normy při stavbě obytných budov určených pro: chov ptáků a hospodářských zvířat, uspořádání prostoru pro venčení psů, při instalaci kompostovacích jímek. Nedodržení hygienických předpisů, zejména vzdálenosti od kabiny k plotu, vede k sankcím.

stodola pro chov ptáků a hospodářských zvířat, voliéra pro psa by měla být umístěna ve vzdálenosti 4 metrů od studny.

kompostovací jímka s hnojivy, která slouží jako jednotka na likvidaci odpadu, musí být odstraněna ze studny ve vzdálenosti nejméně 8 metrů. Takové konstrukce musí být opatřeny dobrou izolací. V opačném případě může obsah znečišťovat životní prostředí.

Typy přístavků a jejich umístění vzhledem k domu

Majitel musí vzít v úvahu vzdálenost od užitného bloku k domu. Je důležité správně měřit od jednoho objektu k druhému. Vyrábí se ze základny budovy.

Venkovní záchod by měl být vzdálený 12 metrů od obytného domu, studny s pitnou vodou, případně sklepa s potravinami.

READ
Která odrůda brambor je nejlepší pro skladování?

kompostovací jímku, která slouží k výrobě hnojiv a k likvidaci odpadu, je nutné umístit co nejdále od domu – 12 metrů.

čistící systém (septik) kvůli hrozbě zaplavení – 5-8 metrů.

zařízení postavené pro chov ptáků a hospodářských zvířat musí udržovat vzdálenost 12 metrů.

hospodářské budovy mohou sousedit s obytným domem. Pokud je určen pro chov zvířat, pak musí mít vlastní vchod, který by měl být umístěn 7 metrů od vchodu do domu.

Účel převlékárny a pravidla pro její umístění ve vztahu k plotu

Vyměňte dům a plot

Všechny objekty postavené v těsné blízkosti plotu musí být opatřeny svodem dešťové vody na pozemek vlastníka objektu. Pro bezpečný provoz musí být dodrženy normy pro umístění objektů na místě, zejména vzdálenost od přístavku k plotu. Pravidla určují, kolik metrů od plotu má být kabina umístěna.

pokud je budova plánována pro skladování vybavení, pak je vzdálenost k plotu nejméně 1 metr.

zařízení pro chov ptactva a malých zvířat 4 metry.

požárně nebezpečné stavby, jako je lázeňský dům, sauna ve vzdálenosti 5 metrů.

garáž musí být umístěna ve vzdálenosti 1 metr.

letní sprchy a venkovní WC je povoleno umístit na zahradě ve vzdálenosti 2,5 metru od plotu

vysoké stromy s hustou korunou musí udržovat vzdálenost 3 metry od plotu

středně velké stromy – 2 metry, malé keře – 1 metr od plotu.

Vzdálenost od hranic sousedova pozemku k chatě

Normy SNiP (SP) jasně udávají vzdálenost hospodářských budov od hranice sousedova pozemku.

kůlna určená pro uskladnění zahradního nářadí 1 metr.

vana nebo sauna – 3 metry.

budovy určené pro chov ptactva a drobného dobytka 4 metry.

Umístění hospodářské budovy vedle proluky

Pokud je vedle pozemku volný pozemek, musí být vzdálenost od komerčních budov zachována na 1 metr. Výjimkou je přítomnost vysokých stromů a keřů na volném pozemku. V tomto případě musí být zachována vzdálenost: od vysokých stromů – 4 metry, od keřů a nízko rostoucích stromů – 2 metry. Abyste předešli sporům s vlastníkem proluky, musíte se obrátit na správu o povolení stavby.

Co by měli vlastníci dělat s nestandardními pozemky?

Pozemek nestandardního tvaru

Pokud má pozemek, na kterém jsou postaveny bytové a nebytové budovy, standardní tvar, je snadné dodržet normy a vzdálenosti. Často se ale vyskytují případy, kdy majitel získá pozemek nestandardního tvaru. Na takových nemovitostech je obtížné dodržovat všechna pravidla a předpisy. Majitelé takových zahradních pozemků se musí obrátit na místní správu. Místní úřady vydají potřebné povolení k odchýlení se od standardních ubytovacích standardů písemně.

Výkon

Všechny stávající budovy na osobním pozemku musí splňovat všechny hygienické a požární normy. Nedodržení pravidel vede ke správním sankcím. Dodržování pravidel vám pomůže vyhnout se soudním sporům se sousedy. Budovy, které jsou postaveny správně a dodržují všechny vzdálenosti, jsou méně náchylné k požárům. Bezpečnost majetku a zdraví přímo závisí na dodržování pravidel a předpisů během výstavby. Normy mohou zpřísnit místní samosprávy. Pro další informace podle regionu musíte kontaktovat administrativu. Místo a budovy můžete navrhnout sami nebo se obrátit na specialisty.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: