Kolik metrů od domu můžete nainstalovat lázeňský dům?

Vzdálenost od koupelny k domu: požární, sanitární a stavební předpisy

Provoz vany je spojen se zvýšeným nebezpečím požáru a také s likvidací odpadních vod. Tyto okolnosti je třeba vzít v úvahu nejen při projektování, ale také při výběru místa na místě. Důležitým kritériem je vzdálenost od vany k domu; požární předpisy zohledňují další parametry. Zjistíme, co je třeba vzít v úvahu při umístění budovy, abyste se ochránili před správními sankcemi a soudními spory se sousedy.

Jaké normy upravují stavbu vany

Vzdálenost mezi objekty na místě je důležitou otázkou. A přestože se většina majitelů při stavbě řídí především ohledy na pohodlí a estetiku, všestranná bezpečnost závisí na vzdálenostech. Předpisy jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky ve třech kontextech:

 • Stavební normy a pravidla (SNiP).
 • Požadavky a pravidla požární bezpečnosti.
 • Hygienická pravidla a normy (SanPiN).

Je důležité pochopit, že jakékoli normy, například vzdálenost lázeňského domu od domu podle norem požární bezpečnosti, znamenají dodržování minimální vzdálenosti budov nejen na jejich vlastním místě. Berou se v úvahu stavby umístěné na sousedních pozemcích.

Pokud vezmeme v úvahu lázeň, pak pravidla upravující její konstrukci jsou shromážděna v SP 30-102-99 a SNiP 30-02-97. Stránka podléhá následujícím požadavkům:

 • Pozemek musí být na vyvýšeném místě, ne nízko. To zjednoduší organizaci svodů.
 • Pokud má lokalita sklon, může mít libovolný směr kromě severu.
 • Půda by měla být dostatečně hustá, bez tendence bobtnat.

Vzdálenosti mezi vanou a jinými předměty

Mezi všemi významnými objekty na místě jsou předepsány normativní vzdálenosti. Pozor je třeba věnovat i sousedním pozemkům, protože mohou být vyžadovány úpravy ohledně jejich staveb.

Například je možná varianta, kdy jste právě uvažovali o stavbě lázeňského domu a na sousedním pozemku již existuje. Pokud stojí v blízkosti plotu, budete muset jednostranně dodržovat předpisy.

Vzdálenost k plotu

Bez ohledu na to, jak malá je lázeňská budova, může vrhat stín na sousední území. Navíc se jedná o potenciálně požárně nebezpečný předmět, protože při stavbě je použito dřevo a další hořlavé materiály.

SNiP omezuje minimální vzdálenost mezi vanou a plotem v závislosti na materiálech jejich výroby. V tomto případě musí být splněna i druhá podmínka: stín by neměl překážet sousedům. Jsou možné následující kombinace:

 • Mezi dřevěným plotem a kamennou stavbou je ponecháno minimálně 6 m. Totéž platí i v opačné situaci: plot z kamene a stěny (nebo stropy) ze dřeva.
 • Pokud byl při stavbě obou objektů částečně použit strom, jsou nesené od sebe o 8 m.
 • Pokud jsou oba objekty dřevěné, zbývá mezi nimi 10 m.
READ
Jak zasadit rané zelí v otevřeném terénu?

Samostatně je řešena otázka organizace a umístění odtoku. Pokud se chystáte uspořádat odtokovou jímku pro odpadní vodu, neměla by být také blíže než 3 m od plotu. Pokud se předpokládá hlavní drenážní systém s plnou filtrací (výkop naplněný pískem a štěrkem), pak je přípustné snížit vzdálenost na 1 m.

Do obytného domu

Ne všichni majitelé pozemků si uvědomují, že minimální možná vzdálenost mezi lázeňským domem a domem na místě je nakonec určena materiály stěnových konstrukcí. Tuto jemnost je užitečné vzít v úvahu ve fázi návrhu; pak budete mít více příležitostí vybrat si místo pro stavbu.

Závislost vzdálenosti na materiálu stěn má následující podobu:

 • Jak v lázeňském domě, tak v obytné budově jsou stěny vyrobeny z cihel (nebo jiného nehořlavého materiálu, například pěnové bloky, kámen, železobeton). Mezi budovami je dodržováno minimálně 6 m.
 • Vzdálenost se zvyšuje na 8 m, pokud byla stavba domu provedena pomocí výše uvedených technologií, ale podlahy jsou dřevěné.
 • Mezi zděným (nebo podobným) domem a dřevěnou vanou by mělo zůstat 10 m.
 • Pokud jsou konstrukce stěn obou objektů dřevěné, jsou od sebe vzdáleny minimálně 15 m.

Výchozím bodem pro měření je podstavec nebo jakýkoli prvek budovy, který vyčnívá více než půl metru. Pokud budova nemá žádné vyčnívající části, odpočítává se od zdi. Toto pravidlo je třeba dodržovat nejen mezi sousedními pozemky, ale i v rámci areálu.

Při výběru vhodné vzdálenosti může pomoci znalost dalších jemností. Pokud je například dům v sousední oblasti otočený k vám prázdnou zdí (nemá okna na vaší straně), lze vzdálenost zmenšit na tři metry. Také, pokud je koupel tradiční (na dřevě), je velmi žádoucí vzít v úvahu větrnou růžici; při tomto způsobu střelby se vzdálenost od ostatních budov zvětšuje na maximum.

Mezi sousedními lázněmi

Standardní normy lze použít nejen pro určení vzájemné polohy vany a dalších budov, ale také pro relativní polohu van v sousedních oblastech.

Stejně jako v případě obytné budovy vše závisí na materiálech, ze kterých jsou stěny složeny. Mezi kamennými budovami můžete nechat mezeru 7-8 m, zatímco u dřevěných budov se zvyšuje na 15 m, což je spojeno s problémy požární bezpečnosti.

K červené čáře

Pokud chcete plánovat web bez sankcí, musíte vzít v úvahu umístění červených čar. Oddělují soukromý majetek od veřejného území, po kterém procházejí silnice, pozemní a podzemní komunikace.

READ
Jak přesadit jalovec z květináče do květináče?

Sanitární normy předepisují odstranění vany z komunikací nejméně o 5 m. Pokud je červená čára umístěna dostatečně daleko, lze vanu plánovat jeden metr od plotu. Je pravda, že před komunikací by mělo zůstat 5 m.

Do přírodní nádrže

Někdy pozemek sousedí s přírodní nádrží, řekou nebo jezerem nebo v blízkosti protéká potok (do této kategorie jsou také zahrnuty nádrže a kanály, i když jsou umělého původu). Mnoho majitelů se snaží získat takový pozemek, aby postavili lázeňský dům na pobřeží a po parní lázni se ponořili do vody.

Ve vodním zákoníku Ruské federace (část 1, článek 65) jsou však území sousedící s pobřežím prohlášena za zóny ochrany vody, ve kterých je regulováno mnoho forem činnosti, včetně soukromé výstavby.

V části 5 Čl. 65 VK uvádí, že délka přírodní nádrže ovlivňuje šířku ochranného pásma vod. Povolené vzdálenosti pro výstavbu soukromých budov jsou následující:

 • 50 metrů od pobřeží, pokud délka řeky (toku) nepřesahuje 10 km.
 • Na 100 metrů, pokud se nádrž táhne na 10-50 km.
 • 200 metrů, pokud je délka větší než 50 km.
 • Na břehu moře je ochranné pásmo vody 500 m.
 • U krátkých toků a řek (do 10 km) se pásmo ochrany vod shoduje s pobřežním pásem.

Požární bezpečnost

I když správně nastavíte vzdálenost mezi domem a požární vanou na vašem místě, není to zdaleka jediný požadavek federálního zákona “O požární bezpečnosti” č. 69-FZ (ze dne 21.12.1994). Při plánování a stavbě vany musíte dodržovat následující pravidla:

 • Vybavte budovu hasicím přístrojem.
 • Na stěny a podlahy v kontaktu s kamny volte ohnivzdorné materiály.
 • Před topeniště dejte plech, který ochrání okolí před spadaným uhlím.
 • Tam, kde potrubí prochází stropem, chraňte okolní materiály před vznícení.
 • Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo hromadění oxidu uhelnatého v prostorách.
 • Nezahřívejte stěny trouby nad 120 °C.

Pro první spuštění pece je nutná přítomnost požárního inspektora, který vypracuje zákon o požární bezpečnosti. Pokud není možné přizvat zástupce HZS, je nutné při spouštění zkontrolovat rovnoměrnost vytápění a tah komína.

Popis videa

O vzdálenostech podle GOST pro koupel v následujícím videu:

Hygienické normy

Dodržování pravidel SanPiN není o nic méně důležité než výběr vzdálenosti od lázeňského domu k sousednímu domu pro požární bezpečnost. Sauna zůstane bezpečná pro životní prostředí a pohodu návštěvníků, pokud bude zajištěna nejen správná vzdálenost, ale také následující pravidla:

 • Pokud neexistuje centrální kanalizace, zorganizujte systém likvidace odpadních vod.
 • Při výzdobě a izolaci interiéru používejte materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Vybavte ventilaci, sledujte těsnost komína a činnost ventilů.
READ
Kolik váží 1 čajová lžička suchého droždí?

Jaké jsou požadavky na stavbu

Každý majitel si samozřejmě stránky naplánuje podle svého. Ale můžete se vyhnout mnoha problémům (spory se sousedy, jejich stížnosti na dozorové orgány), pokud vezmete v úvahu nejen normy, ale také práva sousedů ve věci umístění vany. Následující doporučení vám pomohou:

 • Dodržujte vzdálenosti a další předpisy týkající se umístění vany.
 • Vyberte vyvýšené místo pro stavbu; chránit budovu před povodněmi na jaře a na podzim.
 • Pro vstup zvolte jižní stranu, v zimě to zjednoduší přístup do lázní.

Pokud není možné dodržet požadavky na umístění vany, můžete se dohodnout se sousedy na zmenšení vzdálenosti. Dohoda o nepřítomnosti pohledávek se uzavírá písemně a je ověřena notářem. Je třeba mít na paměti, že zůstává v platnosti pouze u tohoto vlastníka. Pokud se vlastník změní, budete muset znovu vyjednávat.

Popis videa

O tom, kam umístit vanu, v následujícím videu:

Nejdůležitější znaky

Plánování a výstavba vany na soukromém pozemku se provádí s ohledem na pravidla výstavby, požární a hygienické bezpečnosti. Důležitou součástí pravidel je dodržování minimálních vzdáleností k různým objektům na vlastních a sousedních pozemcích, stejně jako k přírodním nádržím a červeným čarám. Velmi důležitá je schopnost domluvit se se sousedy, pokud nesplní požadavky.

Podle požadavků SNiP a SP by měl být lázeňský dům na místě IZHS nebo SNT umístěn v určité vzdálenosti jak od plotu, tak od obytných a hospodářských budov, zdrojů vody a dalších objektů.

plán umístění chaty na místě

Umístění lázně na místě na místě musí být stanoveno předem

Pokud je vana příliš blízko domu, studny, sousedova pozemku nebo plotu, může být její stavba považována za nezákonnou a vlastník může být požádán, aby stavbu odstranil. Abyste se vyhnuli problému, měli byste již ve fázi vytváření projektu zohlednit požadavky stavebních a požárních předpisů, zvláště pokud si jej vypracováváte sami.

Umístění vany na místě, s ohledem na normy SNiP

Normy umístění pro tuto budovu jsou upraveny SNiP 30-02-97 a SP 53.13330.2011 a také SP 11-106-97. Minimální vzdálenost od sauny se liší v závislosti na typu druhého objektu a také na konstrukčních materiálech samotné budovy. S ohledem na SNiP a SP platí následující požadavky:

 • Vzdálenost od vany k plotu by měla být alespoň 1 metr, počítáno od hranice. Tento indikátor je relevantní, pokud je plot vyroben z kovu nebo jiných nehořlavých materiálů. Pokud je plot dřevěný, je minimální odsazení 3 metry. Poslední ukazatel je také uveden v požadavcích společného podniku: je to způsobeno skutečností, že taková vzdálenost zajistí úplnou ochranu sousedního území před splašky. Existuje výjimka: pokud projekt sauny zajišťuje připojení k kanalizaci, kompetentní drenážní uspořádání, pak odsazení vany od sousedova plotu může být 1 metr.
 • Mezi saunou a uliční komunikací procházející za plotem území, kde se budova nachází, musí být vzdálenost minimálně 5 metrů.
 • Vzdálenost od bytových a jiných nebytových budov je od 6 do 15 m, podle toho, jaké materiály byly na jejich stavbu použity.
 • Do zahrad, lesních plantáží a dalších shluků stromů a keřů – 15 metrů.
 • Vzdálenost od domu k vaně je minimálně 8 metrů.
 • Od sauny k vodním plochám, které zahrnují řeky, rybníky, jezera, kanály atd., musí být nejméně 5 m.
 • Pokud jsou na místě vysoké stromy, měly by být od takové budovy vzdáleny 4 m a dále. Pro středně velké rostliny bude vzdálenost 3 m a pro keře – 1 metr.
READ
Proč se brambory nedají skladovat v lednici?

Je třeba poznamenat, že místní předpisy se mohou lišit a než se přistoupí k výstavbě sauny, je třeba si ujasnit, zda ve vybraném regionu platí přísnější omezení.

Stavební normy s ohledem na materiály

Při vytváření projektu a určování umístění budoucí budovy na místě je důležité věnovat pozornost materiálům výroby samotné lázně a budovám, které ji obklopují. Primární požadavky:

 • Mezi budovami z kamene, tvárnic, železobetonových výrobků, jakož i budovami postavenými pomocí monolitické technologie, musí být nejméně 6 metrů.
 • Vzdálenost mezi domem a vanou, pokud je první postavena pomocí výše popsaných technologií, ale má dřevěné podlahy, je již 8 metrů.
 • Mezi dřevěnými budovami – 15 m. Tento požadavek se vztahuje jak na budovy umístěné na stejném místě, tak na různých územích. Jinými slovy, vzdálenost od vany k vaně souseda, pokud jsou oba objekty dřevěné, musí být alespoň 15 m.
 • Ke kamennému plotu od vany s dřevěnými stropy – 6 metrů.
 • Mezi plotem na dřevěném rámu a kamennou saunou musí být minimálně 6 metrů.
 • Pokud je plot vyroben zcela nebo částečně ze dřeva a v koupelně jsou dřevěné podlahy, musí být mezi těmito objekty dodržena vzdálenost 8 m.
 • Mezi dřevěným plotem a dřevěnou saunou musí být vzdálenost minimálně 10 m. Stejný požadavek platí, pokud je sauna kamenná a má podlahy z hořlavých materiálů.

Vzdálenost od vany dle požárních předpisů

Normy požární bezpečnosti klasifikují vany a sauny jako třídu F3.6, to je také potvrzeno v textu SNiP 21.01.97. Podle požadavků PB by vzdálenost od takového objektu k obytné budově měla být následující:

 • Pokud jsou obě budovy vyrobeny z cihel nebo kamene a jejich střechy jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů – 8 metrů.
 • Pokud má dům nebo vana střechu z hořlavých materiálů – 10 metrů.
 • Pokud jsou objekty postavené ze dřeva nebo jiných materiálů, které rychle vzplanou – 10 m.
 • U budov nad 1 podlažím se vzdálenost zvyšuje na 15 metrů.

Vzdálenost od hranice je 1 metr, pokud projekt počítá s kanalizací a odvodněním, a 3 m, pokud se neplánuje uspořádání těchto komunikací. Vzdálenost od lázeňského domu v sousední oblasti je 6 metrů pro zděné konstrukce a až 15, pokud jsou obě budovy dřevěné. Pokud platí místní omezení, může být vzdálenost delší, tento bod je třeba předem vyjasnit se správou okresu, do kterého sekce IZHS patří, případně s předsedou SNT.

READ
Jaký je rozdíl mezi červenou cibulí a běžnou cibulí?

požární vzdálenosti

Koordinace projektu vany na zahradním pozemku

Jakákoli budova, která se staví na pozemku v chatě nebo zahradním neziskovém partnerství a má nadaci, se nevztahuje na komerční budovy a její projekt musí být schválen. Koupel není výjimkou z tohoto pravidla. Pokud zanedbáme návrh a schválení projektu, bude objekt klasifikován jako svépomocí, nebude možné jej vložit do katastru nemovitostí. Chcete-li získat povolení, musíte shromáždit následující sadu papírů:

 • Tvrzení. Podává se na webových stránkách Rosreestr, Gosuslugi nebo při návštěvě MFC.
 • Dokument identifikující totožnost vlastníka webu.
 • Papíry potvrzující vlastnictví území.
 • Topografický plán, kde jsou uvedeny všechny vzdálenosti od lázeňského domu k obytné budově, plotu, studně, stodole, sousedovu domu a dalším objektům. Tento dokument musí být propojen s generelem osady.
 • Katastrální plán pozemku s vyznačením rozměrů.
 • Papír na ocenění nemovitosti získaný od ZISZ.
 • Plán umístění inženýrských sítí se značkami pro napojení na obecní komunikace, pokud existují.
 • Nákres nové budovy na území.

Pokud návrh provádí společnost specializující se na takové služby, majitel se nemusí zabývat vyřizováním a poskytováním dokumentů: to vše provádějí najatí zaměstnanci. Samotný projekt musí obsahovat následující informace:

 • Popis budoucí budovy s jejím účelem.
 • Přesné rozměry po obvodu, vnitřní dispozice.
 • Typ parní komory, topné zařízení.
 • Použité materiály pro stavbu a dekoraci, jejich množství.
 • Způsoby zásobování čistou vodou a odvádění odpadních vod.
 • Systém větrání, jeho typ (přirozený nebo nucený), výpočet výkonu.
 • Odstranění lázeňského domu na místě z hranic a dalších objektů na pozemku majitele a na sousedním území.

Výkon

Vzdálenost od lázeňského domu k obytným a nebytovým budovám, zdrojům zásobování vodou, hranicím lokality a dalším objektům musí splňovat požadavky SanPin a SNiP. Tento ukazatel závisí na vlastnostech konkrétních objektů, konstrukčních materiálech, počtu podlaží budov a typu inženýrských systémů. Regionální požadavky mohou zpřísnit předpisy. Doporučuje se předem promyslet tyto nuance a vytvořit projekt s ohledem na současnou legislativu. Abyste nečelili odmítnutí schválení projektu, můžete tento úkol svěřit zkušeným odborníkům, kteří znají složitosti moderní legislativy a jejích nejnovějších změn.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: