Kolik stojí instalace bezpečnostního alarmu?

Kolik stojí instalace? bezpečnostní alarmy v roce 2021? Je nemožné určit přesné náklady na instalaci bezpečnostního alarmu bez znalosti vlastností objektu, protože jeho vznik je ovlivněn mnoha faktory, včetně:

 • plocha objektu a jeho specifické vlastnosti;
 • požadovaná úroveň ochrany (počet bezpečnostních linek);
 • typ bezpečnostního alarmu (adresovatelný, analogový, adresovatelný-analogový);
 • délka a způsob kladení kabelových vedení;
 • množství a typ instalovaného zařízení (kabelové, rádiový kanál);
 • způsob a místo přenosu signálu;
 • potřeba integrace s jinými systémy zařízení a mnoho dalšího.

Konečné náklady se proto stanou známými až po vypracování odhadu pro instalaci bezpečnostního poplachového systému, jehož návrh provádějí specializovaní odborníci po podrobném objasnění všech charakteristik objektu. Pro předběžnou informaci však našim klientům nabízíme podrobný ceník s aktuálními cenami pro každý druh námi poskytovaných prací, který klientovi umožní formulovat předběžnou cenu instalace systému.

Ceny za montáž a zprovoznění zabezpečovacích signalizací

Druh práce:

Částka:

Cena:

Prohlídka místa, studie stávající projektové dokumentace

Vypracování odhadu pro instalaci zabezpečovacího systému

Ceny za instalaci drátových bezpečnostních detektorů

Instalace magnetického kontaktního detektoru (jazýčkový spínač) na okno

Instalace detektoru magnetického kontaktu (jazýčkový spínač) na dveře

Instalace senzoru rozbití skla (akustický senzor)

Instalace povrchového vibračního/kapacitního detektoru

Instalace pasivního infračerveného (volumetrického) senzoru

Instalace povrchového detektoru zvuku

Instalace kombinovaného bezpečnostního detektoru

Instalace panikového tlačítka

Instalace aktivní IR závory (venku)

Instalace senzoru CO (oxidu uhelnatého).

Instalace snímače úniku vody

Ceny za instalaci rádiových kanálových bezpečnostních detektorů

Instalace radiokanálového magnetického kontaktního detektoru (jazýčkový spínač)

Instalace snímače rozbití skla rádiového kanálu

Instalace povrchového vibračního/kapacitního detektoru rádiového kanálu

Instalace radiokanálového volumetrického detektoru (pasivní infračervený)

Instalace povrchového zvukového detektoru rádiového kanálu

Instalace kombinovaného bezpečnostního detektoru rádiového kanálu

Instalace nouzového tlačítka rádiového kanálu, ovládací panel

Instalace radiového kanálu CO senzoru (oxid uhelnatý)

Instalace senzoru úniku vody rádiového kanálu

READ
Potřebujete uvařit máslo před zmrazením?

Ceny za montáž sirén poplašného systému

Instalace sirény (sirény)

Instalace kombinované světelné a zvukové sirény SZU

Ceny za montáž zabezpečovacího zařízení centrálního zabezpečení

Instalace ústředny pro 1-4 zóny

Instalace ústředny pro 5-8 zón

Instalace ústředny pro 9 a více zón

Instalace monitorovacího a ovládacího panelu

Instalace LED klávesnice

Instalace LCD klávesnice

Instalace klávesnice s dotykovou obrazovkou

Instalace rozšiřujícího modulu drátové zóny

Instalace modulu rozšíření zóny rádiového kanálu

Instalace reléového modulu

Instalace zesilovače signálu GSM

Instalace vzdálené antény

Instalace zdroje nepřerušitelného napájení

Instalace RIP (záložního zdroje)

Ceny za pokládku kabelu bezpečnostního alarmu

Pokládání kabelů otevřeným způsobem s upevněním pomocí stahovacích pásků nebo spon

Pokládání kabelu do vlnité trubky

Položení kabelu do stávající krabice nebo zásobníku

Pokládání kabelů do stávajícího kanálu

Drážkování a pokládání kabelů do cihlové zdi

Drážkování a pokládání kabelů do betonové zdi

Pokládka podzemních kabelových vedení (v teplé sezóně)

Položení nadzemního (kabelového) kabelového vedení

Montáž kabelových žlabů na sádrokartonové konstrukce

Montáž kabelových žlabů na zděné/betonové konstrukce

Instalace kovové krabice na jakýkoli povrch

Děrování děr do průměru 20 mm do cihel

Děrování otvorů do průměru 20 mm do betonu

Děrování otvorů o průměru větším než 20 mm

Ceny za zprovoznění zabezpečovacích signalizací

Vypracování odhadu pro zprovoznění požární signalizace

Komplexní zprovoznění zabezpečovacích systémů

Programování analogového EZS

Programování adresovatelných a adresovatelných analogových bezpečnostních alarmů

Instalace a konfigurace softwaru pro automatizované pracoviště

Zvyšující se faktory pro obtížné pracovní podmínky

Práce ve stísněných podmínkách

Práce o víkendech i mimo pracovní dobu

Práce v místnostech s velkým proudem lidí

Použití drahých zařízení a materiálů

Práce ve výšce 3-6m

Práce ve výšce větší než 6 m

Pracujte ve výšce menší než 0.3 m od úrovně podlahy

Práce v oblastech se zvýšeným znečištěním prachem nebo plynem

Provoz při teplotách nad +30°C

Provoz při teplotách od 0 do -10°C

Provoz při teplotách pod -10°C

Zjistěte si přesnou cenu instalace bezpečnostního alarmu v bytě, kanceláři, škole nebo jiném zařízení kontaktováním našich specialistů telefonicky nebo pomocí formuláře pro zpětnou vazbu. Pečlivě prostudujeme stávající projektovou dokumentaci, provedeme inspekci na místě a vydáme podrobný odhad pro instalaci OS, s ohledem na všechny potřebné práce a specifika jeho implementace.

READ
Je možné pěstovat okurky doma na balkóně?

Zjistěte si cenu instalace zabezpečovacího systému

Náklady na instalaci opatrně-požární hlásič

Naprostá většina objektů je dnes současně vybavena bezpečnostními a protipožárními systémy, jejichž kombinace zvyšuje efektivitu a informační obsah systému jako celku a umožňuje také výrazné úspory na zařízení a kabelových produktech. S ohledem na tento aspekt nabízí společnost Montazh Sector-SB svým zákazníkům výhodné ceny za instalaci zabezpečovacích a požárních hlásičů a snížené sazby za jejich údržbu a opravy. Abyste mohli nezávisle vypočítat náklady na práci, budete muset kromě výše uvedené tabulky kontaktovat cenová tabulka pro instalaci APS, vyberte a shrňte všechny potřebné položky. To bude vyžadovat určité úsilí, takže pro usnadnění procesu doporučujeme jednoduše nás kontaktovat a vyžádat si podrobný odhad.

Stát uvedení do provozu poplašné zařízení proti vloupání

Náklady na zřízení a spuštění systému jsou zpravidla cca 20 % z ceny instalačních prací a provádí je stejná organizace, která systém instalovala. Chcete-li si ujasnit cenu práce pro vaše zařízení, objednejte si bezplatnou službu kalkulace odhadu pro zprovoznění zabezpečovacího systému (telefonicky nebo prostřednictvím požadavku na webových stránkách). Naši specializovaní specialisté mají bohaté zkušenosti s nastavováním a spouštěním bezpečnostních systémů a znají vlastnosti programování a konfigurace zařízení od tuzemských i zahraničních výrobců. Nabízíme nejvýhodnější ceny za zprovoznění zabezpečovacích signalizací a garantujeme vysokou kvalitu a rychlost práce.

Jaké jsou náklady na instalaci bezpečnostního alarmu? Není možné stanovit přesnou cenu instalace bezpečnostního alarmu bez znalosti technických údajů objektu, protože jeho vznik je ovlivněn mnoha faktory, včetně:

 • celková plocha objektu a jeho specifika;
 • odpovídající stupeň ochrany (počet bezpečnostních bariér);
 • typ bezpečnostního alarmu (adresovatelný, analogový, adresovatelný-analogový);
 • délka a způsob kladení kabelových vedení;
 • složení a typ instalovaného zařízení (kabelové, rádiový kanál);
 • způsob a oblast přenosu signálu;
 • nutnost integrace s jinými systémy zabezpečení objektů a mnoho dalšího.

V tomto ohledu bude konečná cena stanovena až po vypracování odhadu na instalaci zabezpečovací signalizace, který po podrobném upřesnění všech technických vlastností objektu zpracuje specializovaný odborník. Pro předběžnou informaci našim klientům však nabízíme podrobný ceník s aktuálními cenami pro každý druh naší práce, který umožňuje zákazníkům formulovat předběžnou cenu instalace systému.

Náklady na instalaci a zprovoznění zabezpečovacího systému

Název služby Počet Cena, rub
Instalace ovládacího panelu (1-4 smyčky) 1 kus. 1500 rublů
Instalace ovládacího panelu (4-8 ShS) 1 kus. 2000 rublů
Instalace ovládacího panelu (8-16 ShS) 3 kus. 3000 rublů
Instalace ovládacího panelu (16-20 ShS) 1 kus. 3800 rublů
Instalace ovládacího panelu (adresa) 1 kus. 1500 rublů
Instalace autonomního požárního a bezpečnostního hlásiče 1 kus. 250 rublů
Instalace požárního a bezpečnostního hlásiče 1 kus. 300 rublů
Instalace aktivního požárního a bezpečnostního hlásiče 1 kus. 1000 rublů
Instalace požárního hlásiče (kabel-senzor) 1 m 40 rublů
Instalace pouličního požárního a bezpečnostního hlásiče 1 kus. 750 rublů
Instalace zdroje nepřerušitelného napájení 1 kus. 500 rublů
Instalace napájecího zdroje 1 kus. 450 rublů
Instalace baterie 1 kus. 200 rublů
Montáž a přepínání typu montážní krabice. SRC 1 kus. 100 rublů
Instalace klávesnice 1 kus. 450 rublů
Instalace čtečky TM 1 kus. 450 rublů
Instalace vysílacího zesilovače 1 kus. 2000 rublů
Nastavení a zprovoznění GSM komunikátoru 1 kus. 1500 rublů
Uvedení do provozu a konfigurace adresovatelného (rádiového kanálu) OPS 1 kus. 3000 rublů.
Uvedení do provozu a konfigurace zabezpečovacího systému pro 1-4 smyčky 1 kus. 1000 rublů
Uvedení do provozu a konfigurace zabezpečovacího systému pro 4-8 smyčky 1 kus. 1500 rublů
Uvedení do provozu a konfigurace zabezpečovacího systému pro 8-16 smyčky 1 kus. 2000 rublů
Uvedení do provozu a konfigurace zabezpečovacího systému pro 16-24 smyčky 1 kus. 4500 rublů.
Pokládka kabelovodů na betonové a cihlové zdi 1 kus. 70 rublů.
Pokládání kabelů v potrubí 1 m 20 rublů.
Pokládání kabelů na spony/svorky 1 m 50 rublů.
Položení kabelu do krabice (kabelový žlab) 1 m 30 rublů
Pokládání potrubí do výkopu 1 m 20 rublů
Pokládání trubek pomocí spon 1 m 45 rublů
Demontáž požárního hlásiče 1 m 125 rublů.
READ
Jak zasadit ananas doma?
Druh práce Zvyšující se faktor
Koeficient pro práci v interiéru 1,2
Koeficient pro drahé materiály od 1,5
Koeficient pro práci na 3-6 metrů 1,4
Koeficient pro práci nad 6 metrů od 2
Koeficient pro práci ve výšce menší než 30 cm od podlahy od 1,2
Práce v plynových nebo prašných místnostech 1,4 1,4
Práce venku při teplotách nad +30°C 1,4 1,4
Práce venku při teplotě 0-10°C 1,4 1,4
Venkovní práce při nízkých teplotách od -10°C 1,4 od 2

Přesné náklady na instalaci bezpečnostního alarmu v bytě, podniku, obecní organizaci nebo jakémkoli jiném zařízení můžete zjistit telefonicky nebo pomocí formuláře pro zpětnou vazbu. Pečlivě prostudujeme dostupnou technickou dokumentaci, provedeme odbornou prohlídku zařízení a poskytneme podrobný odhad na instalaci OS se všemi potřebnými pracemi a specifiky jejich implementace.

Kolik stojí instalace zabezpečovacího a požárního systému?

V současné době je mnoho objektů současně vybaveno zabezpečovacími a protipožárními systémy, tato kombinace výrazně zvyšuje efektivitu a informační obsah systému jako celku a zároveň umožňuje ušetřit na materiálu a pokládce kabelů. S přihlédnutím k tomuto faktoru nabízí společnost SB Arsenal svým zákazníkům nejvýhodnější ceny za montáž zabezpečovací a požární signalizace, zvýhodněné sazby za její údržbu a opravy. Chcete-li vypočítat náklady na vlastní práci, kromě výše uvedené tabulky budete muset kontaktovat ceník montáže zabezpečovacích a protipožárních systémů , vyberte a shrňte všechny potřebné položky. To bude vyžadovat určité úsilí, takže pro zjednodušení procesu doporučujeme jednoduše nás kontaktovat a požádat o podrobnou kalkulaci (odhad).

Kolik stojí instalace bezpečnostního alarmu?

Náklady na nastavení a spuštění systému jsou zpravidla asi 20 % nákladů na instalační práce a provádí je stejná organizace, která systém instalovala. Chcete-li si ujasnit cenu práce pro vaše zařízení, objednejte si bezplatnou službu pro výpočet odhadu zprovoznění zabezpečovacího systému (telefonicky nebo prostřednictvím formuláře žádosti na webu). Naši specializovaní specialisté mají zkušenosti se zprovozňováním a spouštěním bezpečnostních systémů, znají vlastnosti programování a konfigurace zařízení od tuzemských i zahraničních výrobců. Nabízíme optimální ceny za zprovoznění zabezpečovacích systémů, garantujeme vysokou kvalitu a rychlost práce.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: