Kde je lepší instalovat plynový kotel v soukromém domě?

Instalace plynového kotle v soukromém domě: požadavky, pravidla a fáze instalačních prací

Plyn je považován za nejziskovější druh paliva z hlediska účinnosti. I když větev plynovodu není připojena k rekreační vesnici, mnoho majitelů venkovských domů používá plynové nádrže, které jsou z hlediska účinnosti nejčastěji výhodnější než jiné druhy paliva. V každém případě musíte znát pravidla pro připojení plynového kotle v soukromém domě, které přísně regulují všechny nuance instalace a provozu zařízení.

Moderní plynový kotel s automatizací je poměrně složitý systém, jehož instalace a odladění vyžaduje specializované znalosti Zdroj sovkalmykia.ru

Mohu si zařízení nainstalovat sám?

Stručně řečeno, instalaci plynového kotle v soukromém domě může provést každá osoba, ale uvedení zařízení do provozu – přejímku a testování by měli provádět odborníci z plynárenské služby, připojení plynového kotle v soukromém domě a provozovat jej bez jejich svolení je nemožné.

Nejspolehlivější je svěřit instalaci plynového zařízení kvalifikovaným zástupcům specializované organizace. Pouze oni budou schopni kvalifikovaně provádět nezbytnou práci v souladu s požadavky SNiP a zajistit bezpečný provoz zařízení. Kromě toho vždy kompetentní specialista pracuje na základě smlouvy, která uvádí, kdo, kdy a jaký druh práce byl proveden.

Hlavní typy plynových kotlů

Výrobci plynových zařízení nabízejí zákazníkům různé typy topných kotlů na modré palivo. Jsou určeny pro vytápění jakékoli plochy a podle typu instalace se dělí na podlahové a stěnové.

První z nich jsou výkonné, spolehlivé a odolné „vlajkové modely“ určené pro instalaci v domácnostech s nadprůměrnou metráží. Existuje pouze jedna společná nevýhoda těchto modelů – budou muset vybavit samostatnou místnost.

Nástěnné plynové kotle jsou vynikající alternativou pro malý soukromý dům: nepotřebují samostatnou místnost – taková zařízení jsou kompaktní a všestranná. Jejich instalace navíc neklade zvýšené podmínky na únosnost stěny – mezi kotlem a základnou je potřeba pouze vrstva nehořlavého materiálu.

Požadavky na kotelnu v domě

Pokud je výkon kotle větší než 30 kW, musí být instalován v samostatné místnosti. Všechny informace o tom, jak nainstalovat plynový kotel v soukromém domě, jsou uvedeny v normách SNiP, kde existují jasné požadavky na uspořádání kotelny pro topná zařízení poháněná spalováním paliva.

Kotelnu můžete umístit na půdu, do sklepa (suterénu) nebo jednoduše do samostatné místnosti domu. V tomto případě je povinným požadavkem volný přístup do místnosti, dostatečné osvětlení a uspořádání tuhé základny.

Kromě toho má instalace plynového kotle v soukromém domě následující požadavky na kotelnu:

 • objem minimálně 13,5 m³ u kotlů s výkonem 30-60 kW a nad 15 m³ u modelů s vyšším výkonem;
 • vhodný přístup k vybavení.
 • V jedné hodině větrání měla by zajistit trojnásobnou výměnu vzduchu;
 • stěny a podlahy vyrobeno z nehořlavého materiálu;

Důležité! Topné kotle jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od hořlavých povrchů. A příčky splňují normu požární odolnosti RE1 45, to znamená, že musí odolávat otevřenému ohni po dobu 45 minut.

Požadavky na kotelnu v samostatné budově

Výhodou samostatné kotelny je zvýšená bezpečnost, snížená hlučnost a možnost využití uvolněné plochy k jiným účelům. Nevýhodou bude zvýšení nákladů na zařízení topného systému, protože bude nutné vytáhnout další tepelně izolovanou odbočku potrubí.

READ
Jaká zelenina může být ošetřena kyselinou boritou?

Přitom takové požadavky pro takové kotle jsou následující:

 • odděleně základy;
 • zabetonováno základna kotle;
 • nucený větrání, která by měla zajistit tři výměny vzduchu za hodinu;
 • splňující požadavky na velikosti kotelna;
 • instalace je povolena v jedné místnosti ne více než dva topná zařízení;
 • dveře do ulice by se měla otevírat směrem ven;

 • povrchy stěn a stropy jsou vyrobeny z nehořlavý materiál;
 • dostupnost okna s prolisem pro denní světlo a nouzové větrání – plocha okenního otvoru by měla být vhodná pro objem místnosti (0,03 m 2 na 1 m³);
 • dostupnost komínpokud je to pro instalované zařízení potřeba (u nástěnných zařízení s výkonem menším než 30 kW je povoleno vést koaxiální potrubí stěnou).

Ke kotli je také připojeno kanalizační potrubí, aby mohla být voda ze systému vypuštěna při jeho výměně.

Základní požadavky na komínové a ventilační potrubí

Místnost, kde je plynový kotel umístěn, musí splňovat potřebné požadavky, přičemž podle výkonu zařízení se reguluje nejen šířka a délka místnosti, ale také velikost ke stropu, která musí být minimálně 2 m.

V kotelně musí být instalováno odvětrávací potrubí, k tomu je určen otvor o průřezu minimálně 0,02 m 2 .

Umístění plynových kotlů souvisí s podmínkami instalace komína. Současně musí být přísně dodržovány parametry (výška, plocha kanálu) ve vztahu k instalovanému plynovému zařízení.

Velikost vnitřní části potrubí pro odvod kouře je stejná nebo mírně větší než u zařízení. Podle NPB-98 by uvnitř komínového otvoru měla být rychlost proudění vzduchu 15-20 m/sa takový tah lze zajistit při výšce komínové trubky asi 5 metrů.

Důležité! Kouř nesmí unikat do potrubí určeného k větrání. V kotelnách, které mají standardní odtah, musí k výměně vzduchu docházet z důvodu příchozího proudění z vnějšku místnosti a částečně i v důsledku jeho pronikání z přilehlých místností.

Plynový spotřebič v soukromém domě: požadavky a hlavní kroky instalace

Pro správnou instalaci jednotky je třeba nejprve prostudovat regulační dokumentaci a pravidla pro provádění těchto prací. Mluví o vlastnostech instalace plynových spotřebičů pro instalaci topného systému.

Jaký typ kotle by nemusel být instalován, je bezpodmínečně nutné dodržet požadavky určitých norem a pravidel, jako jsou:

 • SNiP 41-01-2003 o vytápění, větrání a klimatizaci.
 • SNiP 42-01-2002 o rozvodu plynu.
 • SNiP 21-01-97 o požární bezpečnosti.
 • SNiP 2.04.08-87 o uspořádání kotelen.

Ustanovení SNiP obsahují všechny potřebné informace pro instalaci a spuštění plynového kotle Zdroj optolov.ru

V souvislosti s těmito podmínkami, abyste mohli nainstalovat plynový kotel v domě, musíte nejprve získat regulační akt, který dává povolení k provádění prací na připojení plynových spotřebičů. A ke specifikacím nákupu musíte podat žádost místní plynárenské službě, na kterou musíte do měsíce odpovědět.

Je důležité vědět! Technické podmínky jsou úřední povolení k provádění prací na instalaci plynového spotřebiče. Neoprávněná instalace plynového ohřívače bez specifikací je nezákonná a pro majitele domu nebezpečná.

Instalace kotle

Po vypracování projektové dokumentace a přijetí zákona s povolením k instalaci plynového kotle je instalována, která se provádí v několika fázích:

 1. Příprava pevného základu. Na podlahu se nalije betonový potěr nebo se položí plech. Kotel musí být instalován přesně rovnoběžně s podlahou.
 2. Připojení ke komínu a kontrola trakce.
 3. Připojování potrubí topného systému. V tomto případě je nutné nainstalovat jemný filtr, který se obvykle umísťuje do vratného potrubí před kotlem. A na obou stranách filtračního prvku umístit kulové ventily.
 4. Při instalaci dvouokruhového plynového kotle v soukromém domě je to nutné připojte jej k přívodu vody. Je žádoucí vložit přívodní potrubí shora a odchozí vedení – zespodu.
 5. Připojení na plynovod. To může provést pouze odborník na plynárenské služby.
READ
Proč jahody neplodí první rok?

Popis videa

Instalace plynového kotle je jasně zobrazena na videu:

Pravidla provozu

Pro bezpečné používání plynu je třeba dodržovat schéma připojení plynového kotle v soukromém domě. Kromě toho musí být následující podmínky:

 1. Za spuštění provoz kotle pouze při normální vlhkosti.
 2. Kontrola technického stavu specialisty plynárenského servisu alespoň jednou za rok.
 3. Nastavení filtru jemné čištění na vratném potrubí topného systému.
 4. přírodní nebo umělé větrání v kotelně.
 5. Korespondence tah v požadavcích na komínové potrubí (10-20 m/s).

V případě úniku neprodleně informujte pohotovostní plynárenskou službu.

Popis videa

O vlastnostech provozu plynových kotlů viz video:

Údržba

Preventivní opatření pro běžnou kontrolu plynových kotlů zahrnují následující typy pracovních míst:

 • Kontrola kohoutků vnější a vnitřní plynovod (demontáž, mazání).
 • Kontrola termostatů na podlahové kotle.
 • Propláchnutí nebo výměna filtrační prvky.
 • Revize vstřikovače, kontrola těsnosti dvířek, chod zapalovače na stojacích spotřebičích.
 • Kontrola trakce v komíně.
 • Kontrola v zimě led u koaxiálního potrubí nástěnných kotlů.

Všechny součásti, které se během provozu opotřebovaly, musí být vyměněny.

K poznámce! Po dokončení opravy a před spuštěním otopné soustavy pracovník plynárenské služby zkontroluje těsnost všech spojů v potrubí. Obvykle se k tomu používá mýdlový roztok.

Kompetentní preventivní prohlídka nejen zvýší životnost používaného zařízení, ale také sníží spotřebu plynu.

Závěr

Na první pohled není instalace plynových kotlů v soukromém domě nejobtížnější, požadavky na dodržování norem a bezpečnost jsou vysoké. Instalace topného systému s plynovým kotlem vyžaduje znalost příslušných pravidel a předpisů a konečnou kontrolu a připojení by měli provádět výhradně odborníci na plynárenské služby. Důvěřujte profesionálům a pak vám bude plynový kotel věrně sloužit a poskytovat teplo a pohodlí ve vašem domově.

Při výběru plynového kotle pro instalaci v soukromém domě byste měli vzít v úvahu řadu důležitých nuancí, které souvisejí s vlastnostmi jeho instalace, technickými parametry samotné konstrukce a skutečnými potřebami efektivního vytápění a dodávky teplé vody. . Moderní trh je přeplněný nabídkami ruských a zahraničních výrobců, takže si každý může vybrat přesně ten model, který bude nejlépe vyhovovat provozním podmínkám.

Moderní kotle používané pro zásobování teplem a zásobování teplou vodou v chatách a soukromých domech jsou navrženy s ohledem na specifické vlastnosti použití. Mají mírně upravenou vnitřní strukturu, která umožňuje zhospodárnit spalování přiváděného plynu a výrazně zvýšit tepelnou účinnost.

READ
Jak správně přesadit krokusy z květináče do otevřené půdy?

Ne každý kotel v individuální bytové výstavbě tedy zajistí efektivní přenos tepla Při rozhodování o výběru modelu byste měli věnovat zvláštní pozornost několika parametrům:

 • Typ topného systému – u tradičních kotlů je nejoptimálnější varianta vytápění radiátory, zatímco mnoho moderních produktů funguje pouze v kombinaci s „teplými podlahami“.
 • Druh použitého paliva – základním kritériem pro výběr kotle musí být vysoký stupeň přenosu tepla a co nejhospodárnější spalování plynu. Účinnost a tepelná účinnost jsou důležité pro zařízení, která pracují na zkapalněné palivo.

Všechny typy moderních kotlů by měly být rozděleny do několika kategorií podle tří základních charakteristik.

Podle typu ubytování

Při nákupu kotle pro obytný dům byste měli začít výběrem modelu podle možnosti umístění. Existují nástěnné a podlahové modely, z nichž každý má své nepochybné výhody a nevýhody.

nástěnný kotel

Jedná se o energeticky závislý typ kotlových jednotek. Aby odlehčili jeho hmotnosti a snížili celkové zatížení nosných konstrukcí, inženýři se často uchylují k celé řadě triků, například hmotnost je často snížena použitím lehčích kovových slitin a také instalací bitermického výměníku tepla.

Jednookruhové a dvouokruhové jednotky lze instalovat v rodinných domech, ty mají speciální zásobník na topnou vodu, v prvním případě takový zásobník není, takže slouží pouze pro dodávku tepla.

Nepochybnou výhodou nástěnných úprav je možnost výrazné úspory místa, jednotlivé produkty lze zabudovat i do kuchyňských skříněk a navíc se celkem snadno napojí na společný topný systém.

podlahový kotel

Nemají žádná omezení výkonu a to je jejich hlavní výhoda oproti namontovaným jednotkám.

Takové modely zároveň vyžadují dostatečný prostor, který nestačí ani bez instalací kotlů v kuchyni.

Chcete-li vybrat správnou možnost kotle podle způsobu umístění, měli byste vycházet z celkové vytápěné plochy budovy.

Například pro domy o velikosti 200 metrů čtverečních a více budou optimální podlahové modely, které mají vysoké výkonové parametry, ale zároveň mají nižší náklady.

A pro malé domy stojí za to dát přednost nástěnným modelům, zabírají málo místa a jejich provozní výkon je dostatečný pro vytápění malých budov.

Podle typu spalovací komory

V závislosti na konstrukčních vlastnostech komory existují 3 možnosti pro topné systémy.

Atmosférický

Jedná se o nejspolehlivější modely, které se vyznačují jednoduchostí konfigurace a ovládacím mechanismem. Zde je k dispozici otevřená spalovací komora a ke spalování plynu, který instalace absorbuje z obytného prostoru, se odebírá vzduch. Všechna potřebná nastavení se provádějí pomocí termomechanických regulátorů.

Nevýhody těchto možností zahrnují vysokou spotřebu plynu s poměrně nízkou účinností. Kromě toho takové kotle vyžadují zvláštní podmínky instalace.

Turbogenerátory tepla

Takové modely zahrnují utěsněnou spalovací komoru a pro udržení spalování je vzduch absorbován z ulice, nikoli z kotelny. Přívod vzduchu do hořáku, stejně jako odvod spalin, je nucený pomocí ventilátorové turbíny.

Výhodou těchto kotlů je jejich vysoká účinnost Oproti atmosférickému plynu je zde spotřeba plynu snížena o 25-30% a účinnost dosahuje 98%. Požadavky na instalaci jsou minimální, díky čemuž je jednotka ergonomická a relativně kompaktní.

Mezi nevýhody patří zvýšená hlučnost při používání a také naprostá energetická závislost.

Kondenzační

Jedná se o nejziskovější a nejpraktičtější kotle s účinností dosahující 109 %. Spalovací komora v takových modelech je uzavřena a je vestavěn modulační hořák. Jedná se o energeticky nezávislé modely, které pracují poměrně efektivně jak na přírodní, tak na zkapalněná paliva.

READ
Kolikrát během léta byste měli zalévat cibuli?

Ale mají také nevýhodu, a to velmi významnou – takové možnosti fungují pouze při připojení k topným systémům, jako jsou „teplé podlahy“ – to znamená, že podlahová krytina řeší problém ohřevu vzduchu a radiátory udržují pouze požadované teplota v obytných místnostech.

Výběr konkrétního modelu kotle se provádí na základě informací o síťovém napětí a typu paliva, které se plánuje používat v domě.

Podle počtu okruhů

V obytných budovách často chybí městská teplá voda, takže její majitelé preferují dvouokruhové modely, které umožňují nejen ohřívat vzduch, ale také poskytovat obyvatelům budovy teplou vodu.

Jednookruhové kotle se instalují především do domů, kde není potřeba ohřívat voduTyto jednotky jsou určeny výhradně pro vytápění místností. Tento model nevyrábějí všichni výrobci, protože je mezi majiteli jejich vlastních domů poměrně málo žádaný.

Požadavky na pokoj

V chatě a soukromém objektu jsou při instalaci topného kotle kladeny zvýšené požadavky na místnost, kde bude instalace probíhat z důvodu bezpečnosti. Jsou předepsány v SNiP (31-02-2001, stejně jako II-35-76, 42-01-2002 a 41-104-200) – tyto normy umožňují snížit na nulu jakákoli rizika situací potenciálně nebezpečných pro život a zdraví obyvatel. Prostory, ve kterých jsou instalovány plynové chladicí kapaliny, jsou klasifikovány jako nebezpečné pro požár a výbuch, proto je nutné dodržovat obecné požadavky na ně a konstrukce těchto zařízení musí být schváleny certifikovanými podniky.

V souladu se stávajícími normami by kotle měly být instalovány v dobře větraném prostoru, který může být umístěn:

 • v prvním patře obytného domu;
 • v suterénu nebo suterénu;
 • na půdě.

Do kuchyně lze instalovat jakékoliv kotle s výkonem menším než 35 kW.

Místnost, kde se plánuje instalace topných jednotek, musí splňovat následující povinné požadavky:

 • musí být dobře větraný a požadovaný typ větrání je přívod a odvod;
 • musí si zachovat poměrně vysokou úroveň přirozeného slunečního záření – na každý krychlový metr volného prostoru musí být alespoň 0,003 m2 celkové plochy okenního otvoru, přičemž se neberou v úvahu rozměry rámu a sloupků;
 • Kromě okna vybaveného snadno otevíratelným oknem musí mít místnost volný východ a ve sklepních a vybavených sklepích musí východ přímo ven na dvůr.

Dozorové normy jednoznačně stanovují celkový výkon všech topných těles umístěných v objektu (kotlů, ale i radiátorů, baterií či bojlerů) – celkově by neměl přesáhnout 150 kW.

Výška stěn v místnosti připravené pro instalaci kotle by neměla být nižší než 2 m.

Místnost, kde je namontováno topné zařízení, musí být oddělena od ostatních prostor v objektu pevnou požárně odolnou stěnou postavenou z cihel nebo jiného materiálu s limitem požární odolnosti 45 minut. Místo, kde se předpokládá provoz plynových zařízení, musí být navrženo tak, aby v případě požáru nebylo možné rychlé rozšíření požáru po celé stavbě.

READ
Jak jste uchovávali potraviny, když nebyly ledničky ani elektřina?

Kotle pracující s mechanismem přirozené cirkulace mohou být instalovány pouze v suterénech.

Samostatné normy platí pro kuchyně, kde je přípustná instalace nízkoenergetických kotlů do 60 kW:

 • minimální možný objem takového prostoru se vypočítá podle vzorce = 15 m3 + 1 m3 na každý kW výkonu jednotky;
 • minimální přípustná výška stěny je 2,5 m;
 • přítomnost digestoře s kapacitou třikrát nebo vícekrát větší než objem kuchyně;
 • okno musí nutně obsahovat okno, jehož plocha by měla záviset na velikosti skla: pokud je jeho tloušťka 3 mm, pak je plocha skla bez rámu okna 0,8 m2 a více, s velikost 4 mm – od 1 m2, ale hustota skla 5 mm bude vyžadovat 1,5 m2 okna.
 • spodní část kuchyňských dvířek musí být doplněna malým otvorem mezi podlahovou krytinou a dvířky o šířce minimálně 0,025 m2.

Existuje ještě jedno pravidlo, které není zakotveno v zákoně, ale platí – instalace kotle je povolena pouze v místnostech s dveřmi. Koordinace projektu, ve kterém se bourají příčky a na jejich místo se instalují oblouky, může majiteli domu způsobit spoustu problémů. Abyste tomu zabránili, můžete nainstalovat posuvné nebo skládací příčky nebo skleněné výrobky – vizuálně nemění design, ale z hlediska SNiP jsou vnímány jako dveře.

U jednotek s výkonem nad 150 kW je nezbytná přítomnost individuálního výjezdu do dvora.

Všechny výše uvedené normy jsou povinné, jinak váš schvalovací dokument prostě neakceptují a kotel nepřipojí na hlavní rozvod plynu do domu.

Někdy v soukromé obytné budově nejsou žádné prostory, které splňují bezpečnostní normy a technické dokumenty, v této situaci je třeba připojit samostatnou kotelnu.

Všeobecné normy týkající se výšek stropů, úrovně zasklení a přítomnosti ventilace zůstávají stejné jako normy stanovené pro vnitřní prostory, je však přidána řada zvláštních požadavků:

 • kotelna může být připevněna přísně k pevné stěně a vzdálenost k nejbližším dveřím by neměla být menší než jeden metr;
 • stěny lze stavět pouze z ohnivzdorného, ​​nehořlavého materiálu – například cihel, pórobetonu, škvárových tvárnic nebo skořepin;
 • založení kotelny by nemělo tvořit jeden celek se založením obytné budovy – provádí se samostatně a nezávisle;
 • věnujte pozornost skutečnosti, že kotelna, stejně jako každé rozšíření, by měla být registrována, protože bez registračních dokumentů ji jedna společnost nepřipojí k centralizovanému plynovodu;
 • a další důležitý bod – při vytváření projektu musí být všechny rozměry specifikovány s maximální přesností, jinak zařízení jednoduše nebude přijato.

Je třeba mít na paměti, že je přísně zakázáno provozovat dvě nebo více zařízení v jedné spalovací místnosti.

Instalace kotlů v dřevěném domě je povolena, ale v tomto případě musí být místnost vybavena hasicím zařízením.

Instalaci plynového zařízení by měli provádět odborníci a to až po úplném schválení projektu orgány technického dozoru. Instalace takové jednotky vlastními silami může způsobit nejhrozivější následky.

Další informace o procesu instalace vytápění na plynový kotel naleznete v následujícím videu.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: