Jak legálně nainstalovat plot mezi sousedy?

Zdálo by se, že zákon přísně upravuje vše, co se týká pouze nemovitosti samotné. Ale ve skutečnosti i pro instalaci plotu existují normy. Sdílíme, jak správně postavit plot a zároveň nenarazit na nespokojenost sousedů.

Zdálo by se, že zákon přísně upravuje vše, co se týká pouze nemovitosti samotné. Ale ve skutečnosti i pro instalaci plotu existují normy. Sdílíme, jak správně postavit plot a zároveň nenarazit na nespokojenost sousedů.

Stavební a hygienické normy pro ploty

Většina lidí chce nainstalovat plot, aby označila své území a udržela jej v bezpečí. Tuto zdánlivě nevýznamnou konstrukci však není tak snadné instalovat.

Nejprve je potřeba tento krok zkoordinovat s místními samosprávami a samozřejmě sousedy. Kupodivu, bez toho může být vaše oplocení prohlášeno za nezákonné.

Pouhý jejich souhlas a doporučení však nestačí. Existuje řada pravidel pro instalaci plotu v letních chatách, jejichž nedodržení způsobí, že váš plot bude nezákonný. Hlavní z nich jsou stavební, hygienické a požární normy.

Naposledy byly normy pro instalaci plotů revidovány v roce 2019. Říká se, že poslední slovo ohledně pravidel a doporučení ohledně stavebních a hygienických norem má místní vláda. Rozhodnutí musí být učiněno na základě mnoha faktorů, včetně topografie zahradního pozemku a dokonce i klimatu vaší oblasti.

Materiály pro instalaci plotu ve venkovském domě si můžete zakoupit v železářství, které je zahrnuto v seznamu našich partnerů. Placení za nákupy Halvadá se na nich hodně ušetřit.

Vlnitou lepenku na plot koupíte například v prodejně Stroylandia. Jedna vrstva vás bude stát 1683 rublů. Pokud si koupíte 10 vrstev, celý nákup vás bude stát 16 830 rublů. Halva umožňuje rozdělit tuto částku na čtyři stejné platby a správně rozložit finanční zátěž.

Zákonná výška plotu

Podrobnější doporučení, včetně ohledně výšky plotu na zahradním pozemku, vydává místní vláda na základě SNiP 30-02-97. Například tyto:

 • výška plotu mezi dvěma sekcemi by neměla přesáhnout 1,8 m;
 • plot musí být průhledný (například pletivo), aby nezakrýval vegetaci před sluncem;
 • hluchá konstrukce může být instalována pouze ze strany ulice, rokle nebo silnice;
 • podpěra plotu musí zůstat na vaší straně.

Důležité: pokud souhlasíte s obyvateli sousední oblasti, můžete nainstalovat prázdný plot. Aby v budoucnu nedocházelo k nedorozuměním a opomenutím, sepište s nimi s písemným souhlasem smlouvu a potvrďte ji ve správní radě.

Upozorňujeme, že všechny výše uvedené jsou pouze návrhy. Můžete si promluvit s obyvateli sousedního domu a domluvit se na instalaci plotu, který bude vyhovovat oběma stranám.

READ
Jak správně skladovat zahradní nářadí?

Tato doporučení nemají vliv na plot ze strany ulice. Plot může mít libovolnou výšku a průhlednost.

Na místě SNT je nutné oplotit celou oblast kolem obvodu plotem a IZHS – pouze ze strany od ulice.

V druhém případě jsou povoleny mírné ústupky, protože ve vesnicích a vesnicích je velká plocha půdy. Pro kompletní oplocení areálu si člověk bude muset hodně vykoledovat. Místní úřady to berou v úvahu, takže nesmějí stavět zdi mezi dvěma venkovskými domy.

Toto právo vám však nikdo nebere, a proto si po dohodě můžete své území chránit.

Vzdálenost od plotu k sousedovým budovám

Nyní přejděme k hygienickým normám, které jsou uvedeny v zákonech. Většina z nich se týká vzdálenosti od vašeho plotu k budovám na sousedově zahradě.

 • do obytného domu – nejméně 3 m;
 • do budov, kde se chovají ptáci nebo malá domácí zvířata – 4 m;
 • na vysoké stromy – 4 m, na nízké – 2 m, na keře – 1 m;
 • do sousedovy vany / sauny – 1 m;
 • do garáže, skleníku, stodoly, WC – 1m.

Normy požární bezpečnosti pro stavbu plotu na zahradním pozemku

Vzdálenost od plotu k sousedním objektům je regulována nejen hygienickými normami. Neméně důležité jsou v této věci požární předpisy.

V tomto případě je třeba vypočítat vzdálenost od vašeho plotu k tzv. kapitálovým objektům (KO) a stromům.

Investiční stavební objekt je objekt, který je plánován k dlouhodobému užívání a tvoří s areálem jeden celek. Tato definice zahrnuje i domy, které ještě nejsou dokončeny.

Také v normách požární bezpečnosti hraje důležitou roli materiál, ze kterého je plot a soukromý dům vyroben.

 • mezi plotem z nehořlavých materiálů (profilování, kámen, beton, cihla) a KO – nejméně 6 metrů;
 • mezi částečně dřevěným plotem s ochrannou impregnací a KO – nejméně 8 metrů;
 • mezi kompletně dřevěným plotem a KO – minimálně 15 metrů.

Kdo by měl postavit plot mezi sousedními příměstskými oblastmi

S ohledem na tyto pokyny můžete začít plánovat svůj plot.

Důležité: plot by měl vést přesně podél hranice dvou míst. Najdete ho v plánu budovy.

Jakmile se pro to rozhodnete a získáte souhlas od obyvatel sousedního domu, můžete klidně zajít na odbor urbanismu a architektury. Tam dostanete povolení k instalaci. Problémy se získáním dokladu mohou nastat pouze v případě, že přes pozemek procházejí centrální vodovodní nebo elektrické sítě a také kanalizace.

Před instalací zkontrolujte požadavky na zahradní plot, včetně vzdálenosti od sousedních nemovitostí

Všechny byrokratické a právní záležitosti byly vyřešeny. Nyní je čas mluvit o tom, kdo zaplatí materiál a montážní práce. Vzhledem k tomu, že plot “funguje” na dvou stranách najednou, nejčastěji se náklady dělí rovným dílem.

Alexey a Daniel jsou sousedé ve svých chatách. Muži už dlouho chtěli „rozdělit“ svá území, a tak souhlasili s instalací plotu z vlnité lepenky. Alexej převzal výdaje na nákup materiálu a Daniil zaplatil instalaci a práci řemeslníků.

Co když ale soused nebude souhlasit s tím, že by se jakkoli podělil o náklady? Bohužel ho k tomu nemůžete donutit. Právně tento okamžik také není stanoven, takže v tomto případě nelze operovat s odkazy na zákony.

READ
Musím hříbky před sušením umýt?

Jedinou možností je zaplatit si materiál a práci sami.

Náklady na stavební materiály při opravách jsou vždy poměrně významné. Existuje ale skvělý způsob, jak snížit zátěž vaší peněženky. S kartou “Halva” můžete nakupovat jakékoli zboží v opravnách – partnerech Halvy – na bezúročné splátky až na 24 měsíců. S Halvou si navíc můžete vzít spotřebitelský úvěr na jakoukoliv potřebu.

Jak koordinovat stavbu se sousedem

I když si vše platíte sami, získejte povolení k instalaci plotu od obyvatel sousedního domu. Je lepší to napsat písemně.

V opačném případě je situace plná skutečnosti, že za pár let vám může být předložen nárok. Pokud se to přesto stalo, zkuste nejprve vyjednávat pokojně. Vysvětlete svůj postoj a pokuste se přijít s řešením, které vyhovuje oběma stranám.

Stává se ale, že sousedské vztahy praskají ve švech a konflikt sami nevyřešíte. V takovém případě je třeba vyhledat pomoc od místních úřadů nebo předsedy TSN (sdružení vlastníků nemovitostí).

Před podáním žádosti si připravte všechny potřebné dokumenty ke stavbě. Během rozhovoru se snažte soustředit na to, aby práce plně vyhovovala.

Pokud se spor stále nevyřeší, můžete se obrátit na soud. V tomto případě však musíte pečlivě shromáždit dokumenty a sebevědomě bránit svou pozici.

Ujistěte se, že výška plotu a průhlednost odpovídají normám a že všechny sousední objekty jsou umístěny v přijatelné vzdálenosti. Zároveň si pamatujte, že ustanovení souboru pravidel (SP) mají spíše poradní charakter. Je lepší hledat hlavní požadavky v chartě TSN.

Pokud se soud přesto postaví na stranu obyvatel sousedního domu a zjistí u vás porušení, bude muset být plot demontován. Rozhodnutí soudu raději vykonejte sami, jinak to za vás udělají soudní exekutoři.

Jiný scénář je, když soused, jehož území bylo přelezeno plotem, jste vy. Poté je třeba kontaktovat katastrálního inženýra a provést průzkum. Jinými slovy, odborník stanoví přesné hranice letních chat a opraví to v dokumentu.

Ale i zde mohou obyvatelé sousedního domu odmítnout odstranění plotu. V tomto případě se opět musíte obrátit na soud. Poté, co bude rozhodnuto ve váš prospěch, můžete pokračovat v instalaci podle vašeho plánu.

Je možné nainstalovat plot nad normy

Protože všechny normy odkazují na doporučení, je možné instalovat plot nad 1,8 m. Ale aby se plot nestal kamenem úrazu mezi vámi, sousedy a místními úřady, koordinujte tento okamžik předem. Lepší písemně.

Připomeňme, že můžete nainstalovat jakýkoli plot ze strany ulice, rokle a silnice. Ujistěte se však, že interní pravidla vašeho CNT to nezakazují.

Odpovědnost za porušení pravidel pro instalaci plotu

Pokud se případ týká výšky nebo průhlednosti plotu, bude případ rozhodovat civilní soud. V tomto případě se nemůžete bát pokuty, ale stále musíte vykonat soudní rozhodnutí.

Pokud ale plot na hranici instalován není, sankcím se vyhnout nelze. Zákon stanoví pro porušovatele pokutu ve výši 1 až 1,5 % z katastrální hodnoty pozemku. V tomto případě by částka neměla být nižší než 5 tisíc rublů. Pokud neexistuje katastrální hodnota, částka se bude pohybovat od 5 do 10 tisíc rublů.

READ
Kolik včel můžete chovat v obydlené oblasti?

Univerzální karta „Halva“ není jen pohodlným platebním prostředkem. Stejně jako švýcarský armádní nůž obsahuje desítky užitečných finančních nástrojů v jednom kusu papíru a mobilní aplikaci. Cashback až 10 %, splátky ve více než 250 000 obchodech a příjem na zůstatku až 15 % s bezplatnou službou. Udělejte svůj život sladším a pohodlnějším!

Pojďme si to trochu shrnout. Před instalací jakéhokoli plotu podél sousední hranice je nutné prostudovat stavební, hygienické a požární předpisy. Nejdůležitější je domluvit se na práci s místními úřady a obyvateli sousední lokality.

Jakékoli dohody je nejlépe zajistit písemně. Problémům se tak vyhnete i v případě, že se vlastníkem sousedního domu stane jiná osoba. Za těchto podmínek nebudete mít problémy s instalací plotu. Stavění zdar!

Výška plotu mezi sousedy při stavbě na soukromém pozemku je důležitou otázkou, kterou je třeba vzít v úvahu při instalaci plotu. Přední odborníci schvalují výšku plotu s přihlédnutím k bezpečnosti, zajištění soukromí a s přihlédnutím k terénu.

Podle zákona musí být výška plotu mezi sousedními pozemky v sektoru bydlení specifikována v pravidlech SNiP 30-02-97 „Ochrana budov a staveb před vnějšími vlivy“. Stále však neexistuje jednotná norma pro výšku plotu a každý region může mít své vlastní nuance, které jsou upraveny místní legislativou.

Jaké parametry je třeba vzít v úvahu při výběru výšky plotu? V první řadě je nutné vzít v úvahu bezpečnostní požadavky na stránce, včetně ochrany před neoprávněným vstupem. Zároveň je vhodné komunikovat se sousedy a brát v úvahu jejich názory, aby se předešlo sporům a konfliktním situacím.

Pokud se lokalita nachází v oblasti s rozdíly ve výšce reliéfu, doporučuje se nainstalovat plot s ohledem na vizuální integraci s okolní krajinou. Je také důležité vzít v úvahu materiál, ze kterého bude plot vyroben, protože různé materiály mohou mít různé normy a pravidla pro výšku.

Takže výška plotu mezi sousedy podle zákona z roku 2023 může nebo nemusí být povolena v závislosti na místních pravidlech a předpisech. Proto se při instalaci plotu doporučuje poradit se s právníkem, aby nedošlo k porušení zákona a sporům se sousedy. V každém případě je důležité vzít v úvahu zájmy a názory obyvatel, dodržovat bezpečnostní požadavky a vytvořit na místě pohodlné podmínky pro život.

Výška plotu mezi sousedy podle zákona z roku 2023 – jaký druh plotu lze postavit, SNiP, společné podniky, normy a pravidla © Geostart: pravidla a tolerance

Mnoho obyvatel soukromých domů má otázky ohledně výšky plotu mezi sousedy. Regulace této výšky se provádí legislativou, především SNiP a SP.

Pravidla a předpisy pro regulaci výšky plotu mezi sousedními oblastmi pomáhají vyhnout se sporům a konfliktům mezi sousedy a poskytují nejpohodlnější životní podmínky. Jaký druh plotu lze postavit a do jaké výšky – to je již rozhodnuto s ohledem na terén, reliéf, materiály, povolenou verzi společného podniku nebo SNiP, jakož i pravidla a doporučení obyvatel.

Je důležité si uvědomit, že kvůli různým pravidlům v každém regionu může mít instalace plotu své vlastní charakteristiky, takže je lepší se o případných předpisech a zákazech informovat u místního stavebního úřadu nebo právníka.

Normy pro výšku plotů pro soukromé domy vycházejí z požadavků na zajištění soukromí sousedů. Výška plotu by měla být upravena tak, aby nenarušovala soukromí a pohodlí sousedních obyvatel. Zejména může být zakázáno pevné oplocení, které nepropouští světlo nebo viditelnost.

READ
Jak poznáte, že je váš kvasový startér připraven?

Instalaci plotu však mohou ovlivnit také místní předpisy, směrnice a předpisy. Při stavbě plotu by se s nimi mělo počítat, aby se předešlo pokutám a případným sporům se sousedy.

V roce 2023 vstoupí v platnost nová pravidla upravující výšku plotů mezi sousedy. Do jaké výšky lze postavit plot a jaké materiály jsou povoleny, jsou otázky, které je třeba vzít v úvahu při zahájení stavby.

Nutno podotknout, že výšku plotu je nutné dohodnout se sousedy a zohlednit při projektování domu. Instalace plotu může vyžadovat zvláštní povolení nebo zohlednění terénu a topografie místa.

K vyřešení otázek o výšce plotu mezi sousedy je nutné odkázat na příslušné normy a předpisy s přihlédnutím k místním charakteristikám. Je důležité zvolit schválené materiály a standardní normy, abyste nevytvářeli problémy se sousedy nebo porušovali zákon.

Základní požadavky na výšku plotu

Instalace plotu na pozemku je naléhavým problémem pro mnoho majitelů soukromých domů. S ohledem na legislativu, doporučení právníků a regulační dokumenty je nutné správně určit výšku plotu.

Výška plotu musí odpovídat požadavkům zákona SP 30-02-97, který upravuje instalační parametry a základní požadavky na ploty. Podle tohoto zákona by výška plotu u soukromých pozemků neměla přesáhnout 2 metry.

Pokud však vaše stránka hraničí se sousedními lokalitami nebo domy, je nutné vzít v úvahu právní aspekty související s právy sousedů. Pokud potřebujete postavit plot mezi vaším webem a sousedním místem, musíte dodržovat normy a pravidla uvedená v zákoně SNiP.

Existují zákazy instalovat vysoké ploty. Například v hranicích obytného pozemku nesmí výška plotu přesáhnout 2 metry, pokud vzdálenost od hranice pozemku ke vstupu na pozemek nepřesahuje 5 metrů. V případech, kdy taková vzdálenost přesahuje 5 metrů, je možné zvýšit výšku plotu na 2,5 metru.

Doporučujeme číst: Ploché nohy a armáda: aktuální informace pro rok 2019; klasifikace, obuv, výjimka, doporučení

Při výběru výšky plotu je důležité vzít v úvahu geografické rysy oblasti. Například pro oblasti umístěné ve svahu nebo v nížině se doporučuje instalovat ploty vysoké alespoň 1,5 metru, aby bylo zajištěno dodatečné zabezpečení a ochrana před návaly půdy.

Abyste předešli sporům se sousedy a dodrželi zákon, doporučuje se poradit se s právníkem, který vám pomůže pochopit problematiku úpravy výšky plotu a zodpoví všechny vaše dotazy.

Jak neudělat chybu s výškou plotu

Při stavbě plotu mezi sousedy je nutné vzít v úvahu předpisy stanovené SNiP a další regulační dokumenty. Nejvýznamnější v této oblasti je SNiP 30-02-97 „Ochrana hluku“.

Výška plotu by měla být nastavena s ohledem na kód bydlení a doporučení obsažená ve společném podniku. Možnost sporů mezi sousedními oblastmi však vždy zůstává, proto je důležité instalovat takovou výšku plotu, která splňuje bezpečnostní požadavky.

Hlavní otázky, které je třeba vzít v úvahu při výběru výšky plotu, jsou: povolená výška ve vašem regionu, materiál, ze kterého bude plot vyroben, zohlednění slepých oblastí, omezení v závislosti na typu bydlení a území, jakož i povolené a zakázané materiály v různých oblastech.

Při instalaci plotu je nutné vzít v úvahu terén a výšku sousedních plotů. Je také důležité vzít v úvahu preference sousedů a obyvatel sousedních domů, aby se předešlo sporům a nespokojenosti mezi sousedy.

Pro řešení sporů a otázek souvisejících s výškou plotů se vždy můžete obrátit na právníka se specializací na bytové právo. Právník bude schopen zodpovědět vaše dotazy a pomoci vyřešit neshody mezi sousedy.

READ
Kdy stříkat jahody proti škůdcům?

Výška plotových sloupků

Při stavbě plotu na místě byste měli vzít v úvahu požadavky stanovené SNiP a SP (pravidla a tolerance) v oblasti stavebnictví a bytové výstavby. SNiP a společné podniky určují povolenou výšku plotu mezi soukromými pozemky a pomáhají řešit případné spory se sousedy.

V souladu s aktuální verzí SNiP „Geostart: pravidla a tolerance“ musí být výška plotových sloupků regulována. Doporučení pro volbu výšky plotu na místě mohou vzniknout v důsledku různých místních podmínek a topografie. V odlehlých oblastech mohou být povolené výšky plotů vyšší než v hustě obydlených oblastech.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli: Daňový odpočet za nákup léků: termíny, požadavky a potřebné dokumenty v roce 2021 – 10. března 2021 – 76.ru

Při výběru výšky plotu byste měli zvážit jak požadavky na kód, tak potřeby zabezpečení a soukromí. Je však důležité vědět, že instalace vysokých plotů bez zohlednění pravidel může vést k právním problémům a sporům se sousedními nemovitostmi.

Zvýšení povolené výšky plotových sloupků lze provést pouze s ohledem na povolení a doporučení. Výšku plotu je možné řešit i v průběhu výstavby s pomocí právníka působícího v oblasti bytové výstavby.

Výška plotových sloupků by měla být zvolena s ohledem na bezpečnost a soukromí obyvatel. Zakázané výšky plotu mohou vést k administrativním pokutám a nutnosti plot přestavět.

Jak vybrat správný materiál pro plot v soukromém domě

Při výběru materiálu pro stavbu plotu v soukromém domě je třeba vzít v úvahu různé faktory. Jedním z nich jsou doporučení SNiP a SP pro instalaci plotů. Regulační dokumenty upravují parametry plotů, jako je výška, síla a bezpečnost. Kromě toho byste měli vzít v úvahu topografii místa, aby plot odpovídal územním rysům.

Zvýšení výšky plotu je pro mnoho obyvatel horkým tématem. Těsná blízkost mezi sousedy vyvolává otázky ohledně zajištění bydlení a regulací. V roce 2023 se plánuje zahájení řešení této problematiky a stanovení povolené výšky plotu mezi pozemky.

Při výběru materiálu pro plot je třeba vzít v úvahu jeho pevnost, odolnost a estetiku. Zejména dřevěné oplocení je vhodné pro vytvoření útulné atmosféry, vyžaduje však pravidelnou péči a údržbu. Kovové ploty poskytují bezpečnost a odolnost, ale mohou být vizuálně méně atraktivní. Je možné použít kámen nebo cihlu, které dodají plotu na sofistikovanosti a pevnosti, nicméně i tyto materiály vyžadují určitou péči a pravidelnou kontrolu celistvosti.

Obecně platí, že výběr materiálu pro plot v soukromém domě závisí na preferencích majitelů, jejich rozpočtu a požadovaném vzhledu. V tomto případě je nutné vzít v úvahu normy, doporučení a pravidla pro instalaci plotu, aby nedošlo k porušení zákona a zajištění bezpečnosti pro sebe a své sousedy.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: