Jak se jmenuje injekce pro podkožní klíšťata u psů?

Pomocné látky: benzylalkohol, novokain, ethanol, voda, povidon K17, polyethylenoxid 400.

Baleno ve skleněných lahvičkách po 5, 10, 50 a 100 ml o vhodné kapacitě, uzavřených pryžovými zátkami vyztuženými hliníkovými uzávěry. Láhve jsou baleny v jednotlivých kartonových krabicích spolu s návodem k použití.

Farmakologické (biologické) vlastnosti a účinky

Antiparazitikum systémového účinku ze třídy makrocyklických laktonů.

Avesectin C 1 je avermektinový komplex obsažený v léku, který má široké spektrum antiparazitárních účinků. Aktivní proti háďátkům Toxocarа canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Dirofilaria immitis, Trichuris vulpi, parazitujícím psům; Toxocara cati, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, parazitické u koček; klíšťata Sarcoptes spp., Otodectes cynotis, Demodex canis, Notoedres spp. a hmyz Ctenocephalis felis, Linognathus spp., Trichodectes canis, parazitující na psech a kočkách.

Mechanismus účinku aversectinu C 1 je jeho vliv na proud chloridových iontů membránami nervových a svalových buněk parazita. Hlavními cíli jsou chloridové kanály citlivé na glutamát a také receptory kyseliny gama-aminomáselné. Změna proudu iontů chlóru narušuje vedení nervových vzruchů, což vede k paralýze a smrti parazita.

Po parenterálním podání je aversectin C 1 rychle absorbován z místa vpichu a distribuován v orgánech a tkáních zvířete, což poskytuje dlouhodobý parazitcidní účinek. Maximální hladina aversectinu C 1 v krvi je pozorována 24 hodin po subkutánním podání léku s následným poklesem o 5 dní. Droga se vylučuje z těla močí a žlučí, u kojících zvířat částečně mlékem.

Z hlediska míry dopadu na organismus je Aversect K&S klasifikován jako málo nebezpečná látka (třída nebezpečnosti 4 dle GOST 12.1.007-76), v doporučených dávkách nemá embryotoxické, teratogenní ani mutagenní účinky.

Indikace pro použití léku AVERSECT K&S

Léčba a prevence u psů a koček:

Postup při podávání žádostí

Aversect K&S se podává subkutánně zvířatům do šíje, zad nebo bederní oblasti; IM – do m. gluteus medius, m. quadriceps, m. triceps brachii v dávce 0.2 ml léčivé látky (aversectin C1) na 1 kg hmotnosti zvířete, což odpovídá:

U háďátek a entomóz se lék používá jednou, u sarkoptoidózy – dvakrát, u demodikózy – opakovaně, dokud se zvíře nezotaví v intervalu 7-10 dnů.

Klinické uzdravení zvířete potvrzují dva negativní výsledky akarologických vyšetření seškrabů.

Nebyly zjištěny žádné specifické účinky drogy při jejím prvním použití.

Při vynechání další dávky přípravku Aversect K&S je jeho užívání obnoveno ve stejném dávkování a podle stejného režimu.

READ
Jak stříhat muškáty a pelargonie pro bujné kvetení?

Léčba zvířat s akarózou se doporučuje provádět komplexně s použitím imunomodulačních antifungálních a antimikrobiálních léků.

Nežádoucí účinky

Při použití přípravku Aversect K&S v doporučených dávkách nebyly u zvířat zjištěny žádné vedlejší účinky ani komplikace.

Kontraindikace užívání léku AVERSECT K&S

Droga by se neměla používat u psů kolií, bobtailů a šeltie kvůli výrazné citlivosti plemene na avermektiny.

Pod dohledem ošetřujícího veterinárního lékaře by měl být přípravek používán u štěňat a koťat mladších 7 týdnů, oslabených a starých zvířat, jakož i březích a kojících fen.

Zvláštní pokyny a opatření pro osobní prevenci

Aby se zabránilo opětovnému napadení blechami, podestýlka zvířete se vymění nebo ošetří insekticidním prostředkem v souladu s návodem k použití.

Aversect K&S by neměl být používán ve spojení s avermektinem a jinými antiparazitickými léky k léčbě zvířat.

Opatření osobní prevence

Při provádění terapeutických a preventivních opatření pomocí Aversect K&S byste měli dodržovat pravidla osobní hygieny a bezpečnostní opatření stanovená při práci s léky.

V případě náhodného kontaktu léku s kůží nebo sliznicemi je nutné jej omýt proudem tekoucí vody, při požití dát vypít několik sklenic teplé vody a v případě potřeby vyhledat pomoc zdravotnického zařízení ( mít s sebou štítek nádoby nebo návod k použití). Neexistují žádná antidota.

Používání prázdných lahviček od drog pro domácí účely je zakázáno.

Při likvidaci nepoužitého nebo prošlého léku nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Podmínky skladování pro AVERSECT ® K&S

Lék by měl být skladován v uzavřeném obalu výrobce, odděleně od potravin a krmiv, v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením, mimo dosah dětí, při teplotě 0° až 30°C.

Demodikóza je jedno z nejčastějších parazitárních onemocnění psů. Původcem demodikózy je klíště. Demodex canis. Ačkoli jsou nyní jiné druhy Demodexu popisovány jako parazitické u psů, nedávné důkazy naznačují, že se jedná o různé formy roztoče. D. canis [1]. Podle většiny výzkumníků D. canis je součástí normální kožní fauny psů a ke klinickým projevům onemocnění dochází, pokud je imunitní systém zvířete vážně narušen, vrozený nebo získaný a není schopno omezit množení klíšťat [2].

Klinicky se demodikóza projevuje šupinatou (skvamózní) a pustulární formou (pyodemodekóza), doprovázená tvorbou malých pustul (pustul); někteří autoři ještě rozlišují papulární formu, kdy se objevují větší zánětlivá ložiska (papuly). Často se onemocnění vyskytuje ve smíšené formě. Porážka tlapek je definována jako pododemodekóza, uši – jako otodemodekóza.

READ
Je možné jíst chleba, když je na něm trochu plísně?

Onemocnění je téměř vždy doprovázeno sekundárními mikrobiálními a plísňovými infekcemi.

Podle stupně prevalence lézí se rozlišuje lokalizovaná nebo lokální demodikóza a generalizovaná nebo celková demodikóza. Generalizovaná demodikóza se zase dělí na juvenilní, která se vyskytuje u štěňat a mladých psů (do věku dvou let) a demodikózu dospělých psů (od dvou let věku a starší). Samotná definice lokalizované nebo generalizované formy demodikózy je však stále předmětem diskuse; členové Mezinárodního výboru zřízeného v roce 2010 za účelem vypracování pokynů pro osvědčené postupy pro léčbu demodikózy psů se jednomyslně shodují na tom, že v současnosti neexistuje žádný vědecký základ pro jasné a konzistentní rozlišení mezi lokalizovanou a generalizovanou demodikózou; nicméně navrhují, aby byla demodikóza považována za lokalizovanou, pokud neexistují více než čtyři léze o průměru do 2,5 cm [3].

V současné době jsou ve většině zemí oficiálně uvedeny do oběhu pouze dva léky pro léčbu generalizované demodikózy: Amitraz a Advocate. Existuje však mnoho experimentálních studií o vývoji schémat pro léčbu demodikózy pomocí léků na bázi avermektinů a jejich derivátů, nejběžnější je perorální použití Ivermectinu. Droga však není v Ruské federaci registrována a její užívání je nelegální, především z pohledu federálních zákonů o léčivech a oběhu léčiv. Ale problém není jen v tomto. Registrace předpokládá a vyžaduje důkladné toxikologické vyšetření léku, především studium vzorců jeho absorpce, distribuce, metabolismu a vylučování, schopnosti akumulace v těle, tk. léčba demodikózy ivomekem je dlouhodobá (3-6 měsíců, někdy i déle). I RS Mueller, který ve svém přehledu uvádí mnoho případů úspěšné léčby demodikózy pomocí ivomecu, varuje, že vzhledem k relativně dlouhému poločasu ivermectinu se při dlouhodobém denním podávání může vyvinout chronická toxicita v důsledku kumulativního účinku [4].

A takové tvrdošíjné užívání nevyzkoušených léků je o to nepochopitelnější, že na ruském trhu existují léky vyvinuté na bázi avermektinů, ale za použití zcela nového přístupu, konkrétně pro léčbu demodikózy u psů. Jejich předností je především to, že byly testovány nejen na účinnost, ale také na komplexní toxikologické studie a byla prokázána jejich bezpečnost. Jejich užívání navíc neporušuje zákon – léky jsou registrované.

Prvním takovým lékem byl Aversectin Ointment® 0,05%, doporučovaný k hubení ektoparazitů – svrabů, vší, blech, kohoutků u psů, koček a kožešinových zvířat, ale především – k léčbě demodikózy u psů. Použití masti však ne vždy vyléčilo složité případy generalizované demodikózy.

READ
Kdy zasadit semena kukuřice do otevřené půdy?

Proto byla vyvinuta nová účinná látka, jejíž neurotoxicita se podle výsledků speciálních testů ukázala jako výrazně nižší než neurotoxicita Ivermectinu. Na jejím základě vznikl injekční přípravek Aversekt® K&S. Lék je registrován (registrační osvědčení č. ПВР-3-6.0/02674 ze dne 11.02.11. února XNUMX) a doporučuje se k léčbě a prevenci nematodózy, archnózy a entomózy u psů a koček a především demodikózy. Spolu s vysokou antiparazitární účinností má lék nízkou toxicitu při opakovaném použití a má také pozitivní vliv na nespecifickou imunitu, zvyšuje její funkční aktivitu. [5].

Dále byla pro prevenci a léčbu sekundárních infekcí použita antiseptická mast Pharmaiod®, která inhibuje růst grampozitivních a gramnegativních bakterií, patogenních hub, kvasinek, mykoplazmat a virů.

Použití těchto léků umožnilo vyvinout účinné léčebné režimy pro různé formy demodikózy psů.

Materiály a metody

Účinnost následujících schémat byla potvrzena na velkém počtu psů různých plemen (německý ovčák, mittelský knírač, obří knírač, am Staff teriér, anglický buldok, středoasijský ovčák, šarpej, bordeauxská doga, mops, skotský Teriér, Mastino Napoletano, dobrman, Ca de bo, malý pudl aj., včetně outbredních) ve věku od 1,5 měsíce do 8 let, obou pohlaví, kteří byli přijati na veterinární kliniky s různými klinickými formami onemocnění.

Diagnóza demodikózy byla stanovena na základě klinických dat a mikroskopického vyšetření hlubokých kožních seškrabů z několika lézí.

Vymizení klinických příznaků, tzn. klinického uzdravení, důvodem k přerušení léčby nebyla možnost rozvoje relapsu onemocnění. Kritériem pro zotavení byly 2 po sobě jdoucí negativní mikroskopické výsledky seškrabů provedených v intervalu dvou týdnů.

Ošetření zvířat prováděli jak veterináři, tak samotní majitelé zvířat. V případě, že byla zvířata ošetřována doma, byla přivezena na schůzku k vyšetření a mikroskopii 2x za 4-XNUMX týdny v závislosti na průběhu onemocnění.

Aversekt K&S byl ve všech případech použit jako 0,5% roztok pro psy vážící více než 10 kg v dávce 0,4 ml/10 kg b.w.; 0,2% roztok pro psy vážící méně než 10 kg v dávce 0,1 ml/kg b.w.; v obou případech, pokud jde o účinnou látku, 0,2 mg/kg. Lék byl podáván subkutánně nebo intramuskulárně, opakovaně v intervalu 5-7 dnů.

V průběhu léčby byl sledován celkový stav a chování zvířat, příjem potravy a vody a viditelné fyziologické funkce.

výsledky

Schéma pro léčbu šupinaté (lokalizované) formy demodikózy

Lokalizovaná demodikóza u štěňat a mladých psů se obvykle neléčí. Doporučuje se počkat a uvidíme, co se stane: buď to zmizí samo, nebo přejde do zobecněné formy. A podle mnoha veterinářů na výsledku závisí osud psa.

READ
Jak pěstovat papriky ze semínek doma?

Americká akademie veterinární dermatologie již více než 30 let naléhá na veterináře, aby léčili pouze psy s generalizovanou demodikózou, kteří byli nebo budou kastrováni. [6]. Ale protože definice generalizované demodikózy je subjektivní, členové Mezinárodního výboru se domnívají, že v ideálním případě by měli být z chovu vyloučeni všichni psi s demodikózou, nebo alespoň ta zvířata, u kterých onemocnění postupuje a která vyžadují specifickou miticidní léčbu. vykastrovaný. [3]. Majitelé chovatelských stanic však dobře znají případy, kdy se potomci nemocných rodičů ukázali jako zcela zdraví, tedy žádné ze štěňat netrpělo demodikózou. Kromě toho sami členové Mezinárodního výboru uznávají potřebu dalšího výzkumu.

V tomto ohledu dle našeho názoru není v kompetenci veterinářů říkat chovatelům (či majitelům), co mají se svým nemocným psem dělat, je věcí veterinářů zvířata ošetřovat. Ošetřili jsme všechny psy. Pro získání pozitivního výsledku jsme potřebovali provést 2 až 6 ošetření psů přípravkem Aversekt K&S. Délka léčby se pohybovala od 2 týdnů do 1,5 měsíce. Při léčbě těchto zvířat nebyly použity žádné další léky.

Schéma léčby pustulární formy demodikózy

Po celou dobu léčby až do obnovy kůže byla zvířata stříhána a omyta (v případě potřeby denně), kůže byla ošetřována dezinfekčními roztoky (peroxid vodíku, chlorhexidin) a dobře vysušena – jak se ukázalo, jedná se o velmi důležitý bod, psi, jejichž kůže je neustále čistá a suchá, se zotavují rychleji. Tato skupina vyžadovala 5 až 15 injekcí. Délka léčby se pohybovala od 1 do 3,5 měsíce.

Schéma léčby generalizované demodikózy

Léčba probíhala stejně jako u pustulární formy onemocnění, ale vzhledem k tomu, že zvířata byla ve velmi vážném stavu, byly nasazeny další léky na podporu funkce jater (karsil, hepatosan), probiotika k obnovení funkce gastrointestinálního traktu, vitamínových a minerálních přísad. Délka léčby se pohybovala od šesti měsíců do jednoho roku.

Zvířata dobře snášela léčbu podle schémat různé délky trvání (i do jednoho roku). V žádném případě nebyly pozorovány žádné projevy intoxikace. Důkladné vyšetření místa vpichu neodhalilo žádnou zánětlivou nebo bolestivou reakci.

Při šupinaté demodikóze byly vlasy a pokožka zcela obnoveny po 1-2 ošetřeních (po 10 dnech). V některých případech stačilo jedno ošetření k úplnému klinickému uzdravení.

V případě pustulární formy demodikózy po prvním ošetření (5 dní) zmizelo svědění a zarudnutí kůže charakteristické pro invazi a celkový stav se znatelně zlepšil; po prvním nebo druhém ošetření zmizel nepříjemný zápach; po druhém ošetření (10 dní) byla kůže očištěna od krust, po třetím ošetření (15 dní) byla obnovena vlasová linie.

READ
Měli byste přidat ocet do kysaného zelí?

Vzhledem k tomu, že larvy a nymfy klíštěte během zpracování neumírají, protože jsou v pasivním stavu a nekrmí se, a když nastanou příznivé podmínky (ukončení léčby), aktivují se, začnou se množit a počet klíšťat se rychle obnoví, pak, jak již bylo zmíněno, byla léčba zastavena až po získání negativní výsledky škrábanců. To vysvětluje dlouhý průběh léčby u psů.

Ve všech případech vedla léčba podle těchto schémat k úplnému vymizení klinických příznaků demodikózy a negativních seškrabů, nicméně frekvence ošetření se značně lišila v závislosti na průběhu onemocnění a celkovém stavu zvířete.

Je třeba také poznamenat, že ve všech případech nebyla použita imunomodulační činidla, protože. Aversekt K&S sám zvyšoval nespecifickou odolnost organismu, což příznivě ovlivnilo průběh onemocnění. Aversekt K&S navíc chrání před infekcí červy a léčí stávající helminthiázy, čímž také zlepšuje stav imunitního systému a přispívá k uzdravení zvířete.

K dnešnímu dni uplynuly asi dva roky od ukončení léčby, ale relaps onemocnění jsme nezaznamenali.

Aversekt K&S samostatně nebo jako součást komplexní terapie je tedy vysoce účinný v léčbě demodikózy psů, při injekčním podání nemá systémové a lokální vedlejší účinky, a to jak pro krátkodobou, tak pro dlouhodobou léčbu, a nevyžaduje použití další imunomodulační léky. A svého mazlíčka můžete vyléčit z demodikózy, aniž byste ohrozili jeho život.

Literatura

1. Bourdeau P. Variace ve velikosti u Demodex canis: od nejdelších po nejkratší formy. Veterinární dermatologie 2010; 21:213 (Abstrakt).

2. Scott, DW, Farrow, BRH a Schultz, RD Studie o terapeutických a imunologických aspektech generalizovaného demodektického svrabu u psa. Journal of the American Animal Hospital Association 1974; 10:233-244.

3. Mueller, RS, Bensignor, E., Ferrer, L., Holm, B., Lemarie, S., Paradis, M. a Shipstone, MA Léčba demodikózy u psů: Pokyny pro klinickou praxi z roku 2011. Veterinární dermatologie 2012; 23(2):86-98.

4 Mueller RS. Léčebné protokoly pro demodikózu: přehled založený na důkazech. Veterinární dermatologie 2004; 15:75-89.

5. Kolesníková N.A. Aspekty bezpečného použití léků na bázi avermektinů u psů a koček: Dis. cand. biol. Vědy: 03.00.19 Moskva, 2006, 132 s.

6. Anon. Dermatologové doporučují kastraci psích pacientů s demodikózou. Journal of the American Veterinary Medical Association 1983; 182:1048.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: