Jaké zatížení snese 2.5 čtvercový hliníkový drát?

Při výběru kabelu pro elektrické rozvody je nutné vzít v úvahu nejen jeho délku, ale také jeho průřez. Správná volba průřezu kabelu určuje jeho schopnost odolávat určitému výkonu. V tomto článku se podíváme na to, jaký výkon vydrží kabel o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm².

Průřez kabelu je uveden v mm² a je to plocha průřezu vodiče. Čím větší je průřez, tím větší výkon kabel vydrží. Volba správné velikosti kabelu je velmi důležitá, protože poddimenzování může vést k přetížení kabeláže a požáru, zatímco nadměrné dimenzování může vést ke zbytečným nákladům na materiál.

Při výběru průřezu kabelu je nutné vzít v úvahu faktory, jako je výkon spotřebovaných elektrických spotřebičů, délka vedení, přípustný úbytek napětí a provozní podmínky. Výkon spotřebovaných zařízení může být uveden na nich nebo v technické dokumentaci. Délka drátu ovlivňuje odpor vodiče a tím i úbytek napětí.

Kolik energie tedy vydrží kabel 1,5 mm²? Kabel o průřezu 1,5 mm² odolá proudu až 10 A (ampér) při napětí 220 V (voltů). Kabel o průřezu 2,5 mm² vydrží proud až 16 A při napětí 220 V. Kabel o průřezu 4 mm² vydrží proud až 25 A při napětí 220 V. kabel o průřezu 6 mm² vydrží proud až 35 A při napětí 220 V.

Při výběru kabelu pro elektrické rozvody je nutné vzít v úvahu výkon spotřebovávaných zařízení, délku vedení, přípustný úbytek napětí a provozní podmínky. Nesprávné dimenzování kabelů může vést k přetížení kabelů a požáru a také ke zbytečným nákladům na materiál.

Jaký výkon vydrží kabel o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm²: Vše, co potřebujete vědět

Průřez vodičů je důležitým parametrem při výběru kabelů pro elektroinstalace. Určuje, jaký výkon drát vydrží při přenosu elektrického proudu. Výkon je zpravidla úměrný průřezu vodiče: čím větší je průřez, tím větší výkon kabel vydrží.

Při výběru kabelu je třeba vzít v úvahu nejen výkon, který snese, ale také další faktory, jako je délka vedení, odpor vodičů, přípustné přehřívání atd. Výběr kabelu proto vyžaduje určité výpočty a zohlednění všechna rizika. Jaký výkon zvládne kabel s daným průřezem?

Průřez drátu (mm²) Maximální výkon při jednofázové zátěži (W) Maximální výkon při třífázové zátěži (W)
1,5 1200 2079
2,5 2000 3465
4 3000 5208
6 4000 6943

Tabulka ukazuje maximální výkon, který snese kabel s příslušným průřezem pro různé typy zatížení: jednofázové a třífázové. Je důležité si uvědomit, že tyto hodnoty jsou přibližné a měly by být použity pouze pro referenční účely.

Při výběru kabelu musíte vzít v úvahu i jeho technické vlastnosti, jako je maximální provozní teplota, izolační materiál atd. Dále je nutné dodržet požadavky předpisů elektrické bezpečnosti a specifické požadavky na elektroinstalaci.

V důsledku toho se pro správný výběr kabelu s požadovaným průřezem a výdrží energie doporučuje kontaktovat specialisty nebo použít speciální kalkulačky a programy pro výpočet kabelových sítí. Tím se odstraní chyby a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz elektrické sítě.

Závěrem, ano – průřez vodiče hraje klíčovou roli při výběru kabelu, protože přímo ovlivňuje výkon, který může odolat. Při výběru kabelu je nutné vzít v úvahu průřez, typ zatížení, technické vlastnosti a požadavky na elektroinstalaci. Nejlepší je kontaktovat specialisty nebo použít speciální programy pro výpočet drátů. To pomůže vyhnout se chybám a zajistit bezpečnost elektrické sítě.

READ
Kolik keřů máku lze vypěstovat na Ukrajině?

Rozdíly mezi kabely s různými průřezy

Při výběru kabelu s průřezem 1,5-2,5-4 a 6 mm² pro určité úkoly musíte vzít v úvahu výkon, který tento kabel vydrží. Čím větší je průřez kabelu, tím větší výkon dokáže přenést.

Výkon, který kabel vydrží, závisí na jeho průřezu. Když předem víte, kolik energie je třeba přenést, můžete si vybrat správný kabel s požadovaným průřezem.

Při výběru kabelu o průřezu 1,5 mm² můžete očekávat, že vydrží výkon cca 360 W. Pro průřez 2,5 mm² se výkon již zvyšuje a činí asi 550 W. Kabel o průřezu 4 mm² snese ještě větší výkon, cca 900 W. Konečně kabel o průřezu 6 mm² může přenášet výkon asi 1200 W.

Je důležité vědět, že výběr kabelu s požadovaným průřezem závisí také na konkrétních provozních podmínkách a bezpečnostních požadavcích. Kromě toho, jak se délka vedení pro přenos energie zvětšuje, je také možné zvětšit průřez kabelu, aby byl zajištěn účinný přenos energie.

V důsledku toho při výběru kabelu s požadovaným průřezem vezměte v úvahu požadovaný výkon a provozní podmínky. To vám umožní vybrat kabel, který vydrží požadovaný výkon a zajistí bezpečný provoz systému.

Jakou část kabelu zvolit pro konkrétní účely

Při výběru kabelu pro konkrétní účel je nutné vzít v úvahu požadovaný výkon, který kabel vydrží. Určení správné velikosti kabelu je důležité pro zajištění bezpečnosti a efektivního provozu elektrické instalace.

Co byste měli zvážit při výběru kabelu?

 • Požadavek na přenos energie přes kabel
 • Délka kabelu
 • Provozní podmínky počasí (pokud bude kabel používán venku)

Jaký výkon vydrží kabel o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm²?

Průřez kabelu (mm²) Maximální výkon (W)
1,5 na 1200
2,5 na 2000
4 na 3200
6 na 4800

Při výběru kabelu tedy musíte znát požadovaný výkon a možnosti kabelu. V tabulce je uveden maximální výkon, který kabel s daným průřezem vydrží. Je důležité zvolit kabel s odpovídajícím průřezem, aby nedošlo k jeho přetížení a byl zajištěn nerušený provoz elektroinstalace.

Hodnota napětí při výběru kabelu

Při výběru kabelu je třeba vzít v úvahu nejen jeho průřez, ale také hodnotu napětí. Je určena výkonem a délkou elektrického vedení.

Při výběru kabelu s průřezem 1,5-2,5-4 a 6 mm² je třeba vzít v úvahu následující hodnoty napětí:

Průřez kabelu (mm²) Maximální hodnota napětí (V)
1,5 na 230
2,5 na 400
4 na 400
6 na 400

Výkon, který kabel vydrží, závisí na jeho průřezu a délce. Čím větší je průřez kabelu, tím větší výkon dokáže přenést.

Je třeba si uvědomit, že při výběru kabelu na základě výkonu je třeba vzít v úvahu nejen hodnotu napětí, ale také další faktory, jako je provozní teplota, podmínky kladení kabelu a bezpečnostní požadavky.

Je také důležité zajistit, aby vybraný kabel odpovídal přípustnému zatížení a normám elektrické bezpečnosti.

Jak správně připojit kabel určitého průřezu?

Jak správně připojit kabel určitého průřezu?

Při výběru a připojení kabelu s určitým průřezem je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů.

Nejprve musíte vědět, jaký výkon kabel s daným průřezem vydrží. Tyto informace jsou obvykle uvedeny ve specifikacích kabelu.

Za druhé, při připojování kabelu je třeba vzít v úvahu, že jeho průřez musí být dostatečný pro přenos požadovaného proudu. K tomu můžete použít tabulky, které udávají maximální zatížení pro každý úsek kabelu. Například:

Průřez kabelu (mm 2 ) Maximální zatížení (Ampéry)
1,5 10
2,5 16
4 25
6 35

Pokud tedy potřebujete přenášet proud 20 A přes kabel, bude to vyžadovat kabel o průřezu alespoň 4 mm2.

READ
Jak můžete nahradit cukr, když se vzdáte cukru?

Je také důležité vzít v úvahu provozní podmínky kabelu. Pokud bude položen do země nebo bude pracovat v podmínkách vysoké vlhkosti nebo vysoké teploty, měli byste zvolit kabel s příslušným označením a vzít v úvahu vlastnosti instalace a připojení.

V konečném důsledku je při výběru kabelu určitého průřezu nutné zohlednit výkon, požadovaný proud, provozní podmínky a dodržovat pravidla instalace a připojení, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz elektrické sítě.

Jaké faktory ovlivňují výkon kabelu?

Při výběru kabelu s průřezem 1,5-2,5-4 a 6 mm² pro určitý výkon je třeba vzít v úvahu několik faktorů.

 1. Kabelová sekce. Aby kabel vydržel požadovaný výkon, je nutné zvolit průřez v souladu s požadavky elektrického zatížení. Čím větší výkon, tím větší by měl být průřez kabelu.
 2. Materiál vodiče. Různé materiály vodičů (měď, hliník atd.) mají různé proudové schopnosti. Měděný vodič má lepší vodivost než hliník, takže výběr materiálu vodiče také ovlivňuje výkon kabelu.
 3. Teplotní provozní podmínky. Kabel musí být schopen provozu za určitých teplotních podmínek. Při výběru kabelu je nutné vzít v úvahu jak okolní teplotu, tak teplotu, se kterou se setkáváme při přenosu elektrické zátěže. Pokud kabel překročí své tepelné specifikace, může dojít k poškození nebo ztrátě napájení.
 4. Podmínky instalace. Při výběru je třeba vzít v úvahu také vliv podmínek instalace na napájení kabelu. Pokud bude například kabel instalován pod zemí nebo v podmínkách vysoké vlhkosti, musíte vybrat kabel, který je speciálně navržen pro takové podmínky a zvládne požadovaný výkon.

Při dodání k dodání: při výběru kabelu o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm² a stanovení jeho výkonu je třeba vzít v úvahu průřez kabelu, materiál vodiče, provozní teplotu a podmínky instalace zajistit bezpečný a efektivní provoz systému.

Jak zkontrolovat výkon kabelu o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm²

Jak zkontrolovat výkon kabelu o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm²

Při výběru kabelu je nutné vzít v úvahu jeho průřez. Průřez kabelu určuje jeho schopnost přenášet energii a vydržet určitý výkon. Jaký výkon snese kabel s určitým průřezem?

Kabel o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm² je určen pro použití v domácnostech a komerčních prostorách. Slouží k připojení různých elektrických spotřebičů a osvětlovacích zařízení.

Pro určení výkonu, který může odolat kabelu s průřezem 1,5-2,5-4 a 6 mm², je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 • Materiál vodiče: měď nebo hliník. Měděný vodič má vyšší elektrickou vodivost, lze jej tedy použít pro vyšší výkonové zatížení.
 • Teplotní zatížení: Kabel musí být schopen provozu za určitých teplotních podmínek bez přehřátí vodiče.
 • Délka kabelu: S rostoucí délkou kabelu musí být průřez větší, aby byl zajištěn přenos určitého výkonu.
 • Provozní režim: konstantní nebo periodický. Kabel musí být schopen odolat zvýšené zátěži v periodickém provozu.

Pro úplné informace o výkonu, který snese kabel o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm², se doporučuje kontaktovat výrobce kabelu nebo použít speciální tabulky pro výběr kabelů. Tyto tabulky obsahují informace o výkonu, průřezu kabelu a dovoleném zatížení.

Při výběru kabelu o průřezu 1,5-2,5-4 a 6 mm² je důležité vzít v úvahu požadavky a pravidla elektrické bezpečnosti, aby byl zajištěn spolehlivý provoz elektrických instalací a zabránilo se nouzovým situacím.

Průřez kabelu (mm²) výkon, W)
1,5 mm² Až 360 W
2,5 mm² Až 600 W
4 mm² Až 960 W
6 mm² Až 1440 W

Vezměte prosím na vědomí, že tyto hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na vaší konkrétní situaci a provozních podmínkách. Proto je nejlepší obrátit se na profesionály, aby přesně vybrali kabel s příslušným průřezem.

Doporučení pro bezpečné používání kabelů určitého průřezu

Doporučení pro bezpečné používání kabelů určitého průřezu

Při výběru kabelu s určitým průřezem (od 1,5 do 6 mm²) je třeba zvážit, jakou energii tento kabel vydrží. Je důležité dodržovat normy a doporučení, aby nedošlo k přehřátí a poškození elektroinstalace.

Co je třeba zvážit při výběru kabelu:

 • Průřez kabelu: čím větší průřez, tím větší výkon snese. Vyberte správný kabel pro požadovanou zátěž.
 • Teplotní podmínky: dbejte na maximální přípustnou provozní teplotu kabelu. Musí být vyšší než očekávaná provozní teplota systému.
 • Typ vedení: Některé typy vedení mohou být efektivnější při přenosu vysokého výkonu. Zvažte všechny faktory, včetně flexibility kabeláže a úvah o instalaci.
 • Testování kompatibility a bezpečnosti: Před instalací kabelu se ujistěte, že je kompatibilní s ostatními prvky systému. Také zkontrolujte, zda váš systém podporuje nezbytnou bezpečnost při práci s kabely určité velikosti.
READ
Jak švestky ošetřit, aby plody neopadaly?

Odolá výkonu kabelů s různými průřezy:

Řez (mm²) Odolný výkon (W)
1,5 maximálně 1200W
2,5 maximálně 2000W
4 maximálně 3000W
6 maximálně 4600W

Pamatujte, že výdrž se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je okolní teplota, způsob položení kabelu a kvalita samotného kabelu. Přesné údaje o maximálním výkonu kabelu s konkrétním průřezem naleznete vždy v pokynech výrobce.

Dodržováním těchto pokynů pro bezpečné používání kabelů určité velikosti si budete moci vybrat a používat kabel, který bude splňovat vaše požadavky a zajistí spolehlivý provoz vašeho systému.

Pokud to mohu vyjádřit jednoduchými slovy, žárovky televizoru, jaký druh topení poběží, jaký typ svařování, lednice atd.

Tabulka nosnosti elektrických rozvodů z hliníkového drátu

Průměr drátu, mm 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,2 3,6 4,5 5,6 6,2

Průřez drátu, mm 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 16,0 25,0 30,0

Maximální proud při trvalém zatížení, A 14 16 18 21 24 26 31 38 55 65 75

Maximální zátěžový výkon, watt (VA) 3000 3500 4000 4600 5300 5700 6800 8400 12000 14000 16000

Tabulka příkonů a proudů domácích elektrospotřebičů při napájecím napětí 220V

Elektrický spotřebič pro domácnost Příkon v závislosti na modelu elektrického spotřebiče, kW (BA) Spotřeba proudu, A Pozn

Žárovka 0,06 – 0,25 0,3 – 1,2 Konstanta proudu

Rychlovarná konvice 1,0 – 2,0 5 – 9 Doba nepřetržitého provozu až 5 minut

Elektrický sporák 1,0 – 6,0 5 – 60 S výkonem vyšším než 2 kW je nutná samostatná elektroinstalace

Mikrovlnná trouba 1,5 – 2,2 7 – 10 Během provozu je přerušovaně spotřebován maximální proud

Elektrický mlýnek na maso 1,5 – 2,2 7 – 10 Během provozu se v závislosti na zatížení mění odběr proudu

Toustovač 0,5 – 1,5 2 – 7 Konstanta aktuální hodnoty

Gril 1,2 – 2,0 7 – 9 Konstanta aktuální hodnoty

Mlýnek na kávu 0,5 – 1,5 2 – 8 Během provozu se v závislosti na zatížení mění spotřeba proudu

Kávovar 0,5 – 1,5 2 – 8 Konstanta aktuální hodnoty

Elektrická trouba 1,0 – 2,0 5 – 9 Během provozu se periodicky spotřebovává maximální proud

Myčka nádobí 1,0 – 2,0 5 – 9 Maximální proud spotřebovaný od zapnutí do ohřátí vody

Pračka 1,2 – 2,0 6 – 9 Maximální spotřebovaný proud od okamžiku zapnutí až do ohřátí vody

Sušička 2,0 – 3,0 9 – 13 Maximální proud odebíraný po celou dobu sušení

Žehlička 1,2 – 2,0 6 – 9 Během provozu se periodicky spotřebovává maximální proud

Vysavač 0,8 – 2,0 4 – 9 Během provozu se spotřeba proudu mění v závislosti na zatížení

Ohřívač 0,5 – 3,0 2 – 13 Konstanta aktuální hodnoty

Fén na vlasy 0,5 – 1,5 2 – 8 Konstanta aktuální hodnoty

READ
Jak by mělo fungovat větrání ve sklepě?

Klimatizace 1,0 – 3,0 5 – 13 Během provozu se maximální spotřebovaný proud periodicky mění

Stolní počítač 0,3 – 0,8 1 – 3 Během provozu se maximální spotřebovaný proud periodicky mění

Elektrické nářadí (vrtačka, skládačka atd.) 0,5 – 2,5 2 – 13 Během provozu se spotřeba proudu mění v závislosti na zatížení

Pravděpodobně bychom měli okamžitě nastínit důležité body:

Podle pravidel PUE lze kabeláž v bytě provádět pouze měděným kabelem.

Při výběru průřezu jádra (vodiče) je třeba vzít v úvahu celkové zatížení a plus „koeficient simultánnosti“ (šance není velká, ale najednou zapněte všechny elektrické spotřebiče současně, koeficient je 0,75).

Je třeba vzít v úvahu typ zátěže a dokonce i to, jaké zapojení (skryté, otevřené).

Hliníkový kabel se čtvercovými vodiči v bytech (domech) pravděpodobně nenajdete, 1,5, 2,5, 2 čtverce je minimum, které se stále nachází.

Na ruletové skupině se nejčastěji používá 2,5 čtverce, osvětlení 1,5, 2 čtverce.

ze kterého je vidět 2,5čtvercový hliník vydrží zatížení 4,4 kW, proud 20ampér, 1,5čtverec 3,1 kW.

Pokud to mohu vyjádřit jednoduchými slovy, žárovky televizoru, jaký druh topení poběží, jaký typ svařování, lednice atd.

Musíte otevřít pas domácích spotřebičů (nebo najít štítek s informacemi) a zjistit, jaký mají výkon.

Chladnička 150 t, 300 W (podle modelu).

TV 100, 200 wattů.

Rychlovarná konvice 2 kW (v průměru některé výkonnější, jiné méně výkonné).

Mikrovlnná trouba 1,2-a, 2-a kW.

Teplé elektrické podlahy od 0,7, 1,5 kW.

Pokud se podíváte na výše uvedenou tabulku, je zřejmé, že 2,5-čtvercový drát vydrží téměř jakýkoli domácí spotřebič, s výjimkou výkonných elektrických sporáků, saunových kamen atd.

Obecně platí, že i pro pračku, kotle, zejména elektrické sporáky, kreslí samostatnou čáru od panelu, to znamená, že tato zařízení nejsou obecně počítána na základě výkonu.

Jemnost při výpočtu zatížení hliníkových drátů spočívá především v tom, jak jsou tyto dráty položeny ve svazku ke spotřebiteli.

Jednou jsem pracoval na výpočtu hliníkových drátů pro byt; chtěl jsem zachovat staré vedení.

Začnu tedy technickými údaji a ne jednoduchými slovy, protože to je důležité při používání, zde jsou charakteristiky zatížení těchto čtyř kabelů.

 • Hliníkový drát o průřezu 1 čtverec v podnosu (svazku) v otevřené poloze vydrží zatížení 13 A, ale pokud je kabel 2-žilový – 9 Ampér, 3-žilový – 7 Ampér.
 • Hliníkový drát o průřezu 1,5 čtverec v podnosu (svazku) v otevřené poloze vydrží zatížení 18 A, ale pokud je kabel 2-žilový – 14 Ampér, 3-žilový – 11 Ampér.
 • Hliníkový drát o průřezu 2 čtverec v podnosu (svazku) v otevřené poloze vydrží zatížení 21 A, ale pokud je kabel 2-žilový – 17 Ampér, 3-žilový – 14 Ampér.
 • Hliníkový drát o průřezu 2,5 čtverec v podnosu (svazku) v otevřené poloze vydrží zatížení 24 A, ale pokud je kabel 2-žilový – 19 Ampér, 3-žilový – 16 Ampér.

Jak můžeme vidět z odečtů, čím větší průřez, tím větší zatížení. Nyní porovnejme tyto parametry s domácími spotřebiči, které lze v tomto zapojení použít jako spotřebiče.

Pro přesnější výpočet si vezměme jako příklad nejběžnější hliníkový kabel se 2 žilami.

Žárovky do 60 wattů lze zavěsit na dráty o průřezu 1 čtverec.

Žárovky 60-100 wattů vytáhnou dráty 1,5 čtverce.

Je lepší zavěsit žárovky nad 100 wattů na drát o 2 čtvercích.

Televizor, lednička, mikrovlnná trouba a další podobné domácí spotřebiče nakreslí 1,5 – 2 čtverce drátu, samozřejmě 2 čtverce jsou lepší, protože pro každého spotřebitele není položen samostatný kabel a při použití několika zařízení najednou se zatížení zvyšuje.

READ
Kolik stojí autonomní kanalizační systém v soukromém domě?

Nejlepší je použít ohřívač a svařování na samostatné lince a použít kabel alespoň 2,5 m4, protože aktuální zatížení je velké, ale je nejlepší umístit takové spotřebitele na dráty XNUMX metry čtvereční.

A vždy byste si měli pamatovat, jaký druh kabelu se používá při pokládání kabeláže, protože pokud je jednožilový, vydrží více zatížení než vícežilový.

Hliníkové dráty o průřezu 1,0 mmXNUMX nebyly izolovány (pokud si vzpomínám), byly hlavně stočeny do jednoho kabelu, aby byly výkonnější kabely.

Hliníkové dráty o průřezu 1,5 mmXNUMX se používají zřídka a jsou vyráběny převážně na zakázku.

Nepamatuji si, že by se hliníkové dráty vyráběly o průřezu 2,0 mmXNUMX

Hliníkové dráty o průřezu 2,5 mmXNUMX se často používaly již dříve ve stavebnictví, a to v elektroinstalacích v bytech a jiných prostorách.

Na příkladu kabelu AVVG 2×2,5; 3×2,5; 4×2,5 nebo 5×2,5 (GOST 31996-2012), takový drát vydrží zatížení:

 • Když je položen ve vzduchu, pro 220 voltů – maximálně 4 kW;
 • Při položení do země pro 220 voltů – maximálně 6 kW;
 • Když je položen ve vzduchu, pro 380 voltů – maximálně 13 kW;
 • Při položení do země pro 380 voltů – maximálně 18 kW.

Proudové zatížení ve vzduchu je 21A (přetížení 23A), v zemi 28A (přetížení 32A).

Také dráty mohou být vyrobeny podle různých GOST, takže při určování jeho výkonu se musíte vždy zaměřit na typ kabelu.

Při pokládce kabelů v bytě využívají především kabelovody a/nebo okopávají stěny a kabely zakrývají omítkou. To lze považovat za těsnění ve vzduchu.

Také v bytech používají převážně střídavý proud 220 V (kromě připojení elektrického sporáku 380 V).

Podle toho se vyplatí zaměřit se na kabely o průřezu 2,5 mm4, konkrétně o výkonu XNUMX kW.

Tento výkon odpovídá téměř všem domácím spotřebičům i s celkovým objemem s výjimkou výkonných ohřívačů vody, topidel a elektrických sporáků.

TV + počítač + vysavač + olejové topení + 7 100W žárovek

Pokud půjdete dolů na drát 1,5 mmXNUMX, můžete k němu připojit téměř všechny domácí spotřebiče (ne celkem) pomocí samostatné vyhrazené linky.

Na rozdíl od přesvědčení, že hliníkové dráty nebo elektroinstalace jsou mnohem horší než měď, chci objasnit následující.

Ano, samozřejmě, měděné dráty snesou vyšší zatížení než hliníkové dráty stejného průřezu – ale!

Vysoce kvalitní elektroinstalace vyrobená z vysoce kvalitního elektrického hliníku není ve svých vlastnostech o moc horší než měděné dráty a hliníková kabeláž s jistotou odolá svařovacímu stroji a elektrickým ohřívačům a kotlům.

Nyní o průřezu vodičů a zatížení, které vydrží.

pokud část 1.5 čtvereční mědi vydrží 4 metry čtvereční, pak hliník snadno vydrží 3 metry čtvereční.

pokud průřez 2.5 metrů čtverečních mědi vydrží zatížení asi 6 kilowattů, pak hliník snadno vydrží 4.5 metrů čtverečních.

Pokud sekce 4 čtverců mědi vydrží zatížení 8 kilowattů, pak ten stejný hliníkový vydrží asi 6.5 kW – to znamená, jak vidíte, není tam žádná polovina nebo, jak někteří píší, třetina síly, hliníkové dráty a kabeláž jsou docela účinné, ale zároveň mnohem levnější!

Téměř všechna vedení vysokého napětí jsou postavena výhradně z hliníkových kabelů a vodičů, protože instalace měděných je mnohem dražší a jejich hmotnost je mnohem vyšší, což komplikuje instalaci a výrazně zvyšuje náklady na komunikaci.

Pokud jde o to, kolik něco vydrží, to se dá snadno spočítat, moderní žárovky nespotřebují více než 10-30 wattů za hodinu, bojler nebo automat asi 2 kW, žehlička nebo fén asi 700-1000 wattů – pokud otočíte to vše na hliníkové rozvody 2.5 čtverce, vše bude fungovat bez problémů.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: