V jaké vzdálenosti od hraniční čáry lze sázet ovocné stromy?

Zákon – soubor stavebních zákonů a předpisů – dokonce upravuje vzdálenost stromů od plotu. Legislativa je zvláště přísná na dodržování norem v SNT/ONT, zahrádkářských partnerstvích, což souvisí s účelem pozemku: pokud v soukromém sektoru (pozemky individuální bytové výstavby, individuální bytová výstavba) může být okolí domu oseta trávníkem a využívána ke grilování, v zahradnictví se pak předpokládá pěstování ovoce a zeleniny. Vysoké ploty se stromy vytvářejí stíny, které poškozují rostliny.

Potřebné informace jsou uvedeny v aktuálním SNiP 30-02-97 „Plánování a rozvoj území zahradnických (dacha) sdružení občanů, budov a staveb. Zahrádkářské svazy však často fungují podle své vlastní zřizovací listiny, a tak je potřeba si místní pravidla vyjasnit se správou, zvláště pokud jste se právě přestěhovali a plánujete instalaci plotu, stavbu budovy, sadu nebo něco jiného.

SNiP je povinný a doporučujeme vám jej dodržovat. Pokud rostliny nebo živé ploty stíní sousední nemovitost, sousedé mají právo žalovat. S největší pravděpodobností případ vyhrají.

Od 1. ledna 2019 již SNT-ONT neexistuje – nyní existuje jediné TSN, partnerství vlastníků nemovitostí.

Proč potřebujeme normy pro výsadbu stromů z plotu?

Začněme nejpalčivější otázkou: proč vůbec počítat vzdálenost stromů od plotu? Proč byly standardy výsadby vyvinuty a začleněny do samostatného SNiP?

Je to jednoduché: za prvé, stromy nejsou vždy dekorativní nízké bonsaje, často jsou to velké ovocno-lesní druhy s bujnou korunou, někdy jsou to vysoké borovice. Mají silný kořenový systém, větve mohou viset přes plot a skončit na pozemku sousedů. Pro zachování integrity zahradního pozemku byla vyvinuta pravidla výsadby. Přestože zákon v Rusku není precedentní, vyskytly se případy soudních sporů kvůli plodinám, které skončily na sousedním území.

Za druhé, přerostlé stromy mohou velmi zkazit úrodu sousedů: mnoho zeleniny, květin a bobulí potřebuje sluneční světlo a příliš bohatá koruna někdy zakrývá polovinu standardního pozemku o velikosti šest akrů.

Za třetí, kořenový systém se živí zdroji půdy, kde je zahrada vysazena. Znesnadňují také provádění výkopových prací.

Jak daleko by měly být stromy sázeny od plotu?

Ve standardech výsadby je SNiP založen na výšce stromu.

 • Vysocí lidé by měli být 4 metry nebo více od plotu.
 • Střední – minimálně 2 m.
 • Nízké a keře – 1 m od sousedova plotu.
READ
Kolik sena potřebuje jedna kráva za rok?

Soubor pravidel nespecifikuje, které rostliny jsou považovány za vysoké, střední nebo nízké, což způsobuje potíže při soudním řízení. Soused vysadil břízy, jejichž výška může dosáhnout 30 metrů – jsou považovány za vysoké? SNiP na tuto otázku neodpovídá, právníci odkazují na článek 67 občanského soudního řádu Ruské federace „Posuzování důkazů“. Jinými slovy, každý spor se řeší samostatně, soud vyhodnotí důkazy jako celek a zjistí, který z nich je významnější.

Zvažte, jak moc stíní baldachýn dvůr. Pokud je strom těsně nad hraničním plotem, nemusíte se příliš obávat.

Ne každá bříza může být odstraněna z místa jednoduše na žádost majitele. Často se při kácení velkých porostů musíte obrátit na partnerskou správu, která si na likvidaci výsadeb najme advokátní kancelář.

Vzdálenosti od stromů k budovám a dalším komunikacím

Mohutné kořeny, rostoucí, ničí základy, zdivo, řezají asfalt, ničí cesty, sloupy elektrického vedení a bazény. Mohou poškodit podzemní komunikace a protrhnout potrubí.

Proto je důležité dodržet nejen vzdálenost stromů od plotu, ale také jejich umístění vůči budovám.

 • vzdálenost od vysoké břízy k trvalému objektu (například chata) by měla být alespoň 5 metrů,
 • do hospodářské budovy (stodola, stavení pro hospodářská zvířata) – minimálně metr,
 • na zahradní cestu – 1,5 m nebo více,
 • ke komunikaci – od 2 m.

Je nepravděpodobné, že si někdo bude stěžovat na výsadbu příliš blízko na vašem vlastním místě. Ale pamatujte: nedodržení SNiP může vést k tomu, že některé zahradní práce budou muset být provedeny znovu, ztrácet čas a peníze. Což by se dalo využít i na něco jiného – třeba na instalaci nového krásného plotu.

Vlastnosti instalace plotů v TSN

Zároveň připomeňme pravidla pro stavění plotů v zahrádkářských partnerstvích, protože na ně je zákon obzvlášť přísný. Naštěstí jsou tato pravidla jednoduchá a je jich málo.

 • Od sousedů se musíte ohradit průhledným plotem do 1,5 m. Ideální je pletivo řetízkové, 3D pletivo, můžete použít plaňkový plot, polykarbonát.
 • Od ulice se můžete izolovat vysokým pevným plotem – například pevným vlnitým plechem. Výška může být také libovolná.
 • Pokud plánujete dekoraci mezi plíživými rostlinami, nezapomeňte na hlavní pravidlo: plot by neměl vytvářet stín.
 • Místní úřady mohou provádět změny v souboru pravidel; charty se někdy liší od SNT k SNT. Ověřte si pravidla u administrace!
READ
Lze lesní mech použít v akváriu?

Jaké vzdálenosti je ještě třeba vzít v úvahu?

A nakonec si povíme, jak rozmístit různé budovy na místě, aby nedošlo k porušení pravidel.

Venkovní venkovský záchod umístěte do vzdálenosti 15 m od domu a 8 m od studny, sauny, sprchy, od sousedova plotu – ve vzdálenosti minimálně 1 m. Sklon záchodové stříšky záchodu by měl přehlížet tvoje stránka.

Stodolu, chlév, drůbež a skleník umístěte alespoň 4 m od sousedova plotu.

Garáž, stodola, lázeňský dům, letní kuchyně – metr od plotu.

Vzdálenost od domu k plotu, který odděluje dvůr od ulice, musí být alespoň 5 metrů.

Pravidla rozvoje v soukromém městském sektoru nejsou tak přísná, protože půda nemá určený zemědělský účel. Vysoká vegetace a ploty, blízkost venkovních toalet a kurníku však mohou sousedy rušit. Doporučujeme s nimi probrat závažná stavební a ekonomická rozhodnutí – pomůže to předejít soudům, hádkám, skandálům a dalším nepříjemným situacím.

Doporučujeme dokumentovat jakákoli rozhodnutí, i když vztahy se sousedy jsou momentálně idylické. Majitel se může změnit a spolu s ním se změní i postoj k rychle rostoucí zahradě, prázdnému plotu nebo keřům rybízu vysázeným podél plotu. Dokumentací se rozumí ověřená účtenka.

Doufáme, že náš článek odpověděl na vaši otázku, kolik metrů od plotu můžete zasadit stromy.

Zahrádkáři a obyvatelé soukromého sektoru mají právo sázet vegetaci na svých pozemcích. Hlavní je dodržovat současná pravidla, aby nedocházelo ke konfliktům, například dodržujte vzdálenost od stromu k plotu se sousedem. Co by mělo být podle norem roku 2022, se dozvíte z tohoto článku.

Normy pro výsadbu stromů ze sousedova plotu

Při výsadbě vegetace je třeba dodržovat určité normy pro odsazení od plotu sousedů (sanitární, stavební, požární bezpečnost) z následujících důvodů:

 1. Vysoké stromy svou konfigurací a stínem jsou schopny blokovat přístup slunečního světla. Standardní příměstská oblast – 6 akrů. Včetně dalších budov mohou zbytečně vysoké stromy zakrývat polovinu pozemku.
 2. Nedostatek slunečního světla škodí samotnému plotu a dřevěným konstrukcím. To vytváří příznivé mikroklima pro růst plísní. Zejména tzv. černá plíseň, která se ve vlhku rychle šíří.
 3. Pokud jsou v blízkosti plotu nataženy inženýrské komunikace (elektrické sítě), pak blízkost stromů je plná nepříznivých následků ve formě přerušení drátu a požáru.
 4. Rozprostírající se koruna zasahuje i do vjezdu hasičských vozů.
 5. Zpočátku je také třeba vzít v úvahu, jak velký může být kořenový systém vysazeného stromu. Koneckonců, velké větve kořenů mohou nejen poškodit samotný plot, ale také podzemní inženýrské sítě a dokonce i budovy procházející v jeho blízkosti. Kořenový systém mohutného stromu je docela schopný poškodit i základy velkých budov.
 6. Z větví visících přes sousedův plot bude padat listí, drobné větve a plody. To vše ucpává sousední oblast a způsobuje nespokojenost mezi lidmi žijícími v sousedství.
READ
Kolik stojí metr čtvereční betonové podložky?

V jaké vzdálenosti od plotu lze legálně sázet stromy

V jaké vzdálenosti od plotu lze tedy stromy vysadit? K tomu se musíme odkázat na současnou legislativu (SNiPam).

Důležité! Pro konkrétní právní vztahy se uplatňují pouze ta pravidla, která byla platná v době přistání. Pokud se následně normy změnily a strom již byl zasazen, znamená to, že nemusí být zcela pokácen nebo vykořeněn. Čili letos je potřeba se zaměřit na právo roku 2022.

Varování! Současně, pokud větve nebo kořeny již vyrostly podle norem, které to zakazují, může oponent prostřednictvím soudu dosáhnout potlačení takové nečinnosti v budoucnu. Pokud se ovšem naznačená skutečnost prokáže. A každá strana musí nezávisle prokázat okolnosti, na které odkazuje.

Normy pro SNT a IZHS

Normativní vzdálenost pro SNT a IZHS je zde identická:

 • 4 m – pro velké stromy,
 • 3 m – pro střední,
 • 2 m – pro malé,
 • 1 m – pro keře.

Podél plotu je tedy přípustné vysazovat pouze bylinnou vegetaci (bez kůry).

Varování! Stav věcí lze změnit oboustranně výhodnou dohodou podepsanou s jedním nebo více sousedy. V SNT je to ještě nutné koordinovat s místní samosprávou. Na pozemcích pod individuální bytovou výstavbou je lepší notářsky ověřit.

normy pro výsadbu stromů

Na hranici sousední oblasti

Vzhledem k tomu, že podle zákona musí plot procházet přesně podél hraniční čáry, je plot umístěn přesně na hranici chaty / zahradního pozemku nebo domácnosti. Jinými slovy, vzdálenost od plotu ke stromům podle SNiP se shoduje s odsazením od hranice.

Pokud je z nějakého důvodu plot postaven s odsazením od hranice, musíte se zaměřit na vzdálenost od plotu.

Varování! Případné odsazení od sousedních objektů lze změnit po písemné dohodě se sousedy a představenstvem SNT. Pokud jde o individuální bytovou výstavbu, je lepší podpisy na dohodě ověřit notářsky.

Vzdálenost od budov

U každé budovy, stavby, je zákonem stanovený parametr odsazení pro výsadbu stromů. Například pro vysoké stromy existují následující vzdálenosti:

 • 4 m – k plotu / hranici pozemku,
 • 3-5 m – k bydlení (čím vyšší strom, tím větší by měl být odsazení). V ideálním případě by stromy měly být vysazeny tak, aby v případě pádu nezpůsobily poškození obytných prostor v průměru možného pádu stromu.
 • 5 m – do hospodářských budov.

vzdálenost od stromů k budovám

Na dálnici

V Rusku se praxe sázení stromů rozvinula nejen přímo na jeho místě, ale také na území sousedícím s ním. Lidé považují červenou čáru za rozšíření svého webu. Přitom se nejčastěji jedná o pozemky obce, určené k údržbě inženýrských sítí a dalších zařízení.

READ
Který soused by měl postavit plot na hranici?

Vysoký strom může kořenovým systémem poškodit i podloží. A v případě silného větru nebo vysychání jsou možné varianty s pádem stromu na vozovku. Visící nebo rozprostřené větve uzavírají zónu viditelnosti pro motoristy. Což je plné negativních důsledků.

Proto se v souladu se současnými hygienickými normami nedoporučuje vysazovat stromy v blízkosti komunikace. Tedy blíže než 2 m od něj.

Totéž platí pro chodník pro pěší.

Ústup od potrubí a jiných komunikací

Existují také normy pro odsazení vysokých stromů od inženýrských sítí:

 • 5 m – k elektrickému vedení,
 • 2 m – do podzemních variant (zásobování vodou, topné sítě, komunikace, napájecí kabel).

I když nevíte, že někde poblíž byla položena komunikace, na červenou čáru nelze nic vysadit. Toto již není vaše území. Vše za plotem, postavené jasně na hranici, je v kompetenci obce. Zástupci magistrátu tam proto sekají trávu, čímž bojují proti klíšťatům.

kontingenční tabulka

Shrňme si některé parametry výsadby vegetace:

Zařízení Vzdálenost ke stromům (m)
Vnější stěny budov 5
Základ nosných stěn 3
příkopy 2
Skladby 0,7-1,5
Ploty 4 (za SNT lze po dohodě se sousedy snížit)
silnice 2
elektrické vedení 5
Plynovod, kanalizace 1,5
Vodoinstalace, topenářské sítě 2
Napájecí kabel, komunikace 2

Nuance výsadby stromů a keřů

Lidé samozřejmě využívají zahradní a letní chaty ve dvou hlavních oblastech:

 • s praktickým využitím (výsadba ovoce a bobulovin),
 • pro estetické potěšení (designérský exteriér, topiary, květinové záhony atd.).

Někteří vysazují i ​​krásné nebo vzácné stromy. Obzvláště oblíbené jsou jehličnany: modrý a obyčejný smrk, jedle, tis, modřín atd. Někdo sází jehličnaté rostliny podél plotu a od vozovky, aby se chránil před zloději a zvědavými pohledy.

Ne každý však sázením stromů v daný čas myslí na budoucnost. Ale musí být vysazeny nejen s ohledem na odsazení od konstrukcí, ale také od jiných výsadeb. Protože kořenový systém potřebuje místo pro růst a normální výživu.

Vzdálenost je dodržena s ohledem na typ (stupeň) stromu a jeho hypotetický průměr a nejlépe na maximální možnou výšku a šířku. Pro kořenový systém je třeba provést samostatné výpočty. Doporučená vzdálenost 1-4m.

Nezapomeňte, že stromy, stejně jako všechny rostliny, jsou považovány za živou hmotu, protože dýchají, jedí a rozmnožují se. Proto, jako všechny živé bytosti, mohou soutěžit o sluneční světlo, vodu, živiny, minerály nacházející se v půdě. V této souvislosti profesionální zahradníci doporučují dodržovat vzdálenost 3-5 m mezi stromy stejného druhu.

Důležité! Přesná pravidla pro výsadbu stromů jsou uvedena ve stanovách a místních zákonech SNT, jakož i v obecních, krajských regulačních aktech. To znamená, v jaké vzdálenosti zasadit stromy, můžete zjistit v radě SNT a / nebo v místní správě.

Řešení konfliktních situací ohledně zelených ploch

vzdálenost od plotu ke stromům

Pokud jste stromy vysadili vy osobně nebo vaši rodinní příslušníci v době, kdy jste byli vlastníkem nebo právním vlastníkem pozemku, pak odpovědnost za důsledky takového jednání nesete zcela vy. V případě vlastnictví pozemku (v závislosti na podmínkách smlouvy může být rozdělen mezi vás a vlastníka).

READ
Jak zalévat cibuli pro dobrou úrodu?

Pokud byly stromy vysazeny předchozími vlastníky, pak vám nemohou ručit za to, co jste ve skutečnosti neudělali a ze zákona udělat nemohli.

Podívejme se na některé kontroverzní situace:

 1. Větve vašich ovocných stromů visí přes plot do sousedovy zahrady. To by nemělo být, takže osoba žijící vedle má právo sbírat část vaší úrody, která bude zpívat nad jeho stránkou. Soud může přesně stanovit, kolik ovoce sousedovi náleží.
 2. Větve stromů narušují přístup hasičských vozů nebo údržbu inženýrských sítí, silnic – Státní požární dozor nebo organizace zásobující zdroje, stejně jako místní správa, mají právo požadovat dodržování současných hygienických a požárních předpisů.
 3. Větve, které s vámi již vyrostly, značně zakrývají web. Pokud se na vás druhá strana obrátila s prosbou o smírné řešení problému, ale odmítli jste ořezat větve, mohou osoby, kterých se vaše nečinnost dotkla, hájit své zájmy u soudu.
 4. Kořenový systém stromu poškozuje základy obytné budovy. Kořeny stromu rostou neustále, takže jde o nepřetržitý proces. To znamená, že růst kořenového systému, kterému jste včas nezabránili, máte na svědomí. Soused má tedy právo po Vás požadovat odstranění porušení a náhradu způsobené škody. Samostatným požadavkem může být prevence tohoto do budoucna.
 5. Obdobná situace je u oplocení a přístavků. Zde může být řešení sporu u plotu totožné. Nebo jiný svým obsahem, pokud žadatel neprokáže, že mu újma skutečně vznikla. Například, když se budovy nepoužívají, zneužívají nebo poškozují před pádem stromu.
 6. Suchý strom spadl na elektrické vedení, vzplál a požár se rozšířil na sousedovy budovy. To bude také vaše chyba. Mohli jste tomu zabránit, kdybyste mrtvé dřevo včas vypili.
 7. Během hurikánu spadl obyčejný strom. Pokud byl strom vysazen v souladu s platnými požadavky, jedná se o vyšší moc. Pokud dojde k porušení, vina bude částečně přidělena vám. Protože jste tomu možná částečně zabránili, zasaďte rostlinu správně.

Závěr

Shrneme-li výše uvedené, můžeme říci, že vzdálenost od vašeho nebo sousedova plotu ke stromům podle SNiP závisí na výšce samotného stromu. Protože se vysazují sazenice, tedy mladé stromky, vzdálenost se vypočítává teoreticky z hypotetických průměrných rychlostí růstu stromu konkrétní odrůdy.

Například keřovitá třešeň nedosahuje více než 3 m. Do šířky však roste silně.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: