V jaké vzdálenosti od plotu můžete rozdělat oheň?

Vzdálenost od grilu k obytné budově a plotu sousedů: normy požární bezpečnosti SNiP

Vzdálenost od grilu k plotu obytné budovy a dalších budov na místě je požární bezpečnostní normy a SNiP. V nejnovějších zákonech schválených v Rusku je značná pozornost věnována pravidlům požární bezpečnosti. V roce 2023 se za porušení vzdálenosti od domu nebo sousedova plotu ke grilu zvýší pokuty za manipulaci s otevřeným ohněm, a to i v chatkách.

Dovolená, která nesplňuje přijaté normy pro vzdálenost od obytné budovy, plotu umístěného v blízkosti červené čáry nebo sousedského plotu, bude stát běžného občana 2000 4000–400000 500000 rublů a pro právnické osoby – od XNUMX XNUMX do XNUMX XNUMX.

Normy a pravidla

Zákon, přesněji pravidla požární bezpečnosti, byl novelizován v roce 2021. Oficiálně můžete smažit ražniči a ryby před zavedením požárního režimu na území subjektu federace. Vyhlášení režimu je přímo závislé nejen na aktuálním počasí, ale také na větru, teplotě vzduchu, roční době.

Zákon zakazuje nejen rozdělávání ohně, pálení větví u domu a plotu, ale také používání starých vypálených grilů, pokud jsou na místě k dispozici, k smažení masa nebo zeleniny.

Podle norem požární bezpečnosti je zapálení otevřeného grilu, bez ohledu na to, jaká vzdálenost je udržována, od dubna totožné se zapálením ohně a ukládá administrativní odpovědnost.

Soukromá obytná budova

Pro stavby postavené za účelem vaření (altány s kamny) existují normy schválené ministerstvem pro mimořádné situace. Předepisují, jaká vzdálenost musí být stanovena od budovy, v níž se k vaření jídla používá oheň jakéhokoli druhu.

Požární předpisy určují podmínky pro údržbu těchto budov a minimální hasicí prostředky a bezpečnost při zakládání požáru v soukromém domě nebo na letní chatě.

Vlastnosti norem pro umístění od domu a plotu

Standardní vzdálenost od budov je určena od obytné budovy, ale v SNiP (SP), která zavádí takové standardy pro chatu, není žádná zmínka o vzdálenosti mezi grilem a budovami. V tomto případě je nutné spoléhat pouze na požárně bezpečnostní normy předepsané v nové verzi zákona s účinností od roku 2023 o rozdělávání ohně v blízkosti bytového domu.

READ
Je možné ošetřit rajčata na plíseň během plodování?

Grilování vedle plotu

Požární předpisy stanoví, že použití ohně vyžaduje speciální konstrukci s dodatečnými opatřeními. Taková konstrukce musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv budov, i když jde jen o plot, a během provozu musí být pod neustálým dohledem.

Pokud jde o vzdálenosti, ve kterých je možné instalovat budovy vybavené podle pravidel, jako je gril nebo malý altán, ministerstvo pro mimořádné situace zavazuje dodržovat následující opatření:

  1. Gril je nutné umístit na venkovském pozemku, v soukromém domě nebo na chatě na přesně definovaném místě, zatímco jiskry, kouř a jiné produkty spalování by se neměly dostat do vaší vlastní ani sousední obytné budovy.
  2. Od budovy, ať už jde o obytnou budovu nebo stodolu, by měla být vzdálenost od 7 metrů (v neoficiálních zdrojích můžete vidět další údaje – od 4 do 7 m, požární bezpečnost vyžaduje minimální vzdálenost 7 metrů).
  3. Vzdálenost od jakýchkoli hořlavých materiálů nesmí být menší než 2 m od okraje svahu altánu, stejně jako od dřevěného plotu. Pamatujte, že vzdálenost od kovového plotu musí být alespoň 2 metry.
  4. Oblast staveniště musí být očištěna od jakýchkoli předmětů, které se mohou vznítit v oblasti nejméně 10 metrů v okruhu grilu nebo grilu.
  5. Stromy by neměly být poblíž, i když jsou vysoké a větve jsou ve velké výšce.

K uspořádání grilu není dača s malým pozemkem nejlepším místem. Je velmi těžké spočítat, že vzdálenost nejen k domu, ale i k dalším budovám je 7 metrů, zvláště pokud vezmete v úvahu aktuální požadavky na blízké stromy a keře.

No, pokud jde o přenosné konstrukce, mohou být pokutovány, stejně jako za zapálení otevřeného ohně. A pokud mluvíme o speciálně vybaveném altánu s grilem, musí být odstraněn ve vzdálenosti 4 metrů. Tímto způsobem bude budova instalována v souladu s SNiP a nebude důvodem k reklamaci.

Normy v soukromém domě

K zajištění tohoto odsazení existuje speciálně vyvinutý a na legislativní úrovni přijatý SP 30-102-99 (ve znění z roku 2021), odstavec 5.3.4.

Normy pro umístění budov od plotu na individuální bytovou výstavbu a SNT lokality podle SNiP a SanPiN

Neexistuje přesné označení, do jaké vzdálenosti od plotu umístit gril, ale je jasně stanoveno, že hranice s předměty potenciálně schopnými požáru by měla být alespoň jeden a půl metru. Pokud je sousedův plot vyroben z kamene nebo řetězu, pak je ve druhém případě nutné jej vybavit ochranou před ohněm a kouřem. Ke kameni se ale můžete přiblížit jeden na metr za předpokladu, že na obou stranách nejsou stromy ani keře.

Vybudování speciální konstrukce se zvýšeným stupněm ochrany je samozřejmě vynikajícím způsobem, jak se vyhnout konfliktům se sousedy kvůli možnému nebezpečí požáru.

Přesto i ten nejprofesionálněji vybavený gril obklopený altánkem bude podle ministerstva pro mimořádné situace představovat potenciální nebezpečí požáru. V opačném případě by se o zvláštních bezpečnostních opatřeních a opatřeních, jako je potřeba hasicího přístroje nebo nádoby s vodou, nemluvilo.

READ
Kdy by se měly sazenice po výsadbě zalévat?

Jak nainstalovat gril na dvoře

Pokud jde o vzdálenost od altánu (nejedná se pouze o pergolu, pavilon nebo lázeňský altán, ale také o kebab bar), pak minimální vzdálenost od plotu, pokud je budova hlavní, by měla být alespoň 4 m, a pokud je skládací, lze jej nastavit na metr .

Umístění budov na místě podle hygienických pravidel

Stávající SNiP (SP) umožňuje metrovou vzdálenost, ale to je nepohodlné i z pohledu zvědavých očí. Ledaže by zeď směřující k sousedům byla zcela neprostupná a další tři byly více větrané.

Chcete-li určit vzdálenost od plotu obytné budovy ke grilu, musíte si pamatovat stávající pravidla, nejen stavební předpisy, ale také požární bezpečnost. Vzdálenost v budovách mezi plochami, kde se nachází individuální bytová výstavba, závisí na typu budovy.

Pokud hygienické normy vyžadují alespoň 2 m od sousedova plotu (aby se zabránilo vnikání kouře a produktů spalování) a doporučuje se instalovat altán tohoto typu ve vzdálenosti 4 metrů, lze tuto vzdálenost mírně snížit. To je možné, pokud budova splňuje potřebné normy, má stálé umístění a je vybavena ochranou před kouřem a ohněm od sousedů. Od sousedova plotu musí být minimální vzdálenost 2 metry. Toto je norma pro umístění grilu mimo plot.

V přírodě

Ve venkovském sídle je místní oblast větší než v SNT; aby se předešlo stížnostem sousedů, je lepší, aby se obyvatelé vesnice nebo městského sídla řídili především pravidly požární bezpečnosti a zároveň čas se ujistěte, že jsou dodržována všechna nařízení:

Před instalací grilu v blízkosti kůlny

Vesnice je místo, kde se všichni znají, ale to nevylučuje možnost konfliktu. Ve venkovských oblastech na stavbách jednotlivých bytů trvají konflikty mezi sousedy někdy i desítky let. Spolu s radami od právníků ohledně vzdálenosti od soukromého domu nebo plotu můžete často najít radu, jak kontaktovat místní úřady, státní zastupitelství, hygienické a požární inspektory. Pravidla pro umístění grilu platí bez ohledu na to, zda pozemek patří do městské nebo venkovské oblasti.

Někdy je jednodušší uspořádat zahradní pozemek v SNT po vzájemné dohodě s cizími lidmi, než si vytvořit příjemné prostředí vedle příbuzného, ​​jehož obytná budova je na druhé straně plotu.

Důvodem pro právní stížnost proti instalaci grilu může být přímý dopad na území (odlétající jiskry nebo kouř), který je uveden v SP 30-102-99 ve znění z roku 2019. To slouží jako náznak porušení práv obyvatel sousední oblasti a standardů vzdálenosti.

READ
Jak správně stratifikovat semena?

Pokud je potřeba změnit stávající normu pro vzdálenost od plotu nebo obytného domu, je lepší se předem dohodnout se sousedy. V takovém případě se doporučuje gril instalovat až později. Uzavřenou dohodu bude nutné potvrdit na papíře, ze kterého bude patrná vzájemná shoda, že vzdálenost od plotu nebo jejich domu byla dohodnuta.

Od 1. března vstoupí v Rusku v platnost nová pravidla pro pálení listí a odpadků a instalaci grilů na chatách. Ministerstvo pro mimořádné situace tak opustilo stávající přísné normy pro instalaci grilů, grilů a sudů na pálení listí.

V příměstských oblastech můžete rozdělat oheň pouze za klidného počasí a při dodržení všech preventivních opatření. Nejsou zde zavedeny žádné relaxace. Musíte také pamatovat na to, že je přísně zakázáno pálit v těchto oblastech gumu, sklo, kov a laky. Při hoření se z nich uvolňují nebezpečné a zdraví škodlivé látky. Sousedé z toho rozhodně nebudou mít radost

V příměstských oblastech můžete rozdělat oheň pouze za klidného počasí a při dodržení všech preventivních opatření. Nejsou zde zavedeny žádné relaxace. Musíte také pamatovat na to, že je přísně zakázáno pálit v těchto oblastech gumu, sklo, kov a laky. Při hoření se z nich uvolňují nebezpečné a zdraví škodlivé látky. Sousedé z takových „vůní“ z ohňů rozhodně radost mít nebudou. / Maria Razumová

„Kdysi bylo vyvinuto jedno pravidlo pro zapalování otevřeného ohně jak pro velká pole, tak pro malé zahradní pozemky. Tato pravidla bylo obtížné dodržet, protože naprostá většina klasických zahradních pozemků neumožňuje umístění grilu, splňujícího všechny požadavky,“ vysvětlil pro Rossijskaja Gazeta poslanec Státní dumy, předseda Svazu letních obyvatel Moskevské oblasti Nikita Chaplin. .

Od 1. března 2023 budou standardy reálnější. Nyní, při použití otevřeného ohně v kovové nádobě (nádrž, sud) ke spalování např. suché trávy a větví, by místo pro rozdělávání ohně mělo být umístěno ve vzdálenosti minimálně 7,5 metru od budov, staveb a jiných stavby, stejně jako 50 metrů od jehličnatých stromů lesy, 15 metrů od listnatých lesů; čisticí zóna kolem je 5 metrů. „Pokud mluvíme o vaření kebabů na grilu, nyní může být vzdálenost od grilu k jakékoli budově 5 metrů. Pro malé zahradní pozemky je to zcela proveditelný požadavek,“ dodal Chaplin.

Stojí za zmínku, že toto pravidlo platí pro všechny druhy kebabů, grilů, grilů a pecí. Neexistují žádná omezení hmotnosti nebo velikosti. Doporučuje se ale nenechávat kolem grilu žádné hořlavé materiály.

READ
M mám postřikovat své rostliny před mrazem?

Zároveň musíme pamatovat na to, že rozdělávat oheň lze pouze za bezvětří a při dodržení všech bezpečnostních opatření. Nejsou zde žádné změny. V blízkosti ohniště nebo sudu musíte mít kovový plech, který lze použít k zakrytí ohně a zablokování přístupu kyslíku. Na místě musíte mít vodu, lopatu a písek. To vše by mělo být k dispozici pro případ nepředvídaných situací.

Můžete spálit suché listí, trávu, větve, různé desky, ale beze stop barvy na nich, papír, karton. Je však přísně zakázáno pálit kaučuk v jakékoli formě, včetně obuvi, skla, kovových předmětů a barev a laků ve venkovských domech a v jednotlivých oblastech. Všechny tyto předměty mohou při spálení vydávat štiplavý a dokonce jedovatý zápach.

Při použití lehčích kapalin musíte být velmi opatrní: rychle se vznítí. Proto se doporučuje nalít tekutinu na odpadky předem, před zapálením ohně. Pokud se vám tekutina dostane na ruce nebo oděv, měli byste si okamžitě důkladně umýt ruce a vyměnit si oblečení. Teprve poté můžete rozdělat oheň. Je lepší použít dlouhé krbové zápalky. Nebo můžete nejprve zapálit kus papíru a vhodit ho do požární nádoby.

Pokuty za porušení předpisů požární bezpečnosti zůstávají beze změny. Takže za jejich porušení, ale bez vážných následků, bude majitelům pozemků, chat a soukromých domů uděleno varování nebo pokuta – od 5 do 15 tisíc rublů. Pokud však v důsledku zapálení ohně v dači vznikne požár, bude trest záviset na následcích. Pokud dojde ke zranění osob, budou pachatelé čelit trestní odpovědnosti. Za těžké ublížení na zdraví mohou být odsouzeni na tři roky, za smrt člověka následkem požáru na pět let.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: