Co jsou kapalná minerální hnojiva?

KAPALNÁ HNOJIVA vodné roztoky nebo minerální suspenze. a některé org. hnojiva Naíb. obyčejný horník. kapaliny obsahující dusík a složité kapaliny. Kapalná hnojiva obsahující dusík: kapalný (bezvodý) NH 3 (nejkoncentrovanější dusíkaté hnojivo, 82,2 % N); amoniak voda – 25% roztok NH 3 (20,5% N); tzv amoniak – roztoky (hustota 0,9-1,25 g/cm3) dusičnanu amonného a vápenatého, stejně jako karbamid (močovina) v čpavkové vodě (28,0-45,5 % N); uhlíkový amoniak – roztoky (hustota 1,1-1,4 g/cm 3 ) uhličitanu a hydrogenuhličitanu amonného a močoviny (18-35 % N, cca 12 % CO 2 ); taveniny – roztoky (hustota 1,26-1,33 g/cm 3) dusičnanu amonného a močoviny (32 % N). Použití těchto hnojiv (obsahujících s výjimkou tavenin volný NH 3 ) je obtížné z důvodu nutnosti jejich přepravy a skladování v uzavřených (tlak do 1,9 MPa) a korozivzdorných nádobách. viz také Dusíkatá hnojiva. Amoniak. Kapalná komplexní hnojiva (LCF) se vyrábí ve formě neutrálních roztoků (hustota 1,39-1,42 g/cm 3) nebo suspenzí obsahujících dvě nebo tři výživná hnojiva. živel. Naíb. Ekonomické a perspektivní jsou komplexy dusík-fosfor kapalina-komodita – roztoky fosforečnanů amonných získané vysokoteplotní amonizací (úpravou čpavkem) ortofosforových nebo polyfosforových sloučenin. Tyto roztoky mají vysokou koncentraci doplňků výživy. in-in (obsahuje 10 a 11 % N, 34 a 37 % P 2 O 5), nízkou krystalizační teplotu (-18 °C) a lze jej skladovat po dobu nejméně 6 měsíců bez změny fyzikálně-chemikálie. Svatý. Uvedené roztoky jsou základem pro přípravu široké škály vyvážených kapalných kapalin: dvojité smícháním (35-45 °C) s roztoky močoviny, dusičnanu amonného nebo jejich směsmi, trojité – přidáním do dvojnásobného KCl; v některých případech se roztoky obohacují o soli mikroprvků (například Mn) a přidávají se také pesticidy a stimulátory růstu rostlin. V důsledku toho se získají tekutá a tekutá hnojiva obsahující 27-30% výživy. látky, např. složení 9 % N, 9 % P 2 O 5, 9 % K 2 O nebo 6 % N, 18 % P 2 O 5, 6 % K 2 O, krystalizující při teplotách pod 0° S. Suspendované kapalné kapaliny obsahují pevnou fázi, okraje jsou v suspenzi díky gelotvorným sloučeninám. stabilizační přísady suchého koloidního jílu (9-22 kg na 1 tunu hnojiva); koncentrace živin in-in (N + P 2 O 5 + + K 2 O) může dosáhnout 45-54 %. Základní výhody kapalných a kapalných služeb oproti těm obsahujícím dusík – nedostatek volných. NH 3, před pevnými hnojivy – nepráší, nejsou hygroskopické, nespékají. Výroba Zh. u. hospodárnější (20 %, někdy 35-40 %) při výrobě pevných nerostů. hnojiva, protože taková technol. operace, jako je zpracování například NH 3 na dusík, dusičnan amonný nebo močovinu nebo kyselinu sírovou, rozklad fosforečnanů, dále fyzikální a mechanické. operace: sušení, granulace, třídění granulí a úprava produktů. J. u. zaveden do půdy do určité hloubky (aby se zabránilo ztrátám dusíku v přítomnosti volného čpavku) nebo nastříkán po povrchu pole speciálním. auta. Náklady na dopravu, skladování a zavádění kapalných hnojiv do půdy jsou i přes určité obtíže (zejména u dusíkatých hnojiv) také nižší (10-20 %) oproti tuhým hnojivům. Podle agrochemikálie Z hlediska účinnosti jsou oba typy hnojiv zcela rovnocenné a na šedých a černozemních půdách, které mají zásaditý roztok, Zh. zvýšit produktivitu zemědělství plodiny ve větší míře než pevná hnojiva. viz také Komplexní hnojiva. lit.: Yanishevsky F.V., Agrochemistry of kapalných komplexních hnojiv, M., 1978; Pozin M.E., Technologie minerálních hnojiv, 5. vyd., Leningrad, 1983, s. 243-50, 319-24; Artyushin A. M., Derzhavin L. M., Krátký průvodce hnojivy. 2. vyd., M., 1984, str. 31, 34, 45, 50, 51, 59; Kochetkov V.N., Výroba a aplikace kapalných komplexních hnojiv, 2. vyd., M, 1986. N. N. Malakhova. V. M. Lembrikov.

READ
Jakou teplotu by měla mít chladnička a mraznička?

Chemická encyklopedie. – M.: Sovětská encyklopedie. Ed. I. L. Knunyants. 1988.

užitečný

Podívejte se, co je „TEKULÁ HNOJIVA“ v jiných slovnících:

TEKUTÉ HNOJIVA — roztoky minerálních látek obsahujících rostlinné živiny. Dusík (čpavková voda, kapalný čpavek, čpavek) a komplexní kapalná hnojiva (obsahují N, P2O5 a K2O) se používají na různých půdách pro různé zemědělské plodiny . Velký encyklopedický slovník

kapalná hnojiva – minerální látky vyráběné průmyslem a zaváděné do půdy v kapalné formě. Dusík (čpavková voda, kapalný čpavek, čpavek) a komplexní kapalná hnojiva (obsahují N, P2O5 a K2O) se používají na různých půdách pro různé. . Encyclopedic Dictionary

kapalná hnojiva — skystosios trąšos statusas T sritis chemija apibrėžtis Kai kurių trąšų suspensijos, tirpalai, tp amoniakinis vanduo. atitikmenys: angl. tekuté hnojivo; tekuté hnojivo rus. kapalná hnojiva … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Kapalná hnojiva — Hnojiva aplikovaná do půdy za účelem obnovení její produkční síly odebrané rostlinami se používají v pevné nebo kapalné formě. Prototyp kapalného hnojiva lze nazvat vodou, když se používá k zavlažování polí a luk. V. . Encyklopedickém slovníku F.A. Brockhaus a I.A. Efron

Kapalná hnojiva – minerální látky vyráběné průmyslem a zaváděné do půdy v kapalné formě. Do J. u. patří: dusíkatá hnojiva, kapalný bezvodý čpavek, čpavková voda (vodný čpavek), čpavek, koncentrované vodné roztoky. . Velká sovětská encyklopedie

TEKUTÉ HNOJIVA – horník. ve vodě produkované průmyslem a aplikované do půdy v kapalné formě. Do J. u. zahrnují: dusíkatá hnojiva, vodný čpavek, bezvodý čpavek, čpavek, koncentrované vodné roztoky močoviny a dusičnanu amonného; komplexní hnojiva obsahující dusík, . . Zemědělský encyklopedický slovník

kapalná hnojiva – kapalná hnojiva, minerální látky vyráběné průmyslem a aplikované do půdy v kapalné formě. Do J. u. zahrnují: dusíkatá hnojiva – vodný čpavek, bezvodý čpavek, čpavek, koncentrované vodné roztoky močoviny a čpavku. . Zemědělství. Velký encyklopedický slovník

TEKUTÉ HNOJIVA – připravené z moči a výkalů živé, os. (výkaly, ptačí trus, kejda a minerální hnojiva. Používají se k zálivce zeleninových a ovocných plodin, méně často při polním pěstování, loukách, pastvinách, jetelovinách XNUMX. ročníku (kejda). F . Zemědělský slovník-příručka

READ
Jak krmit vnitřní chilli papričky?

TEKUTÉ HNOJIVA – horník. ve vodě, průmyslově vyráběné a aplikované do půdy v kapalné formě. Dusík (čpavková voda, kapalný čpavek, čpavek) a komplexní kapaliny. (obsahují N, P2O5 a K2O) se používají na různých půdách za různých podmínek. S. X. kultura. Přírodní věda. encyklopedický slovník

HNOJIVA — (tuki), určený ke zlepšení výživy rostlin a CB B půd. Hnojiva dělíme na přímá (obsahují přímo rostlinné nutriční prvky) a nepřímá (zlepšují vlastnosti půdy; např. sádrovec, vápno). Optim. růst rostlin závisí na klimatu. . Chemická encyklopedie

Kapalná komplexní hnojiva (zkráceně ZhKU) jsou suspenze nebo vodné roztoky, které jsou směsí živin prospěšných rostlinám. Nezbytně obsahují superfosfát nebo kyseliny ortofosforečné, mohou obsahovat močovinu, dusičnan amonný, chlorid draselný atd.

Tyto zemědělské směsi se používají k ochraně a výživě obilných, průmyslových, zeleninových a okrasných plodin ve všech fázích vývoje.

Výroba

Tato kapalná minerální hnojiva se získávají neutralizací kyseliny fosforečné amoniakem na úroveň kyselosti 6,5. Používají se dva druhy kyselin – superfosforečná a ortofosforečná, proto existují dva druhy kapalných kapalin.

Existují také dva způsoby výroby. Míchání uvedených látek za tepla při teplotě 210–250 °C je možné pouze ve velkých podnicích. Takto se získávají koncentrované základní roztoky.

Druhý způsob se používá v těsné blízkosti místa aplikace hnojiva. Jedná se o studené (35-45 °C) míchání: dusičnan amonný, močovina a draselné soli se přidávají do základního roztoku v různých poměrech. Takto se získávají suspenze – hnojiva s určitým souborem živin a podle toho se specifickými vlastnostmi.

V naší zemi se vyrábí dva typy polyfosfátových kapalných kapalin, které jsou průhledným roztokem bez sedimentu:

10:34 – obsahuje 10 % dusíku a 34 % fosforu ve formě dobře vstřebatelné rostlinami. Toto hnojivo nereaguje s kovy, lze jej tedy skladovat v nádobách z takového materiálu. Skladuje se šest měsíců – tato doba živin je tolik, kolik uvádí výrobce;

11:37 je čirá, modrozelená kapalina s příslušnými procenty dusíku a fosforu. Kromě těchto prvků je v malém množství hořčík a síra.

Formy kapalných komplexních hnojiv

Roztok je homogenní a může být skladován po poměrně dlouhou dobu.

K suspenzi se přidají nerozpustné složky a suspendují se. Tato hnojiva je nutné použít ihned po namíchání, aby se zmíněné látky nestihly vysrážet.

READ
Jak udržet meloun ve sklepě až do Nového roku?

Suspendované přípravky jsou vysoce ceněné, protože kombinují nejlepší vlastnosti tekutých a pevných návnad. Obsahují více než 40 % živin, a jak již bylo vícekrát zmíněno, jejich poměr lze měnit tak, aby bylo dosaženo nejlepší varianty pro jakoukoli plodinu.

Kromě toho pěstitelé rostlin milují tekutá tekutá hnojiva pro nízké náklady na přísady a vysoký obsah draslíku.

Výhody bydlení a komunálních služeb

Díky svému agregátnímu stavu tato hnojiva dobře pronikají do půdy a jsou rovnoměrně distribuována. Nebojí se žádného přírodního živlu, protože je neodfoukne vítr a nesmyje je voda – se zemí už srostly. Granulované a práškové látky se tím nemohou pochlubit.

Další výhody kapalných komplexních hnojiv:

neobsahují škodlivé látky;

nehořlavé nebo výbušné;

bezpečné pro přepravu a použití;

neznečišťují životní prostředí;

absorpce je 50–60 %, což je velmi vysoké číslo;

vhodné pro všechny rostliny;

lze aplikovat společně s regulátory růstu, pesticidy, insekticidy, herbicidy, mikroelementy;

dostatek příležitostí pro úpravu poměru prvků, což vám umožní připravit homogenní individuální směs pro konkrétní úkol;

nevyžadují vzduchotěsné nádoby pro skladování, protože neobsahují těkavý amoniak ve volném stavu;

každá kapka má stejné poměry živin;

nevyžadují okamžité utěsnění;

v obdobích sucha jsou rostliny dobře živeny dusíkem;

možnost mechanizované aplikace – nástřikem;

použití v jakýchkoli klimatických podmínkách a obdobích;

nízké náklady, a tím i cena.

V praxi bylo prokázáno, že hnojiva v kapalné formě nejsou v žádném případě horší než jejich pevná protějšky a na černozemích, šedozemích a kaštanových půdách jsou dokonce lepší.

Se všemi mnoha výhodami mají takové směsi také nevýhodu. Fosforečnany v jejich složení poměrně špatně interagují s půdou a jsou jí špatně absorbovány. V důsledku toho je jednoduše smyje spodní voda nebo déšť.

V současné době jsou byty a komunální služby lídry na zemědělském trhu, takové zemědělské směsi preferuje mnoho zahradníků a zeleninových zahrádkářů ve všech zemích světa. Přitahuje je možnost získat bohatou, chutnou, neškodnou sklizeň díky použití tekutých přípravků s dobrým výběrem složek a rychlou absorpcí.

přihláška

Kapalná komplexní hnojiva se aplikují kontinuální metodou, pásovou nebo lokálně:

rozmístěno po zemi před orbou na jaře nebo na podzim, během sázení a setí;

READ
Jak pokrýt rekreační oblast na letní chatě?

používá se v zavlažovacím systému;

provádět kořenovou a listovou výživu.

Jsou vhodné i pro zpracování semen.

Dávka závisí na způsobu a době aplikace, druhu rostliny a některých dalších důvodech. Neexistují však žádná zvláštní omezení.

Pár slov o listovém krmení. Je potřeba v pozdním podzimu a chladném jaru. Za takových podmínek je pro rostliny obtížné absorbovat fosfor z půdy, ale ze zelené hmoty je pro ně mnohem snazší. V závislosti na jejich stavu mohou být do hnojiva přidány antimikrobiální látky, mikroelementy a stimulanty. V zimě bude tento typ ošetření užitečný při kypření, pokud nebyl na podzim přidán fosfor.

LCS jsou vhodné pro všechny plodiny pěstované na zavlažovaných pozemcích. V průmyslovém měřítku se používají speciální stroje, protože tyto látky, zejména suspenze, jsou korozivní. V takových jednotkách je distribuce léků obvykle řízena automaticky.

Při práci s těmito hnojivy musíte dodržovat bezpečnostní opatření – stačí nosit rukavice. Pokud se vám látka dostane do očí, dobře je vypláchněte vodou. Po dokončení procesu je třeba si umýt ruce mýdlem a vodou.

Kde to mohu koupit se ziskem?

Společnost Agro-Center prodává obyvatelům Volgogradu kapalná komplexní hnojiva za rozumné ceny. Zahrádkáři a zahrádkáři z jiných částí republiky si mohou hnojiva zakoupit v internetovém obchodě.

Agro-Center garantuje vysokou kvalitu svých produktů. Naši zaměstnanci pomohou každému zákazníkovi s výběrem hnojiva a vysvětlí vlastnosti použití.

Před použitím LCS si musíte pečlivě prostudovat pokyny umístěné na obalu výrobcem. Pouze správné dodržování doporučení může zaručit uvedený výsledek.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: