Jak správně umístit lázeňský dům v letní chatě?

Mít vlastní lázeňský dům ve své letní chatě je velké štěstí. Můžete se v něm zbavit stresu po náročném dni nebo týdnu, provádět kosmetické nebo wellness procedury a jen tak relaxovat. Ale někdy je potěšení zastíněno vyřešením vztahů se sousedy, zástupci SNT nebo vládními agenturami. Nejčastější stížností je špatné umístění vany. Aby se předešlo nekonečným sporům, je lepší si předem (ve fázi návrhu) podrobně prostudovat pravidla pro výběr místa pro tuto strukturu. Bohužel mnozí nevěnují dostatečnou pozornost místo koupele, kompletní přechod na dům, hozblok, garáž a tak dále. Což mimochodem může vést nejen k hádkám se sousedy, ale také ke vzniku potenciálně nebezpečných situací: například požárů.

Mít vlastní lázeňský dům ve své letní chatě je velké štěstí

Mít vlastní lázeňský dům ve své letní chatě je velké štěstí

Některá historická fakta

Za starých časů bylo všechno úplně naopak: koupel byla považována za zvláštní, nečisté místo, ve kterém lidé smývají své hříchy. Proto se k výběru místa pro ni přistupovalo se vší odpovědností, aby se uklidnili zlé duchy, podle legendy žijící v lázních. Jak si naši předkové vybírali místo pro koupel?

Vany byly vybudovány na dvorcích, daleko od domu, ale blíže ke zdroji vody (pro snazší přenášení vody) a k rokli (aby do ní stékala špinavá voda). Situace se mírně změnila v 18. a 19. století. Je to dáno tím, že lidé začali z hustě osídlených vesnic odcházet do nezastavěných oblastí. Bylo problematické okamžitě postavit dům na novém místě. Proto si vybrali místo u vody a postavili lázeňský dům. Bydleli v něm, vařili, prali a dokonce ho používali jako přístavbu. Zpravidla po několika letech došlo k rozvoji území, orání půdy, postavení pevného domu pro celou rodinu a dalších staveb. Někdy z takového dvora, který začínal lázeňským domem, postupně vznikl statek nebo vesnice.

Obraz lázně v malbě. Fotografie z lovestory.ru

Obraz lázně v malbě. Fotografie z lovestory.ru

 1. Přítomnost nádrže
 2. Přítomnost rokle
 3. Dostatečná vzdálenost od bydlení

Hlavní kritéria pro místo pro stavbu vany podle SNiP

Připravte se na to, že SNiP se na chvíli stane vaší referenční knihou. Ostatně právě tam jsou stanoveny základní požadavky na místo pro budoucí koupel. Je nutné prostudovat SNiP 30-02-97 “Plánování a rozvoj území zahrádkářských sdružení občanů, budov a staveb”, který určuje normy pro výstavbu zahradních pozemků. Tento dokument stanoví bezpečné vzdálenosti od budov na vašem pozemku a těch, které s ním sousedí. Zvláštní pozornost je věnována materiálům, ze kterých jsou tyto stavby a ploty vyrobeny. Dám několik parametrů, pokud si přejete, můžete se seznámit s jejich úplným seznamem otevřením tištěné nebo elektronické verze SNiP.

READ
Jak zacházet s orchidejí, aby jí rostly kořeny?

Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěné hlavní budově na sousedním pozemku je nejméně 15 metrů

Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěné hlavní budově na sousedním pozemku je nejméně 15 metrů

 1. Vzdálenost od lázeňského domu k hranici se sousedním pozemkem (podél plotu nebo hranice) je nejméně 1 metr. Je důležité, aby se: sklon střechy by měl „vypadat“ směrem k místu.
 2. Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěné hlavní budově na sousedním pozemku je nejméně 15 m. Je důležité, aby se: je lepší se sousedy předem projednat vzdálenost od garáže (lze v ní skladovat hořlavé látky), studny nebo studny (ne každému vyhovuje, že vedle zdroje pitné vody je odváděna špinavá z vany ), dětské hřiště (stejná situace jako u studny), grilovací plochy a tak dále.
 3. Vana, jako každá jiná budova, by neměl zakrývat oblast sousedů. V tomto ohledu se doporučuje ponechat mezeru mezi vanou a plotem / hranicí, která se rovná výšce samotné vany.
 • Vzdálenost od lázní k zařízení z nehořlavých materiálů by měla být alespoň 6-10 m
 • Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěným budovám hospodářského významu je nejméně 10-15 m
 • Vzdálenost od lázeňského domu k dřevěným budovám s povrchovou úpravou zpomalující hoření je minimálně 8-10 m
 • Od obytné budovy musí být vana odstraněna nejméně 8 m
 • A konečně „červená čára“ (minimální vzdálenost od ulice nebo vozovky) by měla být 5 m

Další kritéria výběru

Ekologické předpisy

 1. Vzdálenost od vany k lesu by měla být alespoň 15 m
 2. Vzdálenost ke studni s pitnou vodou – minimálně 12m
 3. Vzdálenost k vysokým stromům – nejméně 4 m, ke středně vysokým stromům – nejméně 3 m a ke keřům – nejméně 1 m

Pokud se rozhodnete postavit zakouřený lázeňský dům (který je vytápěn černě), pak by vzdálenost od nejbližších budov a hranic pozemku měla být alespoň 12 m. Navíc musíte vzít v úvahu nejčastější směr větru v této oblasti, takže že kouř „nevykouří“ sousedy z jejich domů . Obecně platí, že v hustě obydlených městech, obcích, zahrádkářských spolcích a obcích není stavba zakouřených van povolena z důvodu vysokého nebezpečí požáru. Majitelé pozemku na okraji města to mají o něco jednodušší: musí se postarat pouze o dodržování pravidel týkajících se jejich budov a pravidel pro environmentální management.

Pokud se rozhodnete postavit kouřovou lázeň, musí být vzdálenost k nejbližším budovám a hranicím místa alespoň 12 metrů

Pokud se rozhodnete postavit kouřovou vanu, musí být vzdálenost k nejbližším budovám a hranicím místa alespoň 12 m

Pro nekuřáckou vanu (v bílé barvě) jsou požadavky jiné. Může být umístěn mimo budovy, nebo může být kombinován s domem. Tato kombinace výrazně šetří místo i finanční prostředky na samostatnou větev vodovodu a kanalizace. Aby ale vše správně fungovalo, je lepší projekt probrat s odborníkem a nešetřit na dobré hydroizolaci a odvětrávání.

READ
Jak se starat o granátové jablko doma?

Vlastnosti krajiny a půdy

Při výběru území pro stavbu vany nezapomeňte na vlastnosti místní krajiny a půdních charakteristik. Tyto informace vám pomohou při výběru typu základu a materiálů. Pokud je reliéf nerovnoměrný, pak je lepší postavit vanu na vyvýšené ploše. To zajistí dobré zásoby. Někdy odborníci radí i na rovném terénu vytvořit umělý kopec, aby nedošlo k instalaci drenážního zařízení a poskytnutí přirozené ochrany základu. Čím tvrdší půda, tím lépe.. Proto jsou oblasti s písčitou půdou (zejména s jemným pískem) okamžitě vymazány ze seznamu „žadatelů“. Důležitá je také přítomnost rezervoáru.

 1. Koupel by neměla být umístěna přímo u vody samotné nebo v oblasti náchylné k záplavám
 2. Vana by měla být umístěna alespoň 20 m od vody
 3. Odpadní voda nesmí za žádných okolností odtékat do vodního útvaru.

Klimatické funkce

V mírném klimatu je místo pro koupel vybráno tak, že vchod byl na jižní straně. To platí zejména pro ty, kteří nemají odpor k tomu, aby v zimě „podléhali parku“. Od jihu přichází méně sněhu a rychleji taje. Okna by měla směřovat na západ nebo jihozápad: to zajistí maximální množství denního světla.

Umístění vzhledem k ostatním budovám

 1. Obvykle se staví vany po větru vzhledem k ostatním budovám. Toto uspořádání bude chránit před silnými dešti, které poškozují dřevo.
 2. Samotná lázeň a vstup do ní by měly být jasně viditelné z oken obytné budovy. Je velmi obtížné být neustále ve vaně během podpalování. Všichni rádi spojujeme podnikání s potěšením, takže se snažíme dělat několik věcí současně. Proč neudělat pár maličkostí v domě, když je lázeň vytápěna? Proto by měl být dobře viditelný z oken obývacího pokoje. V případě požáru bude jednodušší a rychlejší přijmout vhodná opatření.

Dostupnost rekreační oblasti

Při určování místa pro koupel se musíte okamžitě rozhodnout, zda v jeho blízkosti bude místo k odpočinku. Pokud ano, naplánujte si ji v souladu s velikostí budoucí vany.

Výběr místa pro koupel podle Feng Shui

Existuje ještě jeden způsob, jak si vybrat místo pro koupel – to je odkaz na staré čínské učení Feng Shui. Hned objasním, že tato metoda pomůže určit energeticky správné místo. Nemá to nic společného s SNiP, ani s požadavky pravidel na ochranu přírody a požární bezpečnost.

 • Kariérní zóna
 • Inteligence, spiritualita a vzdělání
 • Kreativita, budoucnost a děti
 • Minulost a rodina
 • Cestovat
 • Manželství a vztahy
 • Bohatství, sláva a tak dále

Zajímavé: na jižní straně je nežádoucí vybudovat vanu.

Na jižní straně je nežádoucí vybudovat vanu

Na jižní straně je nežádoucí vybudovat vanu

Stavební řád na místě

V jaké vzdálenosti od plotu lze postavit lázeňský dům: norma SNiP 2023 v SNT a individuální bytové výstavbě

Stavba přístavků na pozemku vyžaduje znalost mnoha předpisů a jemností. Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů je norma požární bezpečnosti a stavební předpisy pro lokality na SNT a pozemky pro individuální bytovou výstavbu. Norma je předepsána v SP 53.13330.2019 a SNiP 30-02-97 se změnami účinnými v roce 2023. Jeho implementace je povinná podle práva Ruské federace. Nerespektování překážky může vést k soudnímu sporu a také k nařízení demontáže konstrukce.

READ
Jak používat injekční stříkačku švábího gelu?

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Dřevěná sauna vedle plotu

Stavba a vzdálenost lázeňského domu

Pro stavbu staveb na pozemku je nutné použít technické, právní a urbanistické normy předepsané v zákonech:

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Nelegálně postavené budovy nebo stavby, včetně v blízkosti plotu, kde nebyl dodržen zákon, ohrožují sousední bytovou výstavbu a mohou být na základě rozhodnutí soudu demontovány. Pro rok 2023 nebyla přijata žádná další pravidla. Lázeňský dům je podle zákona o územním plánování definován jako požárně nebezpečná pomocná sekundární budova.

Klasifikace takového zařízení ve výstavbě je spojena se zvýšeným nebezpečím pro blízké budovy.

Vyplývá to z následujícího:

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Blízko plotu u dachy

Normy SNiP (SP) vyjadřují podstatu, že drenážní studna musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 8 metrů od obytných budov. Při její výstavbě musí být zajištěna možnost čištění a údržby povodí. Kvůli nedodržování této stavební normy se často rozhořely spory mezi sousedy na vesnicích, osadách a venkovských sídlech.

Pokud konflikt dosáhne soudního řízení, pak jasné porozumění stavebním zákonům a pravidlům pro individuální bytovou výstavbu (IHC), pro dacha neziskové partnerství (DNT) a neziskové zahradní partnerství (SNT) pomůže chránit osobní zájmy .

Zářezy v závislosti na materiálech

Normami stanovená vzdálenost mezi hlavními a pomocnými budovami zabraňuje v případě požáru rozšíření požáru na sousední budovy. To zohledňuje materiál, ze kterého jsou vyrobeny, a také přístup k nim z každé strany.

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Požární normy pro umístění staveb na lokalitách v SNT a individuální bytové výstavbě

Ve fázi návrhu jsou tedy zohledněny všechny prohlubně, aby byl zajištěn přístup v případě nouze. Při stavbě lázeňského domu je důležitá norma pro odstraňování budov na základě materiálu výroby. Jaká by měla být vzdálenost mezi stálými budovami na vašem vlastním a sousedním pozemku je uvedena níže:

 1. Mezi kamenem, betonem, železobetonem – 6 m.
 2. Výše popsaný typ (například cihla), ale se stropy vyrobenými z ohnivzdorných výrobků – 8 m.
 3. Dřevěné rámové budovy lze stavět ve vzdálenosti 15 m.

Mezi sousedovým plotem a domem na vašem pozemku musí být minimální vzdálenost 3 metry, bez ohledu na materiál oplocení. Od přední hranice pozemku, kde prochází silnice, musí být dům postaven ve vzdálenosti 5 metrů. Přední plot je umístěn podél červené čáry.

Mezeru mezi plotem a obytnou budovou nelze zmenšit – to jsou požadavky na požární bezpečnost. Umístění lázeňského domu na místě je také upraveno hygienickými normami (SanPiN) a pravidly požární bezpečnosti. Je třeba je vzít v úvahu při správném umístění stavby vzhledem k plotu.

READ
Kdy a čím stříkat třešně proti červotoči?

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Požárně bezpečnostní vzdálenosti dle norem

Vzdálenost od lázeňského domu k sousednímu místu podle norem SNiP

Stavební předpisy a předpisy (SNiP) umožňují instalaci parní lázně nebo sauny ve vzdálenosti 1 metr od hranice se sousedem, pokud plot není dřevěný. V opačném případě se minimální útlum zvýší na 3 metry. Navzdory tomu hygienická pravidla předepisují své vlastní normy a určují, jak moc ustoupit, bez ohledu na materiál plotu.

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Umístění budov na individuální bytové výstavbě a lokalitách SNT podle norem SNiP (SP) a SanPiN

Sanitární norma jasně uvádí, v jaké vzdálenosti od plotu lze postavit lázeňský dům. Podle SanPiN musí být vzdálenost minimálně 3 metry. Požadavky na sanitaci vycházejí ze skutečnosti, že pro likvidaci odpadních vod musí být zajištěna určitá vzdálenost.

Pokud je lázeňský dům připojen k kanalizaci v místě, pak lze odsazení podle pravidel SNiP (SP) zmenšit na 1 metr. To je odpověď na otázku, kolik metrů je potřeba ustoupit od plotu při stavbě této požárně nebezpečné stavby.

Pojďme si to shrnout:

 1. Pokud je budova napojena na obecnou kanalizaci na pozemku, musíte ustoupit 1 metr od plotu.
 2. Pokud má parní místnost pravidelný odtok, vypusťte do příkopu – vzdálenost by měla být 3 metry od sousedního plotu.

Normy umístění koupelen

Je také nutné vzít v úvahu normy pro vzdálenost lázeňského domu od jiných objektů:

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Odsazení od sousedova plotu dle norem

Tipy pro umístění sauny

Plánování a umístění budov na vlastním pozemku je osobním právem každého vlastníka. Musí však být umístěny tak, aby se daly snadno používat a udržovat.

Porušení urbanistických norem však může vést k důsledkům pro stavebníka a v důsledku toho k povinnosti zjistit pravdu u soudu.

Aby se předešlo takovým situacím, při určování místa pro stavbu lázeňského domu se doporučuje:

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Vzdálenost od plotu staveniště k budovám podle norem SP (SNiP) a SanPiN

Sousedská dohoda bude mít právní moc, bude-li schválena notářem způsobem stanoveným zákonem.

Bude pracovat ve vztahu k vlastníkovi, který smlouvu podepsal, a jeho změna s sebou automaticky nese nutnost uzavření nové smlouvy s novým vlastníkem.

Požární pravidla a požadavky

Na objekty s kamnovým vytápěním byly vždy kladeny vysoké požadavky na požární bezpečnost. Tomu je přikládán velký význam. Kvůli porušování pravidel požární bezpečnosti dochází všude v budovách lázní k požárům a mnoho lidí se otráví oxidem uhelnatým. Aby se zabránilo takovým událostem, je nutné:

 1. Ve fázi návrhu zajistěte vzdálenost mezi lázeňským domem a budovami mimo hranice lokality v souladu s normami SNiP. Je také nutné seznámit se s dalšími požadavky, které může zahradnické partnerství klást. Tím se omezí šíření ohně na sousedův pozemek přes plot v případě požáru.
 2. Při stavbě kamen je třeba zavolat profesionálního kamnáře, který spočítá rozměry topeniště a výfukového potrubí potřebné pro stavbu a také zajistí možný vzestup plamene a minimalizuje dopad zpětného tahu.
 3. V místě, kde potrubí prochází stropem, musí být instalováno tepelné těsnění – přímý kontakt může vést k přehřívání dřevěných konstrukcí a jejich požáru.
 4. Před topeniště je nutné umístit plech proti požáru při vypadávání popela a hořícího uhlí z topeniště.
 5. Účinnost čištění místnosti od oxidu uhelnatého v případě kritických situací závisí na organizaci ventilačního systému. Musí být postavena spolehlivě, za použití nových technologií.
READ
Jaká barva stěn dělá místnost větší?

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Parní lázeň v obci

Lázeňský dům musí být vybaven hasicím zařízením. Musí být umístěny na vhodném a přístupném místě, stejně jako na plotu. Vstupní dveře by neměly být při používání lázeňského domu zamykané.

Design koupelen

Projekt je realizován v souladu s požadavky na zpracování architektonické dokumentace, které se od roku 2015 nemění. Mělo by obsahovat:

 1. Podrobný popis budovy. Plánuje se instalace jedno- nebo dvoupatrové sauny na chatě ve vesnici nebo na zahradním pozemku.
 2. Rozměry budovy v půdorysu, uspořádání a uspořádání místností, se schematickým uspořádáním okenních a dveřních otvorů. Včetně výšky, šířky, plánované délky všech místností.
 3. Kolik materiálu se plánuje utratit?
 4. Typ parní lázně – sauna se suchou párou nebo ruská lázeň.
 5. Topení. Při plánování elektrických zdrojů tepla se uvádí odhadované množství elektřiny spotřebované v budoucnu.
 6. Význam a materiál interiérové ​​dekorace.
 7. Způsoby zásobování vodou a odvádění odpadních vod. Místa napojení na městské komunikace.
 8. Plánovaný systém větrání.

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Umístění septiku a studny v chatě podle standardů SanPiN

Bez speciálních znalostí je obtížné vytvořit projekt samostatně. Po definování seznamu přání proto musíte vyhledat pomoc od profesionálních designérů.

Jak legitimizovat projekt

Stavba lázeňského domu nebo jakékoli jiné budovy v DNT nebo SNT, pokud je postavena na základech, má nekomerční účel a musí být provedena po získání povolení od architektonických oddělení místních samospráv.

V opačném případě bude považována za nepovolenou stavbu a zpětně, například za rok 2020, ji nebude možné zapsat do státního katastru nemovitostí.

Chcete-li získat stavební povolení, musíte předložit následující soubor dokumentů:

Video hovoří o standardních vzdálenostech mezi budovami na místech v SNT a individuální bytovou výstavbou v souladu s ruskou legislativou.

Namísto součtů

Aby se vyhnuli nárokům zástupců oprávněných správních orgánů při výstavbě hospodářských zařízení ve své domácnosti, nejprve připraví projekt a koordinují jej. Podle zákona je norma SNiP povinná a porušení vzdálenosti od lázeňského domu k hranici pozemku nebo sousedova plotu může vést k soudnímu sporu.

Vzdálenost od lázeňského domu k plotu sousedů: na čem stavět podle SNiP 2023, normy individuální bytové výstavby a SNT podle zákona, kolik ustoupit na chatě

Plot na hranici pozemku

Za okolností, kdy dojde k porušení minimální vzdálenosti od sousedního pozemku, je se sousedy uzavřena notářská dohoda. Není třeba se obávat nepodložených nároků a soudních sporů, pouze pokud je oplocený lázeňský dům postaven v souladu se všemi normami.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: